Dokument & lagar (186 träffar)

Yttrande 2006/07:JuU3y

Justitieutskottets yttrande 2006/07:JuU3 Tilläggsbudget för år 2007–utgiftsområde 4 Rättsväsendet Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har den 17 april 2007 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till stadsbudgeten

2007-05-22

Yttrande 2006/07:JuU3y (pdf, 88 kB)

Omröstning 2006/07:JuU10p3 Skärpning av lagen om besöksförbud

Votering: betänkande 2006/07:JuU10 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 3 Skärpning av lagen om besöksförbud Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju221. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 98 0 32 m 76 0 0 21 c 24 0

2007-05-16

Omröstning 2006/07:JuU10p10 Årliga skrivelser om åtgärder mot våld mot kvinnor och barn

Votering: betänkande 2006/07:JuU10 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 10 Årliga skrivelser om åtgärder mot våld mot kvinnor och barn Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju368 och 2006/07:Ju369. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-05-16

Omröstning 2006/07:JuU10p13 Kostnadsberäkning av mäns våld mot kvinnor

Votering: betänkande 2006/07:JuU10 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 13 Kostnadsberäkning av mäns våld mot kvinnor Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju256 yrkande 2. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 2 0 31 m 76

2007-05-16

Omröstning 2006/07:JuU10p4 Elektronisk övervakning av besöksförbud

Votering: betänkande 2006/07:JuU10 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 4 Elektronisk övervakning av besöksförbud Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju316 yrkande 11 och 2006/07:Ju331. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2007-05-16

Omröstning 2006/07:JuU10p22 Barnahus

Votering: betänkande 2006/07:JuU10 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 22 Barnahus Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju258, 2006/07:Ju261, 2006/07:Ju294, 2006/07:Ju318, 2006/07:Ju341 yrkande 11, 2006/07:Ju371 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Ju373. Datum: 2007-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2007-05-16

Utskottsmöte 2006/07:34

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:34 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5 Andrakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning Offentlig utfrågning om hur ekobrottsbekämpningen bör organiseras Program och deltagarförteckning bifogas.

2007-05-15 10:30:00

Utskottsmöte 2006/07:33

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:33 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet om pågående ärenden inom EU Statssekreteraren Magnus G Graner med medarbetare informerar. Underlag bifogas. 2. Protokollsjustering

2007-05-10 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:32

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:32 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Brottsoffermyndigheten Generaldirektör Margareta Bergström och brottsskadechef Per Rubing informerar. 2. Protokollsjustering Utskottets protokoll

2007-05-08 11:00:00

Yttrande 2006/07:JuU2y

Justitieutskottets yttrande 2006/07:JuU2 Bidragsbrottslag Till socialförsäkringsutskottet Inledning Proposition 2006/07:80 Bidragsbrottslag har remitterats till socialförsäkringsutskottet. Den 12 april 2007 beslutade socialförsäkringsutskottet att bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att avge yttrande över propositionen

2007-05-08

Yttrande 2006/07:JuU2y (pdf, 145 kB)

Utskottsmöte 2006/07:31

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:31 Datum och tid: 08:45 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 12 och den 19 april 2007. 2. Sveriges tillträde till FN:s korrutionskonvention justering Fortsatt behandling

2007-04-26 08:45:00

Utskottsmöte 2006/07:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:30 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Våldsbrott och brottsoffer justering Fortsatt behandling av motioner från den allmänna motionstiden 2006. KS- Utkast till utskottets betänkande JuU10 bifogas.

2007-04-19 10:00:00

Utskottsmöte 2006/07:29

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:29 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare informerar. Underlag bifogas. 2. Protokollsjustering

2007-04-12 08:00:00

Omröstning 2006/07:JuU8p12 Rättshjälpsfrågor m.m.

Votering: betänkande 2006/07:JuU8 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 12 Rättshjälpsfrågor m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju313 yrkande 2, 2006/07:Ju383 och 2006/07:U232 yrkande 5. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-04-11

Omröstning 2006/07:JuU8p16 Svensk domstolsbehörighet vid internationell frysning av tillgångar

Votering: betänkande 2006/07:JuU8 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 16 Svensk domstolsbehörighet vid internationell frysning av tillgångar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju255 yrkande 9 och 2006/07:Ju379. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 s, v, mp Parti Ja Nej

2007-04-11

Omröstning 2006/07:JuU8p1 Kameraövervakning

Votering: betänkande 2006/07:JuU8 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 1 Kameraövervakning Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju255 yrkande 8, 2006/07:Ju290 och 2006/07:U232 yrkande 7. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 112 0

2007-04-11

Omröstning 2006/07:JuU7p4 Behandling för män som dömts för våld i nära relationer samt för sexualbrottsdömda

Votering: betänkande 2006/07:JuU7 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 4 Behandling för män som dömts för våld i nära relationer samt för sexualbrottsdömda Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju316 yrkande 14, 2006/07:Ju341 yrkande 15, 2006/07:Ju345 yrkande 2 och 2006/07:Ju372 yrkande 15. Datum: 2007-04-11 Omröstning i

2007-04-11

Omröstning 2006/07:JuU7p2 Individuella verkställighetsplaner

Votering: betänkande 2006/07:JuU7 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 2 Individuella verkställighetsplaner Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju372 yrkande 13. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 1 18 m 90 0 0 7 c 25

2007-04-11

Omröstning 2006/07:JuU7p10 Återinför halvtidsfrigivning

Votering: betänkande 2006/07:JuU7 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 10 Återinför halvtidsfrigivning Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju262 yrkande 2 och 2006/07:Ju313 yrkande 1. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 1 0 18

2007-04-11

Omröstning 2006/07:JuU7p3 Utbildning

Votering: betänkande 2006/07:JuU7 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 3 Utbildning Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju263 och 2006/07:Ub201 yrkande 3. Datum: 2007-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 112 0 17 m 90 0 0 7 c 25 0

2007-04-11