Dokument & lagar (124 träffar)

Civilutskottets protokoll 2010/11:12

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:12 DATUM 2011-02-08 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:11 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om förslag till

2011-02-08

Utskottsmöte 2010/11:11

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU-förslag om en omarbetad Bryssel-I-förordning Fortsatt subsidiaritetsprövning eventuellt beslut KOM2010 748 Föredragande: CH 3. Frågor

2011-02-03 09:30:00

Civilutskottets protokoll 2010/11:11

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:11 DATUM 2011-02-03 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:10. 2 EU-förslag om en omarbetad Bryssel-I-förordning Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM2010 748. Utskottet

2011-02-03

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. BUS yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Uppvaktning av företrädare för BUS-föreningen, yrkesföreningen för

2011-01-20 09:30:00

Civilutskottets protokoll 2010/11:10

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:10 DATUM 2011-01-20 TID 09.30-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:9. 2 Deltagande vid sammanträdet Utskottet beslutade att politiska sekreterare fick närvara under sammanträdet vid punkt

2011-01-20

Utskottsmöte 2010/11:9

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen CU1 Justering Prop. 2010/11:1 och motioner Föredragande: AL, PS 3. Politiska alternativ för främjande av en europeisk

2010-12-09 09:30:00

Civilutskottets protokoll 2010/11:9

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:9 DATUM 2010-12-09 TID 09.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:8. 2 Budgetpropositionen CU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 18 jämte motioner.

2010-12-09

Utskottsmöte 2010/11:8

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Överläggning med regeringen Förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter Statsrådet Birgitta Ohlsson samt

2010-11-30 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2010/11:8

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:8 DATUM 20101130 TID 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:7 2 Deltagande vid sammanträdet Utskottet beslutade att kanslichefen Margareta Hjorth från EU-nämndens kansli fick närvara

2010-11-30

Utskottsmöte 2010/11:7

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Aktieägares rättigheter CU7 Justering Prop. 2009/10:247 Föredragande: CH 3. Aktuella EU-frågor Information om förslag till arvsförordning

2010-11-25 09:30:00

Civilutskottets protokoll 2010/11:7

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:7 DATUM 2010-11-25 TID 09.30-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:6. 2 Aktieägares rättigheter CU7 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2009/10:247. Utskottet justerade förslag

2010-11-25

Utskottsmöte 2010/11:6

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från företrädare för Justitiedepartementet och Integrations- och jämställdhetsdepartementet angående förslaget

2010-11-18 09:30:00

Civilutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2010-11-18 TID 09.30-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:5 2 Aktuella EU-frågor Tjänstemännen från Justitiedepartementet och Integrations- och jämställdhetsdepartementet informerade

2010-11-18

Utskottsmöte 2010/11:5

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Yttrande till FiU över budgetpropositionen CU1y Justering Föredragande: AL 3. Grönbok om revisionspolitik Lärdomar från krisen CU11 Fortsatt

2010-11-16 11:00:00

Yttrande 2010/11:CU1y

2010/11:CU1y Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Civilutskottets yttrande 2010/11:CU1y Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle

2010-11-16

Yttrande 2010/11:CU1y (pdf, 37 kB)

Civilutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2010-11-16 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:4 2 Budgetpropositionen CU1yUtskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över förslag till

2010-11-16

Utskottsmöte 2010/11:4

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:4 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Byggproduktförordningen Information Statssekreterare Ulf Perbo, Socialdepartementet m.fl. 3. Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation

2010-11-11 09:30:00

Civilutskottets protokoll 2010/11:4

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:4 DATUM 2010-11-11 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:3 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Ulf Perbo m.fl.Socialdepartementet, informerade utskottet om byggproduktförordningen

2010-11-11

Utskottsmöte 2010/11:3

Föredragningslista Civilutskottet 2010/11:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet 3. Grönbok om en europeisk avtalsrätt för konsumenter

2010-11-09 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2010/11:3

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:3 DATUM 201011-09 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:2. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om kommissionens

2010-11-09