Dokument & lagar (45 träffar)

Yttrande 2013/14:MJU3y

2013/14:MJU3y En klimat- och energipolitisk ram för perioden 20202030 Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2013/14:MJU3y En klimat- och energipolitisk ram för perioden 20202030 Till näringsutskottet Näringsutskottet beslutade den 6 februari att bereda miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att lämna ett yttrande

2014-03-05

Yttrande 2013/14:MJU3y (pdf, 46 kB)

Yttrande 2013/14:MJU2y

2013/14:MJU2y Kvotplikt för biodrivmedel samt ramar för utgiftsområdena 20 och 23 Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2013/14:MJU2y Kvotplikt för biodrivmedel samt ramar för utgiftsområdena 20 och 23 Till finansutskottet Finansutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen

2013-10-25

Yttrande 2013/14:MJU2y (pdf, 116 kB)

Yttrande 2013/14:MJU1y

2013/14:MJU1y Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprövningen Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2013/14:MJU1y Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprövningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 24 september 2013 att ge övriga utskott tillfälle att kommentera dess iakttagelser

2013-11-12

Yttrande 2013/14:MJU1y (pdf, 36 kB)

Yttrande 2013/14:MJU4y

2013/14:MJU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2013/14:MJU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 20 mars 2014 att ge miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2013/14:115

2014-04-22

Yttrande 2013/14:MJU4y (pdf, 140 kB)

Yttrande 2013/14:MJU5y

2013/14:MJU5y Vårändringsbudget för 2014 Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2013/14:MJU5y Vårändringsbudget för 2014 Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över Vårändringsbudget för 2014 prop. 2013/14:99 med motioner, i de delar som berör respektive

2014-05-08

Yttrande 2013/14:MJU5y (pdf, 33 kB)

Utskottsmöte 2013/14:40 Tisdag 2014-08-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:40 Datum och tid: 2014-08-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Extra jordbruksråd den 5 september 2014 Statssekreterare Magnus Kindbom lämnar information inför ett extra jordbruksråd med anledning av det ryska importstoppet för

2014-08-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:39 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:39 Datum och tid: 2014-06-12 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om den ekologiska produktionen Överläggning KOM 2014 179 KOM 2014 180 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet 2. Jordbruks-

2014-06-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:38 Tisdag 2014-06-10 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:38 Datum och tid: 2014-06-10 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Lag om handel med timmer och trävaror MJU25 Justering Prop. 2013/14:183 och motioner Föredragande: BW 2. Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag MJU26 Justering

2014-06-10 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:37 Onsdag 2014-06-04 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:37 Datum och tid: 2014-06-04 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Miljöråd 12 juni 2014 Miljöminister Lena Ek Miljödepartementet 2. Information om avgående grekiskt ordförandeskap Miljöminister Lena Ek Miljödepartementet 3. Justering

2014-06-04 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Tisdag 2013-11-12 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-11-12 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Beredning Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: LS och ALK 3. Inkomna skrivelser

2013-11-12 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:6 Torsdag 2013-11-07 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-11-07 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter Överläggning KOM2013 620 Miljöminister Lena Ek Miljödepartementet

2013-11-07 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Tisdag 2013-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-11-05 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Uppvaktning med anledning av prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik Uppvaktning av representanter för Föreningen Kungsörn Sverige Naturskyddsföreningen Svenska

2013-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:4 Torsdag 2013-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-24 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Kvotplikt för biodrivmedel samt budgetramar för utgiftsområdena 20 och 23 MJU2y Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: BW 3.

2013-10-24 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-17 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-17 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Statens Geotekniska Institut, SGI SGI informerar om sitt arbete med regeringens uppdrag om klimatanpassning 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens

2013-10-17 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:2 Torsdag 2013-10-03 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-10-03 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om fastställande för 2014 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön Överläggning KOM2013 598 Landsbygdsminister Eskil

2013-10-03 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2013-12-12 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i EU-vatten och, för EU-fartyg, i vissa andra

2013-12-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-11-28 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård MJU1 Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: LS och ALK 3. Utgiftsområde 23 Areella

2013-11-28 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-11-26 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2013/14:9 2. Kommissionens förslag om ändring av förordning EU nr 525/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av Kyotoprotokollet

2013-11-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:10 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-11-21 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens förslag om ändring av förordning EG nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder

2013-11-21 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Torsdag 2013-09-19 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-09-19 10:00 Plats: RÖ 7-26 1. Jordbruksråd 23 september 2013 Information Statssekreterare Magnus Kindbom Landsbygdsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. EU-förslag om förebyggande och hantering

2013-09-19 10:00:00

Paginering