Dokument & lagar (375 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:30 Torsdag 2014-06-26 kl. 08:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:30 Datum och tid: 2014-06-26 08:00 Plats: RÖ 4-09 1. Skatteverket Information Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket och Börje Noring, riksexpert/skatterevisor vid Storföretagsskattekontoret i Göteborg 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor

2014-06-26 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:29 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29 Datum och tid: 2014-06-12 08:00 Plats: RÖ 4-09 1. Aktuella EU-frågor Information Statssekreterare Mikael Lundholm, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4. EU-handlingar 5. Uppskov med behandlingen

2014-06-12 08:00:00

Yttrande 2013/14:SkU5y

Skatteutskottets yttrande 2013/14:SkU5y 2014 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Sammanfattning I yttrandet tillstyrker utskottet regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken på skatteområdet. Regeringen kommer att fortsätta sitt reformarbete för att föra Sverige mot full sysselsättning.

2014-06-03

Yttrande 2013/14:SkU5y (pdf, 291 kB)

Utskottsmöte 2013/14:28 Tisdag 2014-05-27 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28 Datum och tid: 2014-05-27 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. 2014 års ekonomiska vårproposition SkU5y Justering Prop. 2013/14:100 och motioner Föredragande: Brynolf, Wallin, Åkerrén, Berggren

2014-05-27 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:27 Torsdag 2014-05-08 kl. 09:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27 Datum och tid: 2014-05-08 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om höjda punktskatter på alkohol och tobak Statssekreterare Mikael Lundholm åtföljd av dep.rådet Fredrik Löfstedt, dep.sekr. Paul Elger, Lena Hiort af Ornäs

2014-05-08 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:26 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26 Datum och tid: 2014-05-06 11:00 Plats: RÖ4-09 1. ESO-rapporten 2014:23 om 3:12-reglernas betydelse för företagandet och sysselsättningen Information Annette Alstadsaeter och Altin Vejsiu 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2014-05-06 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:25 Tisdag 2014-04-29 kl. 10:30

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25 Datum och tid: 2014-04-29 10:30 Plats: Skandiasalen 1. Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Information angående frågor som behandlas i prop. 2013/14:151 Statssekreterare Mikael Lundholm samt dep.sekr. Fredrik Opander,

2014-04-29 10:30:00

Yttrande 2013/14:SkU6y

2013/14:SkU6y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skatteutskottets yttrande 2013/14:SkU6y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har gett skatteutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över

2014-04-29

Yttrande 2013/14:SkU6y (pdf, 69 kB)

Motion 2013/14:Sk13 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:Sk13 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av skr. 2013/14:98 Redovisning av skatteutgifterna 2014 201314S20009 med anledning av regeringens skrivelse 2013 14 98 Redovisning av skatteutgifter 2014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2013/14:SkU33
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2013/14:Sk13 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Utskottsmöte 2013/14:24 Torsdag 2014-04-10 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24 Datum och tid: 2014-04-10 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden 3. Skatteavtal mellan Sverige och Georgien SkU25 Prop. 2013/14:149 Beredning och justering Föredragande: Brynolf 4. Ändring i skatteavtalet

2014-04-10 10:00:00

Yttrande 2013/14:SkU7y

2013/14:SkU7y Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 Skatteutskottets yttrande 2013/14:SkU7y Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 och de följdmotioner

2014-04-10

Yttrande 2013/14:SkU7y (pdf, 118 kB)

Utskottsmöte 2013/14:23 Torsdag 2014-04-03 kl. 10:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2013/14:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23 Datum och tid: 2014-04-03 10:00 Plats: RÖ 4-09 1. Kommissionens expertgrupp om beskattning av den digitala ekonomin Information Professor Björn Westberg, Internationella handelshögskolan, Jönköping 2. Justering av protokoll 3.

2014-04-03 10:00:00

Omröstning 2013/14:SkU24p4 Beslutanderätt om trängselskatt på lokal och regional nivå

Votering: betänkande 2013/14:SkU24 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm, förslagspunkt 4 Beslutanderätt om trängselskatt på lokal och regional nivå Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk5 yrkande 1, 2013/14:Sk6 yrkande 1 och 2013/14:Sk7 yrkande 1. Datum: 2014-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU24p1 Höjd trängselskatt för Stockholms innerstad och trängselskatt på Essingeleden

Votering: betänkande 2013/14:SkU24 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm, förslagspunkt 1 Höjd trängselskatt för Stockholms innerstad och trängselskatt på Essingeleden Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2004:629 om trängselskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU24p2 Trängselskatt på Essingeleden efter att Förbifart Stockholm öppnat för trafik

Votering: betänkande 2013/14:SkU24 Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm, förslagspunkt 2 Trängselskatt på Essingeleden efter att Förbifart Stockholm öppnat för trafik Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk5 yrkande 3, 2013/14:Sk6 yrkande 4 och 2013/14:Sk7 yrkande 3. Datum: 2014-03-26 Omröstning

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU16p2 Skatteskala, grundavdrag m.m.

Votering: betänkande 2013/14:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 2 Skatteskala, grundavdrag m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk205 av Jan Ertsborn FP2013/14:Sk222 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson båda S2013/14:Sk227 av Gunvor G Ericson och Ulf Holm båda MP yrkande 1, 2013/14:Sk232 av Ulrika Karlsson i Uppsala

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU16p13 Reseavdrag

Votering: betänkande 2013/14:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 13 Reseavdrag Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk300 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl båda C i denna del, 2013/14:Sk335 av Hans Backman FP2013/14:Sk336 av Hans Backman och Maria Lundqvist-Brömster båda FP i denna del, 2013/14:Sk341 av Mats Pertoft

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU16p12 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift

Votering: betänkande 2013/14:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 12 Fackföreningsavgift och a-kasseavgift Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk223 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein båda S2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 10, 2013/14:Sk413 av Gunnar Sandberg m.fl. S och 2013/14:Sk420 av Ann-Christin

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU16p11 HUS-avdrag

Votering: betänkande 2013/14:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 11 HUS-avdrag Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk209 av Andreas Carlson och Lars-Axel Nordell båda KD2013/14:Sk219 av Sten Bergheden M yrkande 2, 2013/14:Sk224 av Stefan Svanström KD2013/14:Sk236 av Jan R Andersson M2013/14:Sk239 av Sedat Dogru M2013/14:Sk240

2014-03-26

Omröstning 2013/14:SkU16p1 Översyn av skattesystemet

Votering: betänkande 2013/14:SkU16 Inkomstskatt, förslagspunkt 1 Översyn av skattesystemet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Sk201 av Jacob Johnson m.fl. V2013/14:Sk246 av Bo Bernhardsson S yrkandena 1 och 2, 2013/14:Sk312 av Mats Pertoft MP och 2013/14:Sk412 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg båda SDatum:

2014-03-26