Dokument & lagar (136 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:8 Torsdag 2012-11-22 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-22 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Stresstester av kärntekniska anläggningar, m.m. 10.00 Information Ställföreträdande generaldirektör Fredrik Hassel m.fl.Strålsäkerhetsmyndigheten 2. Vissa säkerhetsrekommendationer

2012-11-22 10:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-22 TID 10.0010.55 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Ställföreträdande generaldirektör Fredrik Hassel, avdelningschef radioaktiva ämnen Johan Anderberg, avdelningschef kärnkraftssäkerhet Lennart Carlsson och myndighetsspecialist

2012-11-22

Utskottsmöte 2012/13:7 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap budgetåret 2013 FöU1 Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande:

2012-11-20 11:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-20 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:6. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att Försvarsmakten har erbjudit att inför utskottet presentera målsättning

2012-11-20

Utskottsmöte 2012/13:6 Tisdag 2012-11-13 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-11-13 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Inför rådet för utrikes frågor kl. 11.00 Information Försvarsminister Karin Enström m.fl.Försvarsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Utgiftsområde

2012-11-13 11:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-11-13 TID 11.0012.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Information Försvarsminister

2012-11-13

Utskottsmöte 2012/13:5 Torsdag 2012-11-08 kl. 09:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-11-08 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Offentlig utfrågning om anskaffning av nästa generation JAS 39 Gripen Bilagor Punkt 1: Program för försvarsutskottets offentliga utfrågning om anskaffning av nästa generation JAS 39

2012-11-08 09:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:5

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-11-08 TID 09.0009.45 10.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om anskaffning av nästa generation JAS 39 Gripen. Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av

2012-11-08

Utskottsmöte 2012/13:4 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-11-06 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Beredskapslagring av olja FöU2 Justering Prop. 2011/12:162 och motion Föredragande: ELM 4. Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets

2012-11-06 11:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:4

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2012-11-06 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:3. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att en inbjudan till Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen den 1315 januari

2012-11-06

Utskottsmöte 2012/13:3 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Rapporter 4. Beredskapslagring av olja FöU2 Fortsatt beredning Prop. 2011/12:162 och motion Föredragande: ELM 5. Övriga frågor

2012-10-23 11:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:3

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-10-23 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:2. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att Cecilia Widegren M och Anders Hansson M anmält intresse av delta vid

2012-10-23

Utskottsmöte 2012/13:2 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Motioner väckta under allmänna motionstiden 4. Konferens om nordisk försvars- och utrikespolitik Inbjudan till konferens i Folketinget,

2012-10-16 11:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:2

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:2 DATUM 2012-10-16 TID 11.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:1. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen meddelade att en inbjudan till Svenska FN-förbundets årliga seminarium den 23 oktober

2012-10-16

Utskottsmöte 2012/13:1 Tisdag 2012-09-25 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-25 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Information om informella försvarsministermötet i EU samt Gripen kl. 10.00 Försvarsminister Karin Enström m.fl. från Försvarsdepartementet 2. Information om läget i Försvarsmaktens

2012-09-25 10:00:00

Försvarsutskottets protokoll 2012/13:1

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:1 DATUM 2012-09-25 TID 10.0013.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Försvarsminister Karin Enström åtföljd av statssekreterare Carl von der Esch, departementsråd Reidar Ljöstad, departementssekreterare Olof Andersson, försvarsråd Johan Raeder

2012-09-25