Dokument & lagar (185 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:28

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 29 mars 2007. 2. Angrepp mot informationssystem Behandling av regeringens proposition 2006/07:66 Angrepp mot

2007-04-10 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:27

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:27 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 27 mars 2007. 2. Kriminalvårdsfrågor justering Fortsatt behandling av motioner från den allmänna motionstiden

2007-03-29 10:00:00

Omröstning 2006/07:JuU6p11 Polisutbildningens akademisering

Votering: betänkande 2006/07:JuU6 Polisfrågor, förslagspunkt 11 Polisutbildningens akademisering Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju253 yrkande 1, 2006/07:Ju343 yrkande 6, 2006/07:Ju363 och 2006/07:Ju377. Datum: 2007-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v Parti Ja Nej Avstående

2007-03-29

Omröstning 2006/07:JuU6p8 Polisens kostnader för evenemangsbevakning

Votering: betänkande 2006/07:JuU6 Polisfrågor, förslagspunkt 8 Polisens kostnader för evenemangsbevakning Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju372 yrkande 5. Datum: 2007-03-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 103 0 0 27 m 78 0 0 19 c 23

2007-03-29

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 13, 15, 20 och den 21 mars 2007. 2. Våldsbrott och brottsoffer Behandling av motioner från den allmänna motionstiden

2007-03-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Överläggning med regeringen saksamråd Överläggning enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen angående: Rådsbeslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete,

2007-03-21 08:00:00

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum och tid: 10:30 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning tillsammans med socialförsäkringsutskottet om polisens verksamhet i utlänningsärenden Bilagor 1. Program 2. Deltagarlista 3.

2007-03-20 10:30:00

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet om pågående ärenden inom EU Statssekreterare Magnus G Graner och medarbetare informerar om pågående ärenden inom EU. Underlag

2007-03-15 10:00:00

Omröstning 2006/07:JuU9p22 Tortyrbrott

Votering: betänkande 2006/07:JuU9 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 22 Tortyrbrott Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju255 yrkande 10 och 2006/07:Ju392. Datum: 2007-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 92 0 38 m 76 0 0 21

2007-03-15

Omröstning 2006/07:JuU9p21 Terroristbrott

Votering: betänkande 2006/07:JuU9 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 21 Terroristbrott Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju255 yrkande 1 och 2006/07:U232 yrkande 8. Datum: 2007-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 91 0 0 39 m 76

2007-03-15

Omröstning 2006/07:JuU9p33 Påföljdsförsäkringar

Votering: betänkande 2006/07:JuU9 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 33 Påföljdsförsäkringar Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju342. Datum: 2007-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 92 0 38 m 76 0 0 21 c 22 0 0 7 fp 17 0

2007-03-15

Omröstning 2006/07:JuU9p2 Straffskärpning vid kränkning av könsidentitet

Votering: betänkande 2006/07:JuU9 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 2 Straffskärpning vid kränkning av könsidentitet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkandena 13 och 14, 2006/07:Ju364, 2006/07:Ju367 yrkande 1 och 2006/07:So463 yrkande 26. Datum: 2007-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-03-15

Omröstning 2006/07:JuU9p13 Grooming

Votering: betänkande 2006/07:JuU9 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 13 Grooming Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju341 yrkande 14, 2006/07:Ju350 och 2006/07:Ju386. Datum: 2007-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 92 0 38 m 76

2007-03-15

Omröstning 2006/07:JuU9p24 Upplopp

Votering: betänkande 2006/07:JuU9 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 24 Upplopp Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju206 yrkande 1. Datum: 2007-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 91 0 1 38 m 76 0 0 21 c 22 0 0 7 fp 17 0 0

2007-03-15

Omröstning 2006/07:JuU9p15 Barnpornografibrott

Votering: betänkande 2006/07:JuU9 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 15 Barnpornografibrott Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju341 yrkande 13 och 2006/07:Ju360. Datum: 2007-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 92 0 38 m 76 0

2007-03-15

Omröstning 2006/07:JuU9p27 Dagsböter i stället för penningböter

Votering: betänkande 2006/07:JuU9 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 27 Dagsböter i stället för penningböter Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Ju220 och 2006/07:T420 yrkande 3. Datum: 2007-03-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 92 0 0

2007-03-15

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Ekobrottsmyndigheten Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar och planeringsdirektör Ulf Arvidsson informerar. 2. Pr otokollsjustering

2007-03-13 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Straffrättsliga frågor justering Fortsatt behandling av motioner från den allmänna motionstiden 2006. TL- Utkast till utskottets betänkande JuU9 bifogas. 2.

2007-02-27 11:00:00

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Justitieutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-44 Föredragningslista 1. Information från Rikspolisstyrelsen Rikspolischefen Stefan Strömberg, chefen för polisavdelningen Bengt Svensson och enhetschefen Eva Brandtell informerar. 2.

2007-02-22 10:00:00

Omröstning 2006/07:JuU5p2 Upphävande av lagen om särskild utlänningskontroll

Votering: betänkande 2006/07:JuU5 Särskild utlänningskontroll, förslagspunkt 2 Upphävande av lagen om särskild utlänningskontroll Riksdagen avslår motion 2006/07:Ju255 yrkande 7. Datum: 2007-02-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 115 0 0

2007-02-21