Dokument & lagar (340 träffar)

Finansutskottets protokoll 2013/14:28

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:28 DATUM 2014-03-04 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Penningpolitiska experter Barbro Wickman-Parak, fd vice riksbankschef, och Robert Bergqvist, chefsekonom SEB, gav sin syn på den aktuella penningpolitiken. Ledamöternas frågor besvarades.

2014-03-04

Finansutskottets protokoll 2013/14:26

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26 DATUM 2014-02-20 TID 10:30-11:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att hålla ett öppet seminarium om Finanspolitiska rådets rapport den 27 maj 2014. 2 Statlig förvaltning och statistikfrågor FiU25 Utskottet fortsatte

2014-02-20

Finansutskottets protokoll 2013/14:23

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 DATUM 2014-01-30 TID Kl.10.30-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1. Kommunala frågor FiU26 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14: FiU26. S-MP-SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. S- och V-ledamöterna

2014-01-30

Finansutskottets protokoll 2013/14:25

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25 DATUM 2014-02-18 TID 11:00-11:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet har fått en inbjudan från Loomis Sverige AB om att besöka uppräkningscentralen i Akalla. Utskottet beslutade att tacka nej till inbjudan. EU-kommisionären Maros

2014-02-18

Finansutskottets protokoll 2013/14:24

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24 DATUM 2014-02-06 TID 10.30-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde bl.a. följande: Parlamentarikerbesöket från Tanzania har blivit inställt. 2 Statlig förvaltning och statistikfrågor FiU25 Utskottet behandlade motioner

2014-02-06

Finansutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22 DATUM 2014-01-23 TID Kl. 11.00 11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att kalla: ESV och Konjunkturinstitutet till utskottet den 30 januari för att informera om det ekonomiska läget. finansminister Anders Borg till utskottet

2014-01-23

Finansutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 2014-01-21 TID Kl. 11.00 11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen påminde om besöket från Turkiets finansutskott och efterföljande lunch den 22 januari. 2 Kommunala frågor FiU26 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades.

2014-01-21

Finansutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14: 20 DATUM 2014-01-16 TID 10.30-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om peer review granskningen av Riksrevisionen Teamledare för peer reviw Nick Bateson från brittiska Natonal Audit Office samt Riksrevisorerna Claes Norgren och Jan Landahl

2014-01-16

Finansutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14: 19 DATUM 2014-01-14 TID 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjort och Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under punkt 1-3 på föredragingslistan. 2 Överläggning om förordningen

2014-01-14

Finansutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2013-12-18 TID 09:55-10:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Statsbudget för 2014 FiU10 Utskottet justerade statsbudget för 2014 FiU10 2 Anmälningar Staffan Anger M och Bo Bernhardsson S rapporterade från studieresan till Georgien den 11-14 december

2013-12-18

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-10-01 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Modernare reglering av statsluftfarten FöU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:165 och motion. Utskottet justerade betänkande 2013/14:FöU3. V-ledamoten anmälde

2013-10-01

Finansutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-09-20 TID 10.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves Vice riksbankschef Cecilia Skinglsey Efter informationen besvarades ledamöternas frågor. 2 Nästa sammanträde Ev.

2013-09-20

Finansutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-09-19 TID 10.30-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella EU-ärenden Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja informerade om aktuella EU-frågor och svarade på frågor från ledamöterna. 2 Anmälningar Ny medarbetare Ann-Christin Johnreden

2013-09-19

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-09-19 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottets arbetsplanering hösten 2013 Tillförordnade kanslichefen meddelade att utskottets ärendeplanering har delgivits ledamöterna. 2 Kanslimeddelanden Tf kanslichefen meddelade

2013-09-19

Finansutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-21 TID 8.308.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:8. 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om att sammanträdet tisdagen den

2013-11-21

Finansutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14: 10 DATUM 2013-11-19 TID Kl.11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Finansinspektionens riskrapport Generaldirektör Martin Andersson informerade utskottet om Finansinspektionens rapport om risker i det finansiella systemet 2013.

2013-11-19

Finansutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14: 9 DATUM 2013-11-12 TID 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisorerna Riksrevisor Claes Norgren informerade utskottet om granskningsplanen för 2013/14 och om Riksrevisionens ekonomi. Medföljande från Riksrevisionen: Anette

2013-11-12

Finansutskottets protokoll 2013/14:8

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14: 8 DATUM 2013-11-07 TID 09.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves Vice riksbankschef Martin Flodén Efter informationen besvarades ledamöternas frågor. 2 Nästa sammanträde Tisdag

2013-11-07

Finansutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14: 7 DATUM 2013-11-05 TID 11.00-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjort och Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under punkt 1 och 2 på föredragningslistan. Peder Brynolf, Mikael

2013-11-05

Finansutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-10-24 TID 10:30-11:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjort och Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under punkt 1 på föredragingslistan. 2 Anmälningar Utskottet beslutade

2013-10-24