Dokument & lagar (856 träffar)

Departementsserien 2013:20

Ds 2013:20 Vissa lagförslag med anledning av trepartssamtalen Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2013-03-15

Departementsserien 2013:20 (pdf, 1757 kB)

Departementsserien 2013:17

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 1 Författningsförslag 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen 2010:18467 2 Ärendet.11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning 13 4 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.19 5 Konsekvenser 21 6 Författningskommentar.23 Förslaget till

2013-03-14

Departementsserien 2013:17 (pdf, 218 kB)

Departementsserien 2013:16

Ds 2013:16 Prospektansvar Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel: 08-598

2013-03-14

Departementsserien 2013:16 (pdf, 994 kB)

Departementsserien 2013:14

Ds 2013:14 Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

2013-03-15

Departementsserien 2013:14 (pdf, 234 kB)

Departementsserien 2013:13

Ds 2013:13 Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län och Norrbottens län Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2013-03-15

Departementsserien 2013:13 (pdf, 235 kB)

Departementsserien 2013:9

Ds 2013:9 Lätt byte Enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes

2013-03-19

Departementsserien 2013:9 (pdf, 537 kB)

Departementsserien 2013:18

Innehåll 1.2Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 1.3Förslag till lag om ändring i lagen 1989:152 om underrättelseskyldighet m.m. när utlänningar är 1.4Förslag till förordning om ändring i 3 3.4Rättighetsinformation i samband med 7.1Reglering av skyldigheten att informera om 7.2Information som ska ges

2013-03-19

Departementsserien 2013:18 (pdf, 1222 kB)

Departementsserien 2013:6

Till statsrådet Jan Björklund Den 8 maj 2012 uppdrog statsrådet Nyamko Sabuni åt inspektionsdirektör Marie-Hélène Ahnborg att biträda utbildningsdepartementet med att utarbeta förslag för att förbättra utbildningen för nyanlända elever. Utredaren har till sin hjälp haft en arbetsgrupp bestående av utredningssekreterare

2013-02-21

Departementsserien 2013:6 (pdf, 631 kB)

Departementsserien 2013:5

Ds 2013:5 Permanent utvidgad målgrupp för etableringslagen Arbetsmarknadsdepartementet Departementsserien 2013 Kronologisk förteckning 1.På vägen till en grönare framtid utmaningar och möjligheter. Delutredning från Framtidskommissionen. SB. 2.Delaktighet i framtiden utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration.

2013-02-07

Departementsserien 2013:5 (pdf, 565 kB)

Departementsserien 2013:68

Ds 2013:68 Säkerheter vid clearing hos central motpart Finansdepartementet Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll 7 2 Lagförslag 9 2.1 Förslag till lag om ändring i konkurslagen 1987:6729 2.2Förslag till lag om ändring i lagen 1991:980 om handel med finansiella instrument 12 2.3Förslag till lag om ändring

2013-11-05

Departementsserien 2013:68 (pdf, 1884 kB)

Departementsserien 2013:57

Ds 2013:57 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47

2013-09-06

Departementsserien 2013:57 (pdf, 478 kB)

Departementsserien 2013:35

Innehåll Förord 5 Sammanfattning.6 1 Inledning 13 2 Bakgrund 17 2.1 Pensioner 17 2.2 Allmän pension 22 2.2.1 Inkomstpension 24 2.2.2 Premiepension.25 2.3 Tjänstepension 37 3 Analys och problembeskrivning.50 3.1 Inledning.50 3.2 Kunskap och intresse.51 3.2.1 Tidigare studier 51 3.2.2 Resultat från

2013-05-31

Departementsserien 2013:35 (pdf, 1462 kB)

Departementsserien 2013:33

1 2 Innehåll Missiv.11 1 Vägval i en globaliserad värld 15 2 Globala trender 21 2.1 Globaliseringen 21 2.2 Klimatförändringar 24 2.3 Naturresurser 25 2.3.1 Livsmedel och vatten.26 2.3.2 Energi 27 2.3.3 Mineraler 29 2.4 Terrorism.30 2.5 Internationell konflikthantering 33 2.6 It-utveckling.36 2.7

2013-05-31

Departementsserien 2013:33 (pdf, 1124 kB)

Departementsserien 2013:22

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Ask, beslutade den 22 augusti 2012 att uppdra åt f.d. överdirektören Olof Egerstedt att biträda departementet med att utreda behandlingen av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium i enlighet med en till

2013-04-17

Departementsserien 2013:22 (pdf, 751 kB)

Departementsserien 2013:30

ds 2013 30 Ds 2013:30 Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2013-06-04

Departementsserien 2013:30 (pdf, 1974 kB)

Yttrande 2013/14:SoU1y

2013/14:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Socialutskottets yttrande 2013/14:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 3 oktober 2013 att ge bl.a. socialutskottet tillfälle att lämna yttrande över proposition

2013-10-24

Yttrande 2013/14:SoU1y (pdf, 62 kB)

Yttrande 2013/14:SkU2y

2013/14:SkU2y Ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Skatteutskottets yttrande 2013/14:SkU2y Ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Till finansutskottet Finansutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över avsnittet Förslag till statens budget för 2014, finansplan och skattefrågor

2013-10-28

Yttrande 2013/14:SkU2y (pdf, 50 kB)

Yttrande 2013/14:MJU2y

2013/14:MJU2y Kvotplikt för biodrivmedel samt ramar för utgiftsområdena 20 och 23 Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2013/14:MJU2y Kvotplikt för biodrivmedel samt ramar för utgiftsområdena 20 och 23 Till finansutskottet Finansutskottet har gett miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen

2013-10-25

Yttrande 2013/14:MJU2y (pdf, 116 kB)

Yttrande 2013/14:KU1y

2013/14:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet beslutade den 3 oktober 2013 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 24 oktober 2013 yttra sig över proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen

2013-10-24

Yttrande 2013/14:KU1y (pdf, 34 kB)

Yttrande 2013/14:JuU1y

2013/14:JuU1y Ramen för utgiftsområde 4 och ändring i ordningslagen Justitieutskottets yttrande 2013/14:JuU1y Ramen för utgiftsområde 4 och ändring i ordningslagen Till finansutskottet Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2014 prop. 2013/14:1 och motioner i de

2013-10-24

Yttrande 2013/14:JuU1y (pdf, 59 kB)