Dokument & lagar (164 träffar)

Yttrande 1977/78:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1977/78:4 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:4 y över propositionen 1977/78:73 om statliga textil- och konfektionsföretag, m. m.jämte motioner Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat bereda arbetsmarknadsutskottet tillfälle att avge

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU4 (pdf, 218 kB)

Yttrande 1977/78:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:3 y över propositionen 1977/78:40j bilaga 1, i fråga om stöd till uppförande av kommunägda industrilokaler jämte motion Till näringsutskottet Näringsutskottet har beslutat bereda arbetsmarknadsutskottet tillfälle

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU3 (pdf, 117 kB)

Yttrande 1977/78:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:2 y över bilaga 2 till propositionen 1977/78:42 om åtgärder för försörjningsberedskapen på tekoområdet jämte motioner Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har beslutat inhämta yttrande från arbetsmarknadsutskottet

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU2 (pdf, 181 kB)

Yttrande 1977/78:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1977/78:1 y över propositionen 1976/77:130 med förslag till riktlinjer för modernisering av det statliga budgetsystemet Till finansutskottet Finansutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet m. fl. utskott tillfälle att

1977-12-31

Yttrande 1977/78:AU1 (pdf, 57 kB)