Dokument & lagar (375 träffar)

Utskottsmöte 2019/20:23 Torsdag 2020-04-02 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2019/20:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:23 Datum och tid: 2020-04-02 11:00 Plats: Skandiasalen 1. Medgivande att vara uppkopplade per telefon 2. Justitieminister Morgan Johansson besöker utskottet med anledning av frågan om straffreduktion för unga lagöverträdare mellan

2020-04-02 11:00:00

Utskottsmöte 2019/20:22 Torsdag 2020-04-02 kl. 08:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2019/20:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:22 Datum och tid: 2020-04-02 08:15 Plats: Förstakammarsalen 1. Reglering av vapenmagasin JuU17 Justering Proposition 2019/20:58 och motioner Föredragande: CU 2. Kriminalvårdsfrågor JuU28 Justering Motioner Föredragande: LL 3.

2020-04-02 08:15:00

Omröstning 2019/20:JuU22 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU22 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn, förslagspunkt 5 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn Datum: 2020-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 M, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0

2020-04-01

Omröstning 2019/20:JuU22 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU22 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn, förslagspunkt 4 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn Datum: 2020-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 C, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11

2020-04-01

Omröstning 2019/20:JuU22 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU22 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn, förslagspunkt 2 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn Datum: 2020-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0

2020-04-01

Omröstning 2019/20:JuU22 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU22 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn, förslagspunkt 3 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn Datum: 2020-04-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M

2020-04-01

Utskottsmöte 2019/20:21 Torsdag 2020-03-26 kl. 10:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2019/20:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:21 Datum och tid: 2020-03-26 10:30 Plats: Skandiasalen 1. Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018 JuU20 Justering Skrivelse 2019/20:56 Föredragande: EL 2. Barnpornografibrottet och preskriptionen av brott

2020-03-26 10:30:00

Utskottsmöte 2019/20:20 Torsdag 2020-03-19 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2019/20:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:20 Datum och tid: 2020-03-19 10:00 Plats: RÖ 04-09 Skatteutskottets sessionssal OBS 1. Ann-Marie Orler, chef för internationella enheten vid NOA och Annika Svensson, polisinspektör Uppsala besöker utskottet för att redogöra för erfarenheterna

2020-03-19 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:19 Torsdag 2020-03-12 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2019/20:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:19 Datum och tid: 2020-03-12 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Besök av Rättsmedicinalverkets generaldirektör Lars Werkström 2. Justering av protokoll 3. Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018 JuU20 Beredning Skrivelse

2020-03-12 10:00:00

Utskottsmöte 2019/20:18 Torsdag 2020-03-05 kl. 14:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2019/20:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:18 Datum och tid: 2020-03-05 14:00 Plats: RÖ 7-44 1. Regeringen informerar inför RIF-råd den 12-13 mars 2020. 2. Justering av protokoll 3. Barnpornografibrottet och preskriptionen av brott mot barn JuU22 Beredning Proposition 2019/20:69

2020-03-05 14:00:00

Omröstning 2019/20:JuU32 Terrorism

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU32 Terrorism, förslagspunkt 7 Terrorism Datum: 2020-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, C, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 11 M 63 0 0 7 SD 61 0 0 1 C 0 28 0 3 V 0 24 0 3 KD 20 0 0 2 L 17 0 0 2

2020-03-04

Omröstning 2019/20:JuU32 Terrorism

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU32 Terrorism, förslagspunkt 5 Terrorism Datum: 2020-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 88 1 0 11 M 63 0 0 7 SD 61 0 0 1 C 28 0 0 3 V 24 0 0 3 KD 0 20 0 2 L 17 0 0 2 MP 16

2020-03-04

Omröstning 2019/20:JuU32 Terrorism

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU32 Terrorism, förslagspunkt 16 Terrorism Datum: 2020-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 M, C, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 11 M 0 63 0 7 SD 60 0 0 2 C 0 28 0 3 V 24 0 0 3 KD 0 20 0 2 L 0 17 0

2020-03-04

Omröstning 2019/20:JuU32 Terrorism

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU32 Terrorism, förslagspunkt 12 Terrorism Datum: 2020-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 M, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 11 M 0 63 0 7 SD 61 0 0 1 C 28 0 0 3 V 24 0 0 3 KD 0 20 0 2 L 17 0 0 2 MP

2020-03-04

Omröstning 2019/20:JuU32 Terrorism

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU32 Terrorism, förslagspunkt 11 Terrorism Datum: 2020-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 11 M 63 0 0 7 SD 0 61 0 1 C 28 0 0 3 V 24 0 0 3 KD 20 0 0 2 L 17 0 0 2 MP 16

2020-03-04

Omröstning 2019/20:JuU32 Terrorism

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU32 Terrorism, förslagspunkt 10 Terrorism Datum: 2020-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 S, C, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 11 M 63 0 0 7 SD 61 0 0 1 C 0 28 0 3 V 0 24 0 3 KD 20 0 0 2 L 17 0 0

2020-03-04

Omröstning 2019/20:JuU30 Unga lagöverträdare

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU30 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 5 Unga lagöverträdare Datum: 2020-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 11 M 63 0 0 7 SD 0 0 61 1 C 0 0 28 3 V 24 0 0 3 KD 20 0 0 2 L 0

2020-03-04

Omröstning 2019/20:JuU30 Unga lagöverträdare

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU30 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 3 Unga lagöverträdare Datum: 2020-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 M, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 0 11 M 0 63 0 7 SD 61 0 0 1 C 28 0 0 3 V 24 0 0 3 KD 0 20 0

2020-03-04

Omröstning 2019/20:JuU30 Unga lagöverträdare

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU30 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 17 Unga lagöverträdare Datum: 2020-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 S, C, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 89 0 11 M 63 0 0 7 SD 61 0 0 1 C 0 28 0 3 V 0 24 0 3 KD 20 0

2020-03-04

Omröstning 2019/20:JuU30 Unga lagöverträdare

Omröstning: betänkande 2019/20:JuU30 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 16 Unga lagöverträdare Datum: 2020-03-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 S, V, L, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 2 87 0 11 M 63 0 0 7 SD 61 0 0 1 C 27 1 0 3 V 0 24 0 3 KD 20 0

2020-03-04