Dokument & lagar (146 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:23 Torsdag 2014-02-27 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23 Datum och tid: 2014-02-27 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. EU-information Statssekreterare Lena Furmark Socialdepartementet Hälsodelen inför Epsco 2. EU-information Statssekreterare Ragnwi Marcelind Socialdepartementet Sociala delen

2014-02-27 10:30:00

Socialutskottets protokoll 2013/14:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:23 DATUM 2014-02-27 TID 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Lena Furmark, Socialdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor samt det grekiska ordförandeskapet. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 EU-information Statssekreterare

2014-02-27

Utskottsmöte 2013/14:22 Tisdag 2014-02-25 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-02-25 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet Eva Wendel Rosberg, särskild utredare, informerar om utredningens arbete och aktuella

2014-02-25 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Tisdag 2014-02-25 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-02-25 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Vissa frågor om militär verksamhet m.m. FöU9 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: MB 4. Säker och ansvarsfull hantering

2014-02-25 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2013/14:22

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:22 DATUM 2014-02-25 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att Ann-Charlotte Eklund, utbildare från riksdagsförvaltningens It-avdelning, får närvara under sammanträdet för att bistå vid

2014-02-25

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-02-25 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:19. 2 Kanslimeddelanden Tillförordnade kanslichefen påminde om debatterna om betänkandena 2013/14:FöU5 och 2013/14:FöU8

2014-02-25

Utskottsmöte 2013/14:21 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-02-20 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Ett värdigt liv äldrepolitisk översikt 2006-2014 SoU11 Beredning Skr. 2013/14:57 och motioner Föredragande: KD 3. Inför hearingen den 3 april på temat:

2014-02-20 10:30:00

Socialutskottets protokoll 2013/14:21

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:21 DATUM 2014-02-20 TID 10.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4 kap. 13 andra stycket Utskottet medgav att Ann-Charlotte Eklund, utbildare från riksdagsförvaltningens It-avdelning, får närvara under sammanträdet för att bistå vid

2014-02-20

Utskottsmöte 2013/14:20 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst SoU15 Justering Prop. 2013/14:36 och motion Föredragande: JLS 3. Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU5 Justering Skr. 2013/14:54 och motioner Föredragande: MB 2. Information inför informellt försvarsministermöte

2014-02-18 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2013/14:20

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:20 DATUM 2014-02-18 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:19 2 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst SoU15 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:36 och motion.

2014-02-18

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-02-18 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU5 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:54 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:FöU5.

2014-02-18

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-02-06 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-02-06 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Funktionshindersfrågor SoU7 Justering Motioner Föredragande: JLS 3. Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården är nationella riktlinjer

2014-02-06 10:30:00

Socialutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-02-06 TID 10.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:18 2 Funktionshindersfrågor SoU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om funktionshindersfrågor. Utskottet justerade

2014-02-06

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Information från Utredningen om donations- och transplantationsfrågor Anders Milton, särskild utredare, informerar om utredningens arbete och aktuella frågor. 2. Justering av protokoll

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 5-32 1. Dammsäkerhet FöU8 Justering Prop. 2013/14:38 och motioner Föredragande: KTL 2. Information av Strålsäkerhetsmyndigheten Information Generaldirektör Mats Persson m.fl.Strålsäkerhetsmyndigheten

2014-02-04 11:00:00

Socialutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2014-02-04 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utredningen om donations- och transplantationsfrågor Anders Milton, särskild utredare, informerade utskottet om arbetet i utredningen. Deltagarlista bifogas som bilaga

2014-02-04

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2014-02-04 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Dammsäkerhet FöU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:FöU8. SD-ledamoten anmälde reservation. 2 Information av Strålsäkerhetsmyndigheten

2014-02-04

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-01-30 kl. 10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-01-30 10:30 Plats: RÖ 4-50 1. Justering av protokoll 2. Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst SoU15 Beredning Prop. 2013/14:36 och motion Föredragande: JLS 3. Kontrollköp ålderskontroll vid försäljning

2014-01-30 10:30:00

Socialutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2014-01-30 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:16 2 Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst SoU15 Utskottet behandlade proposition 2013/14:36 och motion. Ärendet bordlades.

2014-01-30