Dokument & lagar (225 träffar)

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2014-01-21 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m. FöU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2013/14:FöU6. S-MP-SD- och V-ledamöterna anmälde

2014-01-21

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-12-19 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-12-19 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justitieministern, Säkerhetspolisen och Post- och telestyrelsen informerar 2. Justering av protokoll 3. Nytt säte för Europeiska polisakademin Cepol Subsidiaritetsprövning Beredning

2013-12-19 10:00:00

Justitieutskottets protokoll 2013/14:11

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:11 DATUM 2013-12-19 TID 10.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att handläggaren Dag Elfström fick närvara på sammanträdet. 2 Justitieministern, Säkerhetspolisen och Post- och telestyrelsen informerade Justieminister

2013-12-19

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2013-12-12 08:30 Plats: RÖ 5-32 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m. FöU6 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: KTL 4. Försvarspolitiska

2013-12-12 08:30:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2013-12-12 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra

2013-12-12 08:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2013-12-12 TID 08.00 09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra vatten

2013-12-12

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2013-12-12 TID 08.3008.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14. 2 Kanslimeddelanden Tillförordnade kanslichefen anmälde inkommen handling från Försvarsmakten med svar på utestående

2013-12-12

Yttrande 2013/14:JuU3y

2013/14:JuU3y Kommissionens arbetsprogram 2014 Justitieutskottets yttrande 2013/14:JuU3y Kommissionens arbetsprogram 2014 Till utrikesutskottet Den 14 november 2013 beslutade utrikesutskottet att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens arbetsprogram för 2014 KOM2013 739 i de delar det

2013-12-06

Yttrande 2013/14:JuU3y (pdf, 56 kB)

Utskottsmöte 2013/14:10 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-12-05 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram för 2014 JuU3y Yttrande till utrikesutskottet Justering KOM2013 739 Föredragande: MK 3. EU-frågor 4. Inkomna skrivelser

2013-12-05 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2013-12-05 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Kustbevakningens verksamhet Information Generaldirektör Judith Melin m.fl.Kustbevakningen 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Strålskydd, kärnteknisk säkerhet

2013-12-05 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-12-05 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-12-05 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Miljöråd 13 december 2013 Information Miljöminister Lena Ek Miljödepartementet 2. Kl. 09.00 Information om EU-projektet BERAS Om effekter på övergödningen av en

2013-12-05 08:00:00

Justitieutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-12-05 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:9. 2 Kommissionens arbetsprogram för 2014 Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över kommissionens

2013-12-05

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2013-12-05 TID 10.0011.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Judith Melin, personal- och ekonomidirektör Helene Frykler och chefen för räddningstjänst- och sjöövervakningsavdelningen Dan Thorell informerade utskottet

2013-12-05

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-11-28 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: LS och ALK 3. Utgiftsområde 23 Areella

2013-11-28 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-28 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 5-6 december 2013 2. Protokollsjustering 3. Överlämnande av motionsyrkande Omedelbar justering Motion 2013/14:Ju429

2013-11-28 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2013-11-28 10:00 Plats: RÖ 5-32 1. Incidentberedskapen m.m. Information ÖB general Sverker Göranson m.fl.Försvarsmakten 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Försvarets personalförsörjning och personalpolitik

2013-11-28 10:00:00

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2013-11-28 TID 10.00 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:10 2 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:1

2013-11-28

Justitieutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-28 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 5-6 december 2013 Statssekreteraren Martin Valfridsson, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, ämnesråden

2013-11-28

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2013-11-28 TID 10.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Utskottet beslutade om tystnadsplikt enligt 4 kap. 17 riksdagsordningen i fråga om de uppgifter som lämnas av Försvarsmakten om dess verksamhet och som bör hållas hemliga

2013-11-28

Utskottsmöte 2013/14:11 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2013/14:9 2. Kommissionens förslag om ändring av förordning EU nr 525/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av Kyotoprotokollet

2013-11-26 11:00:00