Dokument & lagar (160 träffar)

Socialutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2014-01-23 TID 10.3011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Inspektionen för vård och omsorg IVO Generaldirektör Gunilla Hult Backlund informerade om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Information

2014-01-23

Socialutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-02-18 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:19 2 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst SoU15 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:36 och motion.

2014-02-18

Socialutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-02-06 TID 10.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:18 2 Funktionshindersfrågor SoU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om funktionshindersfrågor. Utskottet justerade

2014-02-06

Socialutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 2014-02-20 TID 10.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att Ann-Charlotte Eklund, utbildare från riksdagsförvaltningens It-avdelning, får närvara under sammanträdet för att bistå vid

2014-02-20

Socialutskottets protokoll 2013/14:26

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26 DATUM 2014-03-18 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:25 2 Ett värdigt liv äldrepolitisk översikt 20062014 SoU11 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:57 och motioner.

2014-03-18

Socialutskottets protokoll 2013/14:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 DATUM 2014-02-27 TID 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Lena Furmark, Socialdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor samt det grekiska ordförandeskapet. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 EU-information Statssekreterare

2014-02-27

Socialutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22 DATUM 2014-02-25 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att Ann-Charlotte Eklund, utbildare från riksdagsförvaltningens It-avdelning, får närvara under sammanträdet för att bistå vid

2014-02-25

Socialutskottets protokoll 2013/14:24

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24 DATUM 2014-03-04 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:23 2 Hälso- och sjukvårdsfrågor SoU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om Hälso- och sjukvårdsfrågor. Utskottet

2014-03-04

Socialutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2014-02-04 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utredningen om donations- och transplantationsfrågor Anders Milton, särskild utredare, informerade utskottet om arbetet i utredningen. Deltagarlista bifogas som bilaga

2014-02-04

Socialutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2014-01-21 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Internt seminarium om etisk bedömning av nya metoder i vården Utskottet höll ett internt seminarium om etisk bedömning av nya metoder i vården se uppföljningsrapport 2013/14:RFR1Program

2014-01-21

Socialutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2014-01-16 TID 10.30-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen SoU9 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:40. Utskottet justerade betänkande 2013/14:SoU9. 2 Funktionshindersfrågor

2014-01-16

Socialutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-12-12 TID 08.15-08.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2013/14:10 och 2013/14:11 2 Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning SoU5 Utskottet

2013-12-12

Socialutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2014-01-28 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialstyrelsen Generaldirektör Lars-Erik Holm informerade om nationella riktlinjer. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2014-01-28

Socialutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2014-01-30 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:16 2 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst SoU15 Utskottet behandlade proposition 2013/14:36 och motion. Ärendet bordlades.

2014-01-30

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-10-01 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Modernare reglering av statsluftfarten FöU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:165 och motion. Utskottet justerade betänkande 2013/14:FöU3. V-ledamoten anmälde

2013-10-01

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-09-19 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottets arbetsplanering hösten 2013 Tillförordnade kanslichefen meddelade att utskottets ärendeplanering har delgivits ledamöterna. 2 Kanslimeddelanden Tf kanslichefen meddelade

2013-09-19

Socialutskottets protokoll 2013/14:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6 DATUM 2013-11-14 TID 10.30-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Ersättningsnämnden Företrädare från Ersättningsnämnden informerade utskottet om verksamheten och aktuella frågor. Deltagarlista bifogas som bilaga 2. 2 Justering av protokoll

2013-11-14

Socialutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-12-05 TID 14.50-14.51 14.53-14.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten SoU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:175 och motioner. Sammanträdet

2013-12-05

Socialutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-12-05 TID 10.30-10.35 10.45-11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:9 2 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten SoU2 Utskottet fortsatte

2013-12-05

Socialutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-11-12 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Läkemedelsförsäkringen Anders Öhlén VD för Läkemedelsförsäkringen informerade utskottet om läkemedelsförsäkringens grunder samt något om pågående ersättningsärenden vad

2013-11-12