Dokument & lagar (142 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2013/14:19

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:19 DATUM 2014-03-06 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Cecilia Lekberg Sommerholt får närvara vid utskottets sammanträden som föredragande under våren. Utskottet beslutade att praktikanten Malena

2014-03-06

Justitieutskottets protokoll 2013/14:16

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16 DATUM 2014-02-18 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:15. 2 Straffrättsliga frågor JuU15 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från de allmänna motionstiderna 2012 och

2014-02-18

Justitieutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15 DATUM 2014-02-06 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Annette Lind från enheten It-verksamhetsstöd fick närvara på sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:14.

2014-02-06

Justitieutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17 DATUM 2014-02-20 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Erik Tollin fick närvara på sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:16. 3 Kriminalvårdsfrågor

2014-02-20

Justitieutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18 DATUM 2014-02-27 TID 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att praktikanten Sven Ljunglöf fick närvara vid sammanträdet. 2 Information inför RIF-rådsmöte Statssekreteraren Martin Valfridsson, internationella

2014-02-27

Justitieutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14 DATUM 2014-02-04 TID 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut om närvaro Utskottet beslutade att Linda Backman från enheten It-verksamhetsstöd fick närvara på sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:13.

2014-02-04

Justitieutskottets protokoll 2013/14:12

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:12 DATUM 2014-01-21 TID 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om digital mötestjänst projektledaren Anne Rymer-Rythén 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:11. 3 Polisfrågor JuU14 Utskottet behandlade motioner

2014-01-21

Justitieutskottets protokoll 2013/14:13

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:13 DATUM 2014-01-30 TID 10.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning och EU-information från regeringen 1. Statssekreteraren Martin Valfridsson åtföljd av departementsrådet Mikael Tollerz, rättssakkunnige Anna Rosenmüller samt departementssekreteraren

2014-01-30

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-10-01 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Modernare reglering av statsluftfarten FöU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:165 och motion. Utskottet justerade betänkande 2013/14:FöU3. V-ledamoten anmälde

2013-10-01

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:1

RIKSDAGEN FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:1 DATUM 2013-09-19 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utskottets arbetsplanering hösten 2013 Tillförordnade kanslichefen meddelade att utskottets ärendeplanering har delgivits ledamöterna. 2 Kanslimeddelanden Tf kanslichefen meddelade

2013-09-19

Justitieutskottets protokoll 2013/14:7

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7 DATUM 2013-11-14 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning och EU-information från regeringen 1. Utskottet överlade med statssekreteraren Martin Valfridsson åtföljd av internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, departementsrådet

2013-11-14

Yttrande 2013/14:JuU2y

2013/14:JuU2y Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Justitieutskottets yttrande 2013/14:JuU2y Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 24 september 2013 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över de iakttagelser som redovisas

2013-11-14

Yttrande 2013/14:JuU2y (pdf, 49 kB)

Justitieutskottets protokoll 2013/14:9

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:9 DATUM 2013-11-28 TID 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 5-6 december 2013 Statssekreteraren Martin Valfridsson, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, ämnesråden

2013-11-28

Justitieutskottets protokoll 2013/14:10

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10 DATUM 2013-12-05 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:9. 2 Kommissionens arbetsprogram för 2014 Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över kommissionens

2013-12-05

Justitieutskottets protokoll 2013/14:3

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3 DATUM 2013-10-17 TID 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 15 oktober 2013 justerades. 2 Bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter enligt strafftidslagen JuU2 Utskottet fortsatte

2013-10-17

Justitieutskottets protokoll 2013/14:2

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:2 DATUM 2013-10-15 TID 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från justitieminister Beatrice Ask och rikspolischefen Bengt Svenson Justitieminister Beatrice Ask och rikspolischefen Bengt Svenson med medarbetare informerade med anledning

2013-10-15

Yttrande 2013/14:JuU3y

2013/14:JuU3y Kommissionens arbetsprogram 2014 Justitieutskottets yttrande 2013/14:JuU3y Kommissionens arbetsprogram 2014 Till utrikesutskottet Den 14 november 2013 beslutade utrikesutskottet att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens arbetsprogram för 2014 KOM2013 739 i de delar det

2013-12-06

Yttrande 2013/14:JuU3y (pdf, 56 kB)

Justitieutskottets protokoll 2013/14:5

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:5 DATUM 2013-10-24 TID 10.00-10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Protokoll från sammanträdet den 22 oktober 2013 justerades. 2 Budgeten förslag utan anslagspåverkan JuU1 Utskottet behandlade regeringens proposition 2013/14:1

2013-10-24

Justitieutskottets protokoll 2013/14:31

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31 DATUM 2014-06-03 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2013/14:30. 2 Nämndemannauppdraget stärkt förtroende och högre krav JuU32 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:169

2014-06-03

Justitieutskottets protokoll 2013/14:30

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:30 DATUM 2014-05-27 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför RIF-rådsmöte Statssekreteraren Martin Valfridsson, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, departementsrådet Mikael Tollerz, ämnesråden Kristina Holmgren

2014-05-27