Dokument & lagar (38 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2014-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-02-06 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Unga lagöverträdare JuU19 Beredning Motioner Föredragande:MK 3. Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang JuU21 Beredning Proposition 2013/14:68

2014-02-06 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Polisfrågor JuU14 Justering Motioner Föredragande: LG 3. Våldsbrott och brottsoffer JuU18 Justering Motioner Föredragande: MK 4. Några ändringar

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2014-01-30 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2014-01-30 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Överläggning och EU-information från regeringen 2. Justering av protokoll 3. Straffrättsliga frågor JuU15 Beredning Motioner Föredragande: AB 4. Kriminalvårdsfrågor JuU17 Beredning

2014-01-30 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information om digital mötestjänst projektledaren Anne Rymer-Rythén 2. Justering av protokoll 3. Polisfrågor JuU14 Beredning Motioner Föredragande: LG 4. Våldsbrott och brottsoffer

2014-01-21 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-12-19 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-12-19 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justitieministern, Säkerhetspolisen och Post- och telestyrelsen informerar 2. Justering av protokoll 3. Nytt säte för Europeiska polisakademin Cepol Subsidiaritetsprövning Beredning

2013-12-19 10:00:00

Yttrande 2013/14:JuU3y

2013/14:JuU3y Kommissionens arbetsprogram 2014 Justitieutskottets yttrande 2013/14:JuU3y Kommissionens arbetsprogram 2014 Till utrikesutskottet Den 14 november 2013 beslutade utrikesutskottet att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens arbetsprogram för 2014 KOM2013 739 i de delar det

2013-12-06

Yttrande 2013/14:JuU3y (pdf, 56 kB)

Utskottsmöte 2013/14:10 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-12-05 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram för 2014 JuU3y Yttrande till utrikesutskottet Justering KOM2013 739 Föredragande: MK 3. EU-frågor 4. Inkomna skrivelser

2013-12-05 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-28 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 5-6 december 2013 2. Protokollsjustering 3. Överlämnande av motionsyrkande Omedelbar justering Motion 2013/14:Ju429

2013-11-28 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:8 Torsdag 2013-11-21 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:8 Datum och tid: 2013-11-21 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Budgetbetänkandet JuU1 Justering Proposition 2013/14:1 och motioner Föredragande: LG, AB 3. Kommissionens arbetsprogram för 2014 Fråga om yttrande till

2013-11-21 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:7 Torsdag 2013-11-14 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:7 Datum och tid: 2013-11-14 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Överläggning och EU-information från regeringen a Överläggning: Kommissionens förslag till Europolförordning Kommissionens förslag till förordning om Frontex sjöoperationer b Information:

2013-11-14 10:00:00

Yttrande 2013/14:JuU2y

2013/14:JuU2y Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Justitieutskottets yttrande 2013/14:JuU2y Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 24 september 2013 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över de iakttagelser som redovisas

2013-11-14

Yttrande 2013/14:JuU2y (pdf, 49 kB)

Utskottsmöte 2013/14:6 Tisdag 2013-11-05 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6 Datum och tid: 2013-11-05 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Internationell delgivning JuU5 Justering Prop. 2012/13:182 Föredragande: MK 3. Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel

2013-11-05 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:5 Torsdag 2013-10-24 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5 Datum och tid: 2013-10-24 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Budgeten förslag utan anslagspåverkan JuU1 Beredning Proposition 2013/14:1 och motioner Föredragande: LG, AB 3. Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig

2013-10-24 10:00:00

Yttrande 2013/14:JuU1y

2013/14:JuU1y Ramen för utgiftsområde 4 och ändring i ordningslagen Justitieutskottets yttrande 2013/14:JuU1y Ramen för utgiftsområde 4 och ändring i ordningslagen Till finansutskottet Finansutskottet har gett övriga utskott tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2014 prop. 2013/14:1 och motioner i de

2013-10-24

Yttrande 2013/14:JuU1y (pdf, 59 kB)

Utskottsmöte 2013/14:4 Tisdag 2013-10-22 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4 Datum och tid: 2013-10-22 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Budgeten anslagsfördelning JuU1 Beredning Proposition 2013/14:1 och motioner Föredragande: LG 3. Förslag till direktiv om ändring av rambeslut om olaglig

2013-10-22 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:3 Torsdag 2013-10-17 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:3 Datum och tid: 2013-10-17 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter enligt strafftidslagen JuU2 Justering Prop. 2012/13:176 Föredragande: AB 3. Förslag till förordning

2013-10-17 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:2 Tisdag 2013-10-15 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:2 Datum och tid: 2013-10-15 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från Justitieminister Beatrice Ask och Rikspolischefen Bengt Svenson 2. Protokollsjustering 3. Förslag till förordning om Eurojust KOM2013 535 Subsidiaritetsprövning

2013-10-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:1 Torsdag 2013-10-03 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:1 Datum och tid: 2013-10-03 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information inför RIF-rådsmöte den 7-8 oktober 2013 2. Protokollsjustering 3. Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom Europeiska unionen JuU3 Justering Prop. 2012/13:156

2013-10-03 10:00:00

Paginering