Dokument & lagar (340 träffar)

Yttrande 2013/14:FiU4y

2013/14:FiU4y Kommissionens arbetsprogram för 2014 Finansutskottets yttrande 2013/14:FiU4y Kommissionens arbetsprogram för 2014 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet gav den 14 november 2013 bl.a. finansutskottet möjlighet att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2014 KOM2013 739Finansutskottet tar i yttrandet

2014-01-07

Yttrande 2013/14:FiU4y (pdf, 38 kB)

Utskottsmöte 2013/14:18 Onsdag 2013-12-18 kl.

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2013-12-18 Plats: RÖ 5-10 1. Statsbudget för 2014 FiU10 Justering Föredragande: MO 2. Anmälningar 3. Övriga frågor 4. Justering av protokoll 5. Nästa sammanträde Tisdag 14 januari kl. 11:00 Bilagor 1. Betänkande

2013-12-18

Finansutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2013-12-18 TID 09:55-10:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Statsbudget för 2014 FiU10 Utskottet justerade statsbudget för 2014 FiU10 2 Anmälningar Staffan Anger M och Bo Bernhardsson S rapporterade från studieresan till Georgien den 11-14 december

2013-12-18

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2013-12-12 08:30 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m. FöU6 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: KTL 4. Försvarspolitiska

2013-12-12 08:30:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2013-12-12 08:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information från Riksbanksfullmäktiges presidium Ordförande Johan Gernandt Vice ordförande Sven Erik Österberg 2. Anmälningar 3. Kommissionens arbetsprogram för 2014 FiU4y Justering

2013-12-12 08:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2013-12-12 TID 08.3008.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 2 Kanslimeddelanden Tillförordnade kanslichefen anmälde inkommen handling från Försvarsmakten med svar på utestående

2013-12-12

Finansutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14: 17 DATUM 2013-12-12 TID 08.00-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksbanksfullmäktiges presidium Ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Sven Erik Österberg informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Anmälningar Inbjudan

2013-12-12

Utskottsmöte 2013/14:16 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2013-12-05 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Justering Proposition 2013/14:1 Föredragande: KS 3. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. FiU4 Justering

2013-12-05 10:30:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2013-12-05 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Kustbevakningens verksamhet Information Generaldirektör Judith Melin m.fl.Kustbevakningen 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Strålskydd, kärnteknisk säkerhet

2013-12-05 10:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2013-12-05 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Judith Melin, personal- och ekonomidirektör Helene Frykler och chefen för räddningstjänst- och sjöövervakningsavdelningen Dan Thorell informerade utskottet

2013-12-05

Finansutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14: 16 DATUM 2013-12-05 TID 10:30-10:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen anmälde följande: Vid årsskiftet kommer finansutskottet att börja nyttja den nya digitala mötestjänsten. Med anledning av detta kommer alla ordinarie ledamöter

2013-12-05

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2013-12-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2013-12-03 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt FiU16 Justering Förslag till utskottsinitiativ Föredragande: KS, PB 3. Övriga frågor

2013-12-03 11:00:00

Finansutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14: 15 DATUM 2013-12-03 TID 11:00-11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Ann-Marie Wallin och föredragande Peder Brynolf från skatteutskottets kansli fick närvara vid sammanträdet. 2 Anmälningar Kanslichefen

2013-12-03

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2013-11-28 kl. 14:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2013-11-28 14:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Fråga om utskottsinitiativ om ändrad skiktgräns för statlig inkomstskatt Beredning Utskottsinitiativ, yttranden från Skatteverket och skatteutskottet Föredragande:

2013-11-28 14:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-11-28 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Incidentberedskapen m.m. Information ÖB general Sverker Göranson m.fl.Försvarsmakten 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Försvarets personalförsörjning och personalpolitik

2013-11-28 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-11-28 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-11-28 09:00 Plats: RÖ 5-10 1. Öppen utfrågning om ändrad brytpunkt för statlig inkomstskatt. Fredrik Sterzel, f.d. jusitieråd Per Molander, generaldirektör Ove Nilsson, f.d. kanslichef finansutskottet Sverker

2013-11-28 09:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-11-28 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 4 kap. 17 riksdagsordningen i fråga om de uppgifter som lämnas av Försvarsmakten om dess verksamhet och som bör hållas hemliga

2013-11-28

Finansutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14: 14 DATUM 2013-11-28 TID Kl. 14.00-14.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Peder Brynolf och Anne-Marie Wallin från skatteutskottets kansli fick närvara under sammanträdet. 2 Fråga om utskottsinitiativ om ändrad

2013-11-28

Finansutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14: 13 DATUM 2013-11-28 TID 09.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om ändrad brytpunkt för statlig inkomstskatt. Fredrik Sterzel, f.d. jusitieråd Per Molander, generaldirektör Ove Nilsson, f.d. kanslichef finansutskottet Sverker Gustavsson,

2013-11-28

Utskottsmöte 2013/14:12 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. FRA:s verksamhet Information Företrädare för Försvarets radioanstalt 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-frågor 5. Rapporter 6. Övriga frågor 7. Nästa sammanträde

2013-11-26 11:00:00