Dokument & lagar (1 träffar)

verk 2019/20:fiu0

Finansutskottets verksamhet riksmötet 2019/20 Utskottets ämnesområden Finansutskottet bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till utskottets uppgifter hör också att sammanställa statens budget och bereda ärenden om utgiftstak och ramar

2020-01-01

verk 2019/20:fiu0 (pdf, 341 kB)