Dokument & lagar (529 träffar)

Omröstning 2013/14:JuU14p10 Brottsprovokation

Votering: betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 10 Brottsprovokation Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju385 av Kent Ekeroth SD2012/13:Ju396 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth båda SD yrkande 2 och 2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 29. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2014-02-20

Omröstning 2013/14:JuU14p49 Eritreas tvångsbeskattning av exileritreaner

Votering: betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 49 Eritreas tvångsbeskattning av exileritreaner Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju340 av Arhe Hamednaca m.fl. S och 2013/14:Ju358 av Fredrik Malm FPDatum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 36 S, MP, V Parti Ja Nej

2014-02-20

Omröstning 2013/14:JuU14p6 Lag och ordning i problemområden

Votering: betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 6 Lag och ordning i problemområden Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju247 av Kent Ekeroth SD och 2013/14:Ju345 av Kent Ekeroth och Richard Jomshof båda SDDatum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej

2014-02-20

Omröstning 2013/14:JuU14p33 Tiggeri

Votering: betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 33 Tiggeri Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 25 och 2013/14:Sf381 av Kent Ekeroth SD yrkande 1. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-02-20

Omröstning 2013/14:JuU14p20 Straffskalan för vapenbrott

Votering: betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 20 Straffskalan för vapenbrott Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju280 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson båda M2013/14:Ju282 av Annelie Enochson KD2013/14:Ju298 av Shadiye Heydari S yrkandena 1 och 2, 2013/14:Ju343 av Kent Ekeroth och

2014-02-20

Omröstning 2013/14:JuU14p11 Polisens uniformer

Votering: betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 11 Polisens uniformer Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju214 av Kent Ekeroth SD2012/13:Ju224 av Richard Jomshof och Björn Söder båda SD2013/14:Ju331 av Kent Ekeroth SD och 2013/14:Ju392 av Richard Jomshof m.fl. SDDatum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan

2014-02-20

Utskottsmöte 2013/14:27 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Demokratijubileet Kristoffer Bäckström från enheten besök, utbildning och evenemang kommer kl. 11.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Regionalt

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Straffrättsliga frågor JuU15 Justering Motioner Föredragande: AB 3. Översyn av våldtäktsbrottet JuU37 Utskottsinitiativ Justering Motioner Föredragande:

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2014-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-02-06 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Unga lagöverträdare JuU19 Beredning Motioner Föredragande:MK 3. Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang JuU21 Beredning Proposition 2013/14:68

2014-02-06 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:26 Torsdag 2014-02-06 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26 Datum och tid: 2014-02-06 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Allmänna helgdagar m.m. KU13 Justering Motioner Föredragande: LW 4. Tryck- och yttrandefrihetsfrågor KU23 Beredning Motioner

2014-02-06 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:25 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om överlämnande av motion till SoU Motion 2013/14:K305 Ev. beslut Föredragande: TL 4. EU-bevakning 5. Proportionell fördelning

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Polisfrågor JuU14 Justering Motioner Föredragande: LG 3. Våldsbrott och brottsoffer JuU18 Justering Motioner Föredragande: MK 4. Några ändringar

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2014-01-30 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2014-01-30 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Överläggning och EU-information från regeringen 2. Justering av protokoll 3. Straffrättsliga frågor JuU15 Beredning Motioner Föredragande: AB 4. Kriminalvårdsfrågor JuU17 Beredning

2014-01-30 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:24 Torsdag 2014-01-30 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24 Datum och tid: 2014-01-30 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fråga om mottagande av motion från SoU Föredragande: TL 4. Tobaksfrågor KU4y Justering Föredragande: TL 5. Alkoholfrågor KU5y

2014-01-30 09:00:00

Yttrande 2013/14:KU5y

2013/14:KU5y Alkoholfrågor Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU5y Alkoholfrågor Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 14 november 2013 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att senast torsdagen den 30 januari 2014 yttra sig över vissa motioner om alkoholfrågor från den allmänna motionstiden 2013.

2014-01-30

Yttrande 2013/14:KU5y (pdf, 72 kB)

Yttrande 2013/14:KU4y

2013/14:KU4y Tobaksfrågor Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU4y Tobaksfrågor Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 14 november 2013 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att senast torsdagen den 30 januari 2014 yttra sig över vissa motioner om tobaksfrågor från de allmänna motionstiderna 2011,

2014-01-30

Yttrande 2013/14:KU4y (pdf, 71 kB)

Utskottsmöte 2013/14:23 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23 Datum och tid: 2014-01-28 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Allmänna helgdagar m.m. KU13 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: LW 5. Granskning av regeringen 6. Övriga

2014-01-28 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:22 Torsdag 2014-01-23 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-01-23 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Kommunala och regionala frågor KU12 Justering Motioner Föredragande: KD 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Tobaksfrågor KU4y Fortsatt beredning Föredragande:

2014-01-23 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:21 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Sveriges Kommuner och Landsting Uppvaktning kommer kl. 11.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU11 Justering

2014-01-21 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information om digital mötestjänst projektledaren Anne Rymer-Rythén 2. Justering av protokoll 3. Polisfrågor JuU14 Beredning Motioner Föredragande: LG 4. Våldsbrott och brottsoffer

2014-01-21 11:00:00