Dokument & lagar (124 träffar)

Civilutskottets protokoll 2013/14:23

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 DATUM 2014-04-08 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:22. 2 Aktuella EU-frågor Justitieministern Beatrice Ask m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om förslaget till

2014-04-08

Utskottsmöte 2013/14:22 Torsdag 2014-03-27 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-03-27 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Konsumenträtt CU20 Justering Motioner Föredragande: Sjö 3. Fler bostäder åt unga och studenter CU22 Justering Prop. 2013/14:59 och motioner Föredragande:

2014-03-27 09:30:00

Civilutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22 DATUM 2014-03-27 TID 9.30-9.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:21. 2 Konsumenträtt CU20 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU20. S-M-MP-FP-C-SD-V-

2014-03-27

Utskottsmöte 2013/14:21 Torsdag 2014-03-20 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-03-20 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Telefonförsäljning på premiepensionsområdet CU23 Justering Prop. 2013/14:71, motion Föredragande: PS 3. Lätt byte enklare att välja ny leverantör av elektroniska

2014-03-20 09:30:00

Civilutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 2014-03-20 TID 9.30-9.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:20. 2 Telefonförsäljning på premiepensionsområdet CU23 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:71 och motion.

2014-03-20

Utskottsmöte 2013/14:20 Torsdag 2014-03-13 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-03-13 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Planering och byggande CU10 Justering Motioner Föredragande: AL 3. Fastighetsrätt CU18 Justering Motioner Föredragande: BB 4. En samordnad tillståndsprövning

2014-03-13 09:30:00

Civilutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-03-13 TID 9.30-9.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:19. 2 Planering och byggande CU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU10.

2014-03-13

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-03-06 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-03-06 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Hushållning med mark- och vattenområden CU17 Justering Motioner Föredragande: PS 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde

2014-03-06 09:30:00

Civilutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-03-06 TID 9.30-9.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:18. 2 Hushållningen med mark- och vattenområden CU17 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande

2014-03-06

Utskottsmöte 2013/14:18 Torsdag 2014-02-27 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-27 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Telefonförsäljning på premiepensionsområdet CU23 Beredning Prop. 2013/14:71, motion Föredragande: PS 3. Lätt byte enklare att välja ny leverantör av elektroniska

2014-02-27 09:30:00

Civilutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2014-02-27 TID 9.30-9.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:17. 2 Telefonförsäljning på premiepensionsområdet CU23 Utskottet behandlade proposition 2013/14:71 och motion. Ärendet bordlades.

2014-02-27

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-02-20 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-02-20 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Familjerätt CU19 Justering Motioner Föredragande: CH 3. Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom CU16 Justering Prop. 2013/14:43 Föredragande:

2014-02-20 09:30:00

Civilutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2014-02-20 TID 9.30-9.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:16. 2 Familjerätt CU19 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU19. S-MP-SD- och

2014-02-20

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner m. fl.Justitiedepartementet 3. Planering och byggande CU10 Fortsatt

2014-02-18 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2014-02-18 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:15. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om översyn av förordningarna

2014-02-18

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2014-02-06 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-02-06 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet 3. Familjerätt Fortsatt beredning

2014-02-06 09:30:00

Civilutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2014-02-06 TID 9.30-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreteraren Magnus Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet om förslag till

2014-02-06

Utskottsmöte 2013/14:14 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Familjerätt CU19 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: CH 3. Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom CU16 Beredning Prop. 2013/14:43 Föredragande:

2014-02-04 11:00:00

Civilutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2014-02-04 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:13. 2 Familjerätt CU19 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Ärendet bordlades. 3 Moderna auktionsmetoder för utmätt

2014-02-04

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2014-01-30 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2014-01-30 09:30 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Information från Riksrevisionen om en granskningsrapport Riksrevisionens granskningsrapport RIR 2013:21 Statens hantering av riksintressen ett hinder för

2014-01-30 09:30:00