Dokument & lagar (186 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:28 Torsdag 2014-05-08 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28 Datum och tid: 2014-05-08 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Besök av Justitieminister Beatrice Ask samt företrädare för Post- och telestyrelsen och Rikskriminalpolisen 2. Justering av protokoll 3. Indelning i utgiftsområden Fråga om

2014-05-08 10:00:00

Omröstning 2013/14:JuU38p2 Skadeståndsnivåer

Votering: betänkande 2013/14:JuU38 En ny brottsskadelag, förslagspunkt 2 Skadeståndsnivåer Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju18 av Richard Jomshof SD yrkande 2. Datum: 2014-05-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 88 0 0 24 M 88 0 0 19

2014-05-08

Omröstning 2013/14:JuU38p1 Brottsskadeersättningens roll och funktion

Votering: betänkande 2013/14:JuU38 En ny brottsskadelag, förslagspunkt 1 Brottsskadeersättningens roll och funktion Riksdagen antar 10 regeringens förslag till brottsskadelag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:94 punkt 1 i denna del och avslår motion 2013/14:Ju18 av Richard Jomshof SD yrkande 1. Datum: 2014-05-08

2014-05-08

Omröstning 2013/14:JuU27p2 Förmildrande omständigheter

Votering: betänkande 2013/14:JuU27 Skärpt straff för dataintrång, förslagspunkt 2 Förmildrande omständigheter Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju13 av Maria Ferm m.fl. MPDatum: 2014-05-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 88 0 0 24 M

2014-05-08

Utskottsmöte 2013/14:27 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:27 Datum och tid: 2014-04-29 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Skärpt straff för dataintrång JuU27 Justering Proposition 2013/14:92 och motion Föredragande: MK 3. En ny brottsskadelag JuU38 Justering Proposition

2014-04-29 11:00:00

Omröstning 2013/14:JuU28p3 Ytterligare åtgärder för att skärpa straffet för mord

Votering: betänkande 2013/14:JuU28 Skärpt straff för mord, förslagspunkt 3 Ytterligare åtgärder för att skärpa straffet för mord Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju19 yrkandena 1-3. Datum: 2014-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 14

2014-04-29

Omröstning 2013/14:JuU28p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2013/14:JuU28 Skärpt straff för mord, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju20 yrkande 1 och 2013/14:Ju21. Datum: 2014-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 14 M 99 0

2014-04-29

Utskottsmöte 2013/14:26 Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26 Datum och tid: 2014-04-15 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. En effektivare kriminalisering av penningtvätt JuU25 Justering Proposition 2013/14:121 Föredragande: AB 3. Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden

2014-04-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:25 Torsdag 2014-04-10 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25 Datum och tid: 2014-04-10 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Straffansvaret vid egenmäktighet med barn JuU24 Justering Proposition 2013/14:120 och motioner Föredragande: CB 3. Berättelse om verksamheten inom

2014-04-10 10:00:00

Yttrande 2013/14:JuU6y

2013/14:JuU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 Justitieutskottets yttrande 2013/14:JuU6y Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat att ge justitieutskottet möjlighet att yttra sig över skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013

2014-04-10

Yttrande 2013/14:JuU6y (pdf, 54 kB)

Omröstning 2013/14:JuU20p2 Uppföljning av höjda domstolsavgifter och tilläggsavgifter

Votering: betänkande 2013/14:JuU20 Tilläggsavgift i domstol, förslagspunkt 2 Uppföljning av höjda domstolsavgifter och tilläggsavgifter Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju11 av Morgan Johansson m.fl. SDatum: 2014-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-04-10

Utskottsmöte 2013/14:24 Tisdag 2014-04-08 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24 Datum och tid: 2014-04-08 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser JuU10 Beredning Proposition 2013/14:146 och motioner Föredragande: CB 3. Misstänktas

2014-04-08 11:00:00

Omröstning 2013/14:JuU31p3 Domarnämndens förslag

Votering: betänkande 2013/14:JuU31 Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, förslagspunkt 3 Domarnämndens förslag Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju12 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 2. Datum: 2014-04-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2014-04-03

Omröstning 2013/14:JuU12p2 Lagen om särskild utlänningskontroll

Votering: betänkande 2013/14:JuU12 2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll, förslagspunkt 2 Lagen om särskild utlänningskontroll Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju7 och 2013/14:Ju387 yrkande 1. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD

2014-04-02

Omröstning 2013/14:JuU11p4 Digitalt system för ärenden om hemliga tvångsmedel

Votering: betänkande 2013/14:JuU11 Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2012 förslagspunkt 4 Digitalt system för ärenden om hemliga tvångsmedel Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju6 yrkande 3. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej

2014-04-02

Omröstning 2013/14:JuU11p3 Skrivelsens omfattning

Votering: betänkande 2013/14:JuU11 Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2012 förslagspunkt 3 Skrivelsens omfattning Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju6 yrkande 2. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-04-02

Omröstning 2013/14:JuU11p2 Den samlade effekten av användningen av hemliga tvångsmedel

Votering: betänkande 2013/14:JuU11 Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2012 förslagspunkt 2 Den samlade effekten av användningen av hemliga tvångsmedel Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju6 yrkande 1. Datum: 2014-04-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti

2014-04-02

Utskottsmöte 2013/14:23 Tisdag 2014-04-01 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23 Datum och tid: 2014-04-01 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Besök av säkerhetspolischefen Anders Thornberg 2. Justering av protokoll 3. Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i Sverige Yttrande till socialutskottet

2014-04-01 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:22 Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid: 2014-03-25 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Överläggning och EU-information från regeringen 2. Justering av protokoll 3. Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

2014-03-25 11:00:00

Yttrande 2013/14:JuU4y

2013/14:JuU4y Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet Justitieutskottets yttrande 2013/14:JuU4y Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 5 december 2013 att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

2014-03-25

Yttrande 2013/14:JuU4y (pdf, 52 kB)