Dokument & lagar (529 träffar)

Omröstning 2013/14:JuU30p5 24-årsregel för familjeåterförening

Votering: betänkande 2013/14:JuU30 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor, förslagspunkt 5 24-årsregel för familjeåterförening Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju24 av Richard Jomshof SDDatum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU30p4 Utvärdering

Votering: betänkande 2013/14:JuU30 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor, förslagspunkt 4 Utvärdering Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju25 av Marianne Berg m.fl. V yrkande 2 och 2013/14:Ju26 av Morgan Johansson m.fl. SDatum: 2014-05-27

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU30p1 Erkännande av utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap begränsas

Votering: betänkande 2013/14:JuU30 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor, förslagspunkt 1 Erkännande av utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap begränsas Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU23p6 Uppföljning och utvärdering

Votering: betänkande 2013/14:JuU23 En ny organisation för polisen, förslagspunkt 6 Uppföljning och utvärdering Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju22 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 3 och 2013/14:Ju23 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 4. Datum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S,

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU23p2 Fristående myndighet för hantering av brottsmisstankar mot poliser

Votering: betänkande 2013/14:JuU23 En ny organisation för polisen, förslagspunkt 2 Fristående myndighet för hantering av brottsmisstankar mot poliser Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju22 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 1 och 2013/14:Ju23 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU10p7 Ett särskilt straffstadgande om tortyr

Votering: betänkande 2013/14:JuU10 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, förslagspunkt 7 Ett särskilt straffstadgande om tortyr Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju217, 2011/12:Ju244, 2011/12:Ju322, 2011/12:Ju359 yrkande 71, 2012/13:Ju373 yrkande 85, 2012/13:Sf391 yrkande 2, 2013/14:Ju203

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU10p5 Rekrytering av barn till väpnade styrkor m.m.

Votering: betänkande 2013/14:JuU10 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, förslagspunkt 5 Rekrytering av barn till väpnade styrkor m.m. Riksdagen antar 4 förslaget till lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:146

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU10p3 Inledande bestämmelser

Votering: betänkande 2013/14:JuU10 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, förslagspunkt 3 Inledande bestämmelser Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju15 yrkande 1 i denna del. Datum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU10p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2013/14:JuU10 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju14. Datum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0

2014-05-27

Utskottsmöte 2013/14:29 Tisdag 2014-05-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:29 Datum och tid: 2014-05-13 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser JuU10 Justering Proposition 2013/14:146 och motioner Föredragande: CB 3. En

2014-05-13 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:48 Tisdag 2014-05-13 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:48 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:48 Datum och tid: 2014-05-13 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Granskning av regeringen 2. Statsråds medverkan vid konstitutionsutskottets granskning Beslut Uppföljning och utvärdering Föredragande: HH 3. Justering av protokoll 4.

2014-05-13 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:28 Torsdag 2014-05-08 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28 Datum och tid: 2014-05-08 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Besök av Justitieminister Beatrice Ask samt företrädare för Post- och telestyrelsen och Rikskriminalpolisen 2. Justering av protokoll 3. Indelning i utgiftsområden Fråga om

2014-05-08 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:47 Torsdag 2014-05-08 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2013/14:47 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:47 Datum och tid: 2014-05-08 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Subsidiaritet och stärkt demokratiskt legitimitet för EU Överläggning Statsrådet Birgitta Ohlsson m.fl. vid Statsrådsberedningen Kommer kl. 10.00 2. Justering av protokoll

2014-05-08 09:00:00

Yttrande 2013/14:KU6y

2013/14:KU6y Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU6y Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov Till civilutskottet Civilutskottet beslutade den 10 april 2014 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:127 och de

2014-05-08

Yttrande 2013/14:KU6y (pdf, 71 kB)

Omröstning 2013/14:JuU38p2 Skadeståndsnivåer

Votering: betänkande 2013/14:JuU38 En ny brottsskadelag, förslagspunkt 2 Skadeståndsnivåer Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju18 av Richard Jomshof SD yrkande 2. Datum: 2014-05-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 88 0 0 24 M 88 0 0 19

2014-05-08

Omröstning 2013/14:JuU38p1 Brottsskadeersättningens roll och funktion

Votering: betänkande 2013/14:JuU38 En ny brottsskadelag, förslagspunkt 1 Brottsskadeersättningens roll och funktion Riksdagen antar 10 regeringens förslag till brottsskadelag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:94 punkt 1 i denna del och avslår motion 2013/14:Ju18 av Richard Jomshof SD yrkande 1. Datum: 2014-05-08

2014-05-08

Omröstning 2013/14:JuU27p2 Förmildrande omständigheter

Votering: betänkande 2013/14:JuU27 Skärpt straff för dataintrång, förslagspunkt 2 Förmildrande omständigheter Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju13 av Maria Ferm m.fl. MPDatum: 2014-05-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 88 0 0 24 M

2014-05-08

Omröstning 2013/14:KU33p3 Förbättrad information via riksdagens webbplats

Votering: betänkande 2013/14:KU33 Tidningen Riksdag Departement, förslagspunkt 3 Förbättrad information via riksdagens webbplats Riksdagen avslår motion 2013/14:K14 yrkande 3. Datum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M

2014-05-07

Omröstning 2013/14:KU31p2 Ökade möjligheter att lämna särskild personröst

Votering: betänkande 2013/14:KU31 Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet, förslagspunkt 2 Ökade möjligheter att lämna särskild personröst Riksdagen avslår motion 2013/14:K22. Datum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-05-07

Omröstning 2013/14:KU28p4 Granskningsnämndens ledamöter

Votering: betänkande 2013/14:KU28 Etermediefrågor, förslagspunkt 4 Granskningsnämndens ledamöter Riksdagen avslår motion 2013/14:K334 av Margareta Larsson SDDatum: 2014-05-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16 M 97 0 1 9 MP 21

2014-05-07