Dokument & lagar (190 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 20140204 TID 10.3011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utrikesdepartementet Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, lämnade information inför konkurrenskraftsrådet KKR den 20-21 februari. Vid besöket närvarade även

2014-02-04

Proposition 2013/14:74

Regeringens proposition 2013/14:74 En tydligare naturgasreglering Prop. 2013/14:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 januari 2014 Fredrik Reinfeldt Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Naturgaslagen 2005:403 behöver anpassas till en förändrad


Utskottsberedning: 2013/14:NU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2013/14:74 (pdf, 163 kB)

Utskottsmöte 2013/14:18 Torsdag 2014-01-30 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-01-30 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från X2AB VD Charlotte Wäreborn m.fl. från X2AB informerar om aktuella frågor om kollektivtrafiken 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2013/14:17 3.

2014-01-30 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2014-01-30 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-01-30 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export NU13 Fortsatt beredning Skr. 2013/14:55 och motioner Föredragande: CR 3. Riksrevisionens

2014-01-30 10:00:00

Trafikutskottets protokoll 2013/14:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2014-01-30 TID Kl. 10.00 10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från X2AB VD Charlotte Wäreborn Schultz, projektledare Peter Nilsson, delprojektledare Nicklas Lidersson och projektkoordinator Kjell Åke Lantz, samtliga från X2AB, informerade om

2014-01-30

Näringsutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 20140130 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:15. 2 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export NU13 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:55

2014-01-30

Utskottsmöte 2013/14:17 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-01-28 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2013/14:16 2. IT-politiska frågor TU7 Beredning II Skr. 2013/14:32 och motioner Föredragande: MH 3. Cykelfrågor TU10 Beredning

2014-01-28 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2013/14:17

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2014-01-28 TID Kl. 11.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:16. 2 It-politiska frågor TU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:32 och motioner. Ärendet bordlades. 3 Cykelfrågor

2014-01-28

Proposition 2013/14:72

Regeringens proposition 2013/14:72 Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk Prop. kommunikation 2013/14:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 januari 2014 Jan Björklund Anna-Karin Hatt Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Prisregleringssystemet


Utskottsberedning: 2013/14:TU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:72 (pdf, 224 kB)

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2013/14:15 2. Information från Näringsdepartementet Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd från Näringsdepartementet informerar om de

2014-01-21 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om företagshemligheter NU28 Justering KOM2013 813 Föredragande: LS 3. Riksrevisionens rapport om staten

2014-01-21 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2013/14:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2014-01-21 TID Kl. 11.00 11.40, 11.45 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:15. 2 Information från Näringsdepartementet Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd och statssekreterare Ingela Bendrot

2014-01-21

Näringsutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 20140121 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 2 Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om skydd för företagshemligheter NU28 Utskottet fortsatte behandlingen

2014-01-21

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2014-01-16 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-01-16 10:00 Plats: RÖ 4-27 1. Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information om förslag till direktiv om företagshemligheter

2014-01-16 10:00:00

Näringsutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 20140116 TID 10.0010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Kristina Örtenhed från konstitutionsutskottet fick närvara vid sammanträdet under nästa punkt på föredragningslistan. 2 Information från Justitiedepartementet

2014-01-16

Proposition 2013/14:64

Regeringens proposition 2013/14:64 Utlämnande av körkort Prop. 2013/14:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 december 2013 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till ändringar i


Utskottsberedning: 2013/14:TU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:64 (pdf, 97 kB)

Skrivelse 2013/14:218

Regeringens skrivelse 2013/14:218 Partnerskapsöverenskommelsen Skr. 2013/14:218 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 april 2014 Fredrik Reinfeldt Annie Lööf Näringsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen har i bred samverkan med berörda aktörer på nationell, regional


Utskottsberedning: 2013/14:NU27

Skrivelse 2013/14:218 (pdf, 259 kB)

Proposition 2013/14:53

Regeringens proposition 2013/14:53 Nationella patent på engelska Prop. 2013/14:53 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att nationella patentansökningar ska


Utskottsberedning: 2013/14:NU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:53 (pdf, 609 kB)

Skrivelse 2013/14:55

Regeringens skrivelse 2013/14:55 Riksrevisionens rapport om statens Skr. främjandeinsatser för export 2013/14:55 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 december 2013 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har granskat statens


Utskottsberedning: 2013/14:NU13 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2013/14:55 (pdf, 2432 kB)

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2013-12-12 08:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2013/14:14 2. Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullsystem TU4 Justering Prop. 2013/14:25 och motioner Föredragande:

2013-12-12 08:00:00