Dokument & lagar (1 träffar)

Motion 2013/14:C298 av Kew Nordqvist m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2013/14:C298 av Kew Nordqvist m.fl. MP Värna åkermarken MP3004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta utreda lagförslag om att göra åkermarken till riksintresse. Motivering Sedan människan lämnat samlar-

2013-09-30

Motion 2013/14:C298 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) (doc, 60 kB)