Dokument & lagar (309 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:35 Torsdag 2011-05-19 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:35 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Medling och förlikning ökade möjligheter att komma överens JuU23 Beredning Prop. 2010/11:128 jämte motion Föredragande: LG 3. Domstolarnas

2011-05-19 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:34 Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:34 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård JuU25 Justering Prop 2010/11:107 jämte motioner Föredragande: MK 3. Polisfrågor JuU7

2011-05-17 11:00:00

Omröstning 2010/11:JuU22p6 Arbetet inom EU mot köp av sexuella tjänster

Votering: betänkande 2010/11:JuU22 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst, förslagspunkt 6 Arbetet inom EU mot köp av sexuella tjänster Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju10 yrkande 3 och 2010/11:Ju11 yrkande 4. Datum: 2011-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej

2011-05-12

Omröstning 2010/11:JuU22p2 Dubbel straffbarhet

Votering: betänkande 2010/11:JuU22 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst, förslagspunkt 2 Dubbel straffbarhet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju10 yrkande 2, 2010/11:Ju11 yrkande 3 och 2010/11:Ju12 yrkande 1. Datum: 2011-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej

2011-05-12

Omröstning 2010/11:JuU22p1 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

Votering: betänkande 2010/11:JuU22 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst, förslagspunkt 1 Skärpt straff för köp av sexuell tjänst Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken. Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:77. Datum: 2011-05-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2011-05-12

Utskottsmöte 2010/11:33 Tisdag 2011-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:33 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet JuU26 Justering Prop 2010/11:76 Föredragande: AB 3. Ändring

2011-05-10 11:00:00

Omröstning 2010/11:JuU5p1 Kontaktförbud avseende gemensam bostad

Votering: betänkande 2010/11:JuU5 Förbättrat skydd mot stalkning, förslagspunkt 1 Kontaktförbud avseende gemensam bostad Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1988:688 om besöksförbud såvitt avser 1 a och 4 samt tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om rekvisitet påtaglig

2011-05-04

Utskottsmöte 2010/11:32 Torsdag 2011-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:32 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. En EU-agenda för barns rättigheter JuU9y Justering yttrande till SoU KOM2011 60 Föredragande: LG 2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 JuU6y Justering

2011-04-28 10:00:00

Yttrande 2010/11:JuU9y

2010/11:JuU9y En EU-agenda för barns rättigheter Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU9y En EU-agenda för barns rättigheter Till socialutskottet Socialutskottet har den 17 mars 2011 berett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens meddelande KOM2011 60 En EU-agenda för barns rättigheter. Justitieutskottet

2011-04-28

Yttrande 2010/11:JuU9y (pdf, 34 kB)

Yttrande 2010/11:JuU6y

2010/11:JuU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Justitieutskottets yttrande 2010/11:JuU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2010 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 7 april 2011 att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över Årsboken om EU, regeringens skrivelse 2010/11:105

2011-04-28

Yttrande 2010/11:JuU6y (pdf, 33 kB)

Omröstning 2010/11:JuU11p26 Barn som bevittnat våld - målsägandebegreppet

Votering: betänkande 2010/11:JuU11 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 26 Barn som bevittnat våld målsägandebegreppet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju319 yrkande 10, 2010/11:Ju334 yrkande 2 i denna del och 2010/11:So543 yrkande 32. Datum: 2011-04-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-04-13

Omröstning 2010/11:JuU11p1 Brottsoffer - övergripande frågor

Votering: betänkande 2010/11:JuU11 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 1 Brottsoffer övergripande frågor Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju209 yrkande 1, 2010/11:Ju346, 2010/11:Ju378 yrkande 1 och 2010/11:Ju407 yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-04-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1

2011-04-13

Omröstning 2010/11:JuU11p6 Skadestånd till brottsoffer

Votering: betänkande 2010/11:JuU11 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 6 Skadestånd till brottsoffer Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju209 yrkande 2, 2010/11:Ju245 yrkande 1, 2010/11:Ju274, 2010/11:Ju378 yrkande 2 och 2010/11:Ju420 yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-04-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2011-04-13

Omröstning 2010/11:JuU11p4 Förordnande av målsägandebiträde under förundersökning

Votering: betänkande 2010/11:JuU11 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 4 Förordnande av målsägandebiträde under förundersökning Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju293 yrkande 17. Datum: 2011-04-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0

2011-04-13

Omröstning 2010/11:JuU11p27 Barnahus

Votering: betänkande 2010/11:JuU11 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 27 Barnahus Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju293 yrkande 18, 2010/11:Ju300, 2010/11:Ju322 yrkande 1, 2010/11:Ju334 yrkande 4, 2010/11:Ju403 yrkandena 16 och 17 samt 2010/11:So543 yrkande 29. Datum: 2011-04-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-04-13

Omröstning 2010/11:JuU11p2 Nationell granskningskommission för våldtäktsärenden

Votering: betänkande 2010/11:JuU11 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 2 Nationell granskningskommission för våldtäktsärenden Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ju208, 2010/11:Ju288, 2010/11:Ju330 yrkande 2, 2010/11:Ju333 och 2010/11:Ju409 yrkande 1. Datum: 2011-04-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2011-04-13

Utskottsmöte 2010/11:31 Tisdag 2011-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering 2. Fråga om att bryta justering 29 mars 2011 av betänkandet 2010/11:JuU5 Förbättrat skydd mot stalkning Justering Föredragande: CB 3.

2011-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:30 Torsdag 2011-04-07 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2010/11:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:30 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Beslut om närvaro 2. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte 3. Protokollsjustering 4. Ändring i brottsbalken Fråga om utskottsinitiativ

2011-04-07 10:00:00

Omröstning 2010/11:JuU17p3 Handlingsplan mot lätta vapen med ett genusperspektiv

Votering: betänkande 2010/11:JuU17 Genomförande av FN:s vapenprotokoll, förslagspunkt 3 Handlingsplan mot lätta vapen med ett genusperspektiv Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju241. Datum: 2011-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96

2011-04-06

Omröstning 2010/11:JuU10p12 Fångombudsman

Votering: betänkande 2010/11:JuU10 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 12 Fångombudsman Riksdagen avslår motion 2010/11:Ju408 yrkande 9. Datum: 2011-04-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 2 0 16 M 100 0 0 7 MP 0 23 0 2 FP 17 0

2011-04-06