Dokument & lagar (186 träffar)

Omröstning 2006/07:JuU4p2 Redovisningens innehåll

Votering: betänkande 2006/07:JuU4 Hemlig teleavlyssning, m.m.förslagspunkt 2 Redovisningens innehåll Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju4 och 2006/07:Ju6 yrkande 2. Datum: 2007-02-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 115 0 14 m 92 0 0

2007-02-21

Omröstning 2006/07:JuU3p1 Avslag på propositionen m.m.

Votering: betänkande 2006/07:JuU3 Godkännande av rådets beslut om SIS II, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju7, 2006/07:Ju8 och 2006/07:Ju217 yrkandena 1-8. Datum: 2007-02-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-02-21

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Kriminalvården Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén och regionchefen i Stockholm Inga Mellgren informerar. 2. Protokollsjustering Utskottets

2007-02-20 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 6 februari 2007 2. Godkännande av rådets beslut om SIS II justering Fortsatt behandling av regeringens proposition

2007-02-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar. Preliminär dagordning bifogas. OBS Kompletterande

2007-02-06 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från justitiedepartementet om pågående ärenden inom EU 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 22 februari 2007. 3. EU-frågor 4. Inkomna skrifter 5. Övriga frågor

2007-02-01 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Domstolsverket Generaldirektören för Domstolsverket Thomas Rolén och chefsjurist Jörgen Nilsson informerar. 2. EU-frågor 3. Inkomna skrifter

2007-02-01 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Särskild utlänningskontroll Behandling av regeringens skrivelse 2006/07:18 2006 års redogörelse för tillämpningen av lagen 1991:572 om särskild utlänningskontroll

2007-01-30 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 11 och den16 januari 2007. 2. SIS II Behandling av regeringens propotion 2006/07:33 Godkännande av utkast till

2007-01-25 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Vapenamnesti justering Fortsatt behandling av proposition 2006/07:20 En ny vapenamnesti jämte motioner. TL- Utkast till utskottets betänkande JuU2 bifogas.

2007-01-16 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 19 december 2006. 2. Information från regeringen Statssekreteraren Magnus G. Graner med medarbetare informerar

2007-01-11 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 08:30 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 30 november 2006. 2. Vapenamnesti Behandling av proposition 2006/07:20 En ny vapenamnesti jämte motioner.

2006-12-19 08:30:00

Omröstning 2006/07:JuU1p3 Prioritering av ekonomisk brottslighet

Votering: betänkande 2006/07:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet förslagspunkt 3 Prioritering av ekonomisk brottslighet Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju216. Datum: 2006-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 110 0 20 m 87 0 0 10

2006-12-13

Omröstning 2006/07:JuU1p5 Prioritering av mäns våld mot kvinnor samt hatbrott

Votering: betänkande 2006/07:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet förslagspunkt 5 Prioritering av mäns våld mot kvinnor samt hatbrott Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju372 yrkande 6. Datum: 2006-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 109 0 0 21

2006-12-13

Omröstning 2006/07:JuU1p16 Utvärdering av rättshjälpslagen m.m.

Votering: betänkande 2006/07:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet förslagspunkt 16 Utvärdering av rättshjälpslagen m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju317, 2006/07:Ju357, 2006/07:Ju372 yrkandena 17 och 18, 2006/07:Ju401, 2006/07:U232 yrkande 6, 2006/07:U265 yrkande 2 och 2006/07:N297 yrkande 12. Datum: 2006-12-13

2006-12-13

Omröstning 2006/07:JuU1p9 Ekobrottsmyndighetens organisation och verksamhet

Votering: betänkande 2006/07:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet förslagspunkt 9 Ekobrottsmyndighetens organisation och verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju254 yrkande 1, 2006/07:Ju266 och 2006/07:Ju361 i denna del. Datum: 2006-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s Parti Ja

2006-12-13

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från regeringen Internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström med medarbetare samt stabschefen Anders Hall informerar inför ministerrådsmötet

2006-11-30 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protkollsjustering Utskottets protokoll för den 16 november 2006. 2. Polisorganisationen, Säkerhetspolisen preliminär justering Fortsatt behandling av proposition

2006-11-23 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 14 november 2006. 2. Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten preliminär justering Fortsatt behandling av proposition

2006-11-21 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 9 november 2006. 2. Brottsförebyggande rådet, Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete Behandling av proposition

2006-11-16 10:00:00