Dokument & lagar (529 träffar)

Omröstning 2013/14:JuU16p11 Fri kvot

Votering: betänkande 2013/14:JuU16 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 11 Fri kvot Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju253 yrkande 3, 2013/14:Ju412 yrkande 68 och 2013/14:Ju427 yrkande 3. Datum: 2014-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2014-03-19

Omröstning 2013/14:JuU16p3 Trygghet och ordning vid förhandlingar

Votering: betänkande 2013/14:JuU16 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 3 Trygghet och ordning vid förhandlingar Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju289. Datum: 2014-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 1 0 16 M 97 0 0 10 MP 21

2014-03-19

Utskottsmöte 2013/14:35 Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:35 Datum och tid: 2014-03-18 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Frågor om rösträtt, valsystem m.m. KU19 Justering Motioner Föredragande: KD 5. Vallagsfrågor KU22 Justering

2014-03-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:21 Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-03-18 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Besök av Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ordförande, f.d. lagmannen Sigurd Heuman 2. Justering av protokoll 3. Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel

2014-03-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:34 Torsdag 2014-03-13 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:34 Datum och tid: 2014-03-13 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Valmyndigheten, SKL och företrädare för RDF kommer kl. 09.00 Information om förberedelser inför valen 2. Riksdagsdirektör Kathrin Flossing kommer kl. 10.00 Information

2014-03-13 09:00:00

Omröstning 2013/14:JuU18p15 Hot- och riskanalyser vid hedersrelaterad brottslighet

Votering: betänkande 2013/14:JuU18 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 15 Hot- och riskanalyser vid hedersrelaterad brottslighet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 78 och 2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 97. Datum: 2014-03-13 Omröstning i sakfrågan

2014-03-13

Omröstning 2013/14:JuU18p13 Översyn av levnadsvillkoren för personer med skyddade personuppgifter

Votering: betänkande 2013/14:JuU18 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 13 Översyn av levnadsvillkoren för personer med skyddade personuppgifter Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju219 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 1 och 2013/14:Ju205 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 1. Datum: 2014-03-13 Omröstning i sakfrågan

2014-03-13

Omröstning 2013/14:JuU19p4 Påföljder

Votering: betänkande 2013/14:JuU19 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 4 Påföljder Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju284, 2013/14:Ju285, 2013/14:Ju395, 2013/14:Ju437 yrkande 2 och 2013/14:Ju438 yrkande 2. Datum: 2014-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-03-12

Omröstning 2013/14:JuU17p10 Långa häktningstider

Votering: betänkande 2013/14:JuU17 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 10 Långa häktningstider Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju204 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 5. Datum: 2014-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 12 M 100

2014-03-12

Omröstning 2013/14:JuU17p12 Registrering av medborgarskap

Votering: betänkande 2013/14:JuU17 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 12 Registrering av medborgarskap Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju323 av Thoralf Alfsson SDDatum: 2014-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M 100 0 0

2014-03-12

Omröstning 2013/14:JuU17p1 Verkställighetsplanering

Votering: betänkande 2013/14:JuU17 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 1 Verkställighetsplanering Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju429 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkande 5. Datum: 2014-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0

2014-03-12

Omröstning 2013/14:JuU17p11 Statistik över barn och unga i arrest och häkte

Votering: betänkande 2013/14:JuU17 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 11 Statistik över barn och unga i arrest och häkte Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju411 av Sara Karlsson m.fl. S yrkande 2. Datum: 2014-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-03-12

Utskottsmöte 2013/14:33 Tisdag 2014-03-11 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:33 Datum och tid: 2014-03-11 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Minoritetsfrågor KU24 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: TL 5. Etermediefrågor KU28 Beredning Motioner

2014-03-11 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:20 Tisdag 2014-03-11 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-03-11 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna JuU31 Beredning Proposition 2013/14:78 och motion

2014-03-11 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-03-06 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-03-06 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av EU-direktiv om informationsutbyte vid trafiksäkerhetsrelaterade brott JuU9 Justering Proposition 2013/14:65 Föredragande: AB 3. Processrättsliga

2014-03-06 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:32 Torsdag 2014-03-06 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:32 Datum och tid: 2014-03-06 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Tryck- och yttrandefrihetsfrågor KU23 Justering Motioner Föredragande: KÖ 4. Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens

2014-03-06 09:00:00

Omröstning 2013/14:KU35p6 Partistödslagen och anonyma bidrag

Votering: betänkande 2013/14:KU35 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering, förslagspunkt 6 Partistödslagen och anonyma bidrag Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen 1972:625 om statligt stöd till politiska partier. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2013/14:K17 av

2014-03-05

Omröstning 2013/14:KU35p3 Uppgifter om en bidragsgivares identitet

Votering: betänkande 2013/14:KU35 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering, förslagspunkt 3 Uppgifter om en bidragsgivares identitet Riksdagen avslår motion 2013/14:K18 av Jonas Åkerlund SDDatum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-03-05

Omröstning 2013/14:KU35p1 Lagens avgränsning till partiers politiska verksamhet

Votering: betänkande 2013/14:KU35 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering, förslagspunkt 1 Lagens avgränsning till partiers politiska verksamhet Riksdagen antar 1 och 4 samt punkt 2 övergångsbestämmelserna regeringens förslag till lag om insyn i finansiering av partier. Därmed bifaller riksdagen proposition

2014-03-05

Omröstning 2013/14:KU35p5 Frågeställningar för vidare utredning

Votering: betänkande 2013/14:KU35 Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering, förslagspunkt 5 Frågeställningar för vidare utredning Riksdagen avslår motion 2013/14:K19 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V yrkandena 2-4. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej

2014-03-05