Dokument & lagar (7 träffar)

Yttrande 1986/87:TU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1986/87:3 y Över proposition 1986/87:99 om ledning av den statliga förvaltningen jämte motioner TU 1986/87:3 y Till konstitutionsutskottet Konstitufionsutskottet har den 24 mars 1987 dels berett trafikutskottet tillfälle att

1986-12-31

Yttrande 1986/87:TU3 (pdf, 423 kB)

Yttrande 1986/87:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1986/87:2 y över proposition 1986/87:95 om totalförsvarets fortsatta utveckling jämte motioner TU 1986/87:2 y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har den 17 mars 1987 beslutat att beträffande proposition 1986/87:95 om totalförsvarets

1986-12-31

Yttrande 1986/87:TU2 (pdf, 312 kB)

Yttrande 1986/87:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1986/87:1 y över motion 1986/87:N403 om åtgärder mot monopol inom telekommunikation och rymdteknologi TU 1986/87:1 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 17 februari 1987 beslutat bereda trafikutskottet tillfälle att

1986-12-31

Yttrande 1986/87:TU1 (pdf, 108 kB)

Yttrande 1986/87:NU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutsköttets yttrande 1986/87:4 y om totalförsvarets fortsatta utveckling prop. 1986/87:95 NU 1986/87:4 y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har hemställt att näringsutskottet yttrar sig över proposition 1986/87:95 om totalförsvarets fortsatta

1986-12-31

Yttrande 1986/87:NU4 (pdf, 1293 kB)

Yttrande 1986/87:NU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1986/87:3 y om ledning av den statliga förvaltningen prop. 1986/87:99 NU 1986/87:3y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har dels hemställt om yttrande av näringsutskottet över proposition 1986/87:99 om ledning av

1986-12-31

Yttrande 1986/87:NU3 (pdf, 546 kB)

Yttrande 1986/87:NU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1986/87:2 y om viss följdlagstiftning till plan- och bygglagen och lagen om hushållning med naturresurser m. m. NU 1986/87:2 y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

1986-12-31

Yttrande 1986/87:NU2 (pdf, 75 kB)

Yttrande 1986/87:NU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Näringsutskottets yttrande 1986/87:1 y om nybyggnad av fiskefartyg som är lämpliga för minröjning NU 1986/87:1 y Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över motion 1985/86:Fö312 av Göthe Knutson mvari

1986-12-31

Yttrande 1986/87:NU1 (pdf, 139 kB)