Dokument & lagar (164 träffar)

Omröstning 2013/14:AU4p2 Jämställda löner

Votering: betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet, förslagspunkt 2 Jämställda löner Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A279 yrkande 1 och 2013/14:A292 yrkande 2. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 93 0 18 M 98 0 0 9

2014-03-05

Omröstning 2013/14:AU4p1 En jämställd arbetsmarknad

Votering: betänkande 2013/14:AU4 Jämställdhet, förslagspunkt 1 En jämställd arbetsmarknad Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A203, 2013/14:A218, 2013/14:A288 yrkande 2, 2013/14:A388 yrkande 3 och 2013/14:A405 yrkande 11. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej

2014-03-05

Utskottsmöte 2013/14:21 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-03-04 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Folkbildningsförbundet Ordföranden Annika Nilsson 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Internationella möten och inkommande besök 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Tisdagen den 11 mars kl. 11.00

2014-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Torsdag 2014-02-27 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-02-27 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Förordning om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar Euresnätverket Överläggning med regeringen Statssekreteraren Christina Ramm-Ericson, Arbetsmarknadsdepartementet

2014-02-27 10:00:00

Omröstning 2013/14:AU3p1 Ungdomars väg till arbete

Votering: betänkande 2013/14:AU3 Ungdomars väg till arbete, förslagspunkt 1 Ungdomars väg till arbete Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A3 av Ylva Johansson m.fl. S2013/14:A4 av Mattias Karlsson SD och 2013/14:A5 av Esabelle Dingizian m.fl. MP samt lägger skrivelse 2013/14:35 till handlingarna. Datum: 2014-02-27

2014-02-27

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-02-20 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Jämställdhet AU4 Justering Motioner Föredragande: LF 2. Arbetsmiljö AU5 Föredragning Motioner Föredragande: LD 3. Förslag om ett europeiskt nätverk

2014-02-20 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:18 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från utredningen om män och jämställdhet Utredaren Svend Dahl 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Internationella möten och inkommande besök 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Torsdagen den 20 februari kl. 10.00

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-02-06 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Ungdomars väg till arbete AU3 Justering Skr. 2013/14:35 och motioner Föredragande: LD 2. Jämställdhet AU4 Föredragning Motioner Föredragande: LF 3. Arbetsrätt AU6 Föredragning

2014-02-06 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Förslag om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar, arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och ytterligare integration av arbetsmarknaden Eures Subsidiaritetsprövning

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-01-28 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Rådsrekommendation om kvalitetskriterier för praktikplatser Överläggning med regeringen Statsrådet Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadsdepartementet 2. Rådsslutsatser om

2014-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Torsdag 2014-01-23 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-01-23 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Ungdomars väg till arbete AU3 Föredragning Skr. 2013/14:35 och motioner Föredragande: LD 2. Information om Digitala mötestjänsten Projektledare Anne Rymer-Rythén 3. Justering

2014-01-23 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2014-01-16 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2014-01-16 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Utvärderings- och forskningssekretariatet Ett förlängt arbetsliv forskning om förutsättningar hos arbetstagare och arbetsmarknad Anna Kåring Wagman, forskningssekreterare

2014-01-16 10:00:00

Omröstning 2013/14:AU2p6 Insatser mot ungdomsarbetslösheten

Votering: betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 6 Insatser mot ungdomsarbetslösheten Riksdagen avslår motionerna 2013/14:A214 av Teres Lindberg S2013/14:A233 av Fredrik Olovsson S2013/14:A286 av Helena Bouveng M2013/14:A289 av Billy Gustafsson S2013/14:A311 av Anna Wallén

2013-12-18

Omröstning 2013/14:AU2p5 Nyföretagande som en del av arbetsmarknadspolitiken

Votering: betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 5 Nyföretagande som en del av arbetsmarknadspolitiken Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ub313 av Sten Bergheden M yrkande 5, 2013/14:A246 av Christer Adelsbo S2013/14:A253 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson båda C2013/14:A261

2013-12-18

Omröstning 2013/14:AU2p4 Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet

Votering: betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 4 Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 9, 2013/14:So241 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 7, 2013/14:A252 av Jan Ericson M2013/14:A291 av Ann-Britt

2013-12-18

Omröstning 2013/14:AU2p3 Arbetsmarknadspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 3 Arbetsmarknadspolitikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 9, 2013/14:So624 av Hillevi Larsson m.fl. S yrkande 2, 2013/14:N351 av Lars Eriksson m.fl. S yrkande 2, 2013/14:A373

2013-12-18

Omröstning 2013/14:AU2p2 Förslag om ändring i Arbetsförmedlingens registerlag

Votering: betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 2 Förslag om ändring i Arbetsförmedlingens registerlag Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen 2002:546 om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Därmed bifaller riksdagen proposition

2013-12-18

Omröstning 2013/14:AU2p16 Dokumentation vid kommunala arbetsmarknadsinsatser

Votering: betänkande 2013/14:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förslagspunkt 16 Dokumentation vid kommunala arbetsmarknadsinsatser Riksdagen avslår motion 2013/14:A404 av Mattias Karlsson SDDatum: 2013-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-12-18

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2013-12-12 08:00 Plats: RÖ 5-38 1. EU-information från regeringen Statsrådet Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadsdepartementet 2. Internationella möten och inkommande besök Inbjudan till European Parliamentary

2013-12-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-12-05 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Justering Prop. 2013/14:1 och motioner Föredragande: LD och BL 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Internationella

2013-12-05 10:00:00