Dokument & lagar (185 träffar)

Omröstning 2013/14:JuU16p4 Tolkning i domstol

Votering: betänkande 2013/14:JuU16 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 4 Tolkning i domstol Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju412 yrkande 71. Datum: 2014-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 16 M 97 0 0 10 MP 0 21

2014-03-19

Omröstning 2013/14:JuU16p11 Fri kvot

Votering: betänkande 2013/14:JuU16 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 11 Fri kvot Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju253 yrkande 3, 2013/14:Ju412 yrkande 68 och 2013/14:Ju427 yrkande 3. Datum: 2014-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2014-03-19

Omröstning 2013/14:JuU16p3 Trygghet och ordning vid förhandlingar

Votering: betänkande 2013/14:JuU16 Processrättsliga frågor, förslagspunkt 3 Trygghet och ordning vid förhandlingar Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju289. Datum: 2014-03-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 1 0 16 M 97 0 0 10 MP 21

2014-03-19

Utskottsmöte 2013/14:21 Tisdag 2014-03-18 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid: 2014-03-18 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Besök av Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens ordförande, f.d. lagmannen Sigurd Heuman 2. Justering av protokoll 3. Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel

2014-03-18 11:00:00

Omröstning 2013/14:JuU18p15 Hot- och riskanalyser vid hedersrelaterad brottslighet

Votering: betänkande 2013/14:JuU18 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 15 Hot- och riskanalyser vid hedersrelaterad brottslighet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 78 och 2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 97. Datum: 2014-03-13 Omröstning i sakfrågan

2014-03-13

Omröstning 2013/14:JuU18p13 Översyn av levnadsvillkoren för personer med skyddade personuppgifter

Votering: betänkande 2013/14:JuU18 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 13 Översyn av levnadsvillkoren för personer med skyddade personuppgifter Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju219 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 1 och 2013/14:Ju205 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 1. Datum: 2014-03-13 Omröstning i sakfrågan

2014-03-13

Omröstning 2013/14:JuU19p4 Påföljder

Votering: betänkande 2013/14:JuU19 Unga lagöverträdare, förslagspunkt 4 Påföljder Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju284, 2013/14:Ju285, 2013/14:Ju395, 2013/14:Ju437 yrkande 2 och 2013/14:Ju438 yrkande 2. Datum: 2014-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-03-12

Omröstning 2013/14:JuU17p10 Långa häktningstider

Votering: betänkande 2013/14:JuU17 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 10 Långa häktningstider Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju204 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 5. Datum: 2014-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0 12 M 100

2014-03-12

Omröstning 2013/14:JuU17p12 Registrering av medborgarskap

Votering: betänkande 2013/14:JuU17 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 12 Registrering av medborgarskap Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju323 av Thoralf Alfsson SDDatum: 2014-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M 100 0 0

2014-03-12

Omröstning 2013/14:JuU17p1 Verkställighetsplanering

Votering: betänkande 2013/14:JuU17 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 1 Verkställighetsplanering Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju429 av Agneta Börjesson m.fl. MP yrkande 5. Datum: 2014-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0

2014-03-12

Omröstning 2013/14:JuU17p11 Statistik över barn och unga i arrest och häkte

Votering: betänkande 2013/14:JuU17 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 11 Statistik över barn och unga i arrest och häkte Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju411 av Sara Karlsson m.fl. S yrkande 2. Datum: 2014-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-03-12

Utskottsmöte 2013/14:20 Tisdag 2014-03-11 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20 Datum och tid: 2014-03-11 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna JuU31 Beredning Proposition 2013/14:78 och motion

2014-03-11 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:19 Torsdag 2014-03-06 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:19 Datum och tid: 2014-03-06 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av EU-direktiv om informationsutbyte vid trafiksäkerhetsrelaterade brott JuU9 Justering Proposition 2013/14:65 Föredragande: AB 3. Processrättsliga

2014-03-06 10:00:00

Omröstning 2013/14:JuU37p1 Våldtäkt

Votering: betänkande 2013/14:JuU37 Översyn av våldtäktsbrottet, förslagspunkt 1 Våldtäkt Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om en parlamentarisk kommitté som ska granska varför så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom och om en översyn av våldtäktslagstiftningen.

2014-03-05

Omröstning 2013/14:JuU21p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2013/14:JuU21 Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju8 och 2013/14:Ju10. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0

2014-03-05

Omröstning 2013/14:JuU21p3 Ytterligare säkerhetsåtgärder vid idrottsevenemang

Votering: betänkande 2013/14:JuU21 Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, förslagspunkt 3 Ytterligare säkerhetsåtgärder vid idrottsevenemang Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju9 av Morgan Johansson m.fl. S yrkandena 1-4. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S Parti

2014-03-05

Omröstning 2013/14:JuU15p8 Grovt sexköpsbrott

Votering: betänkande 2013/14:JuU15 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 8 Grovt sexköpsbrott Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju397. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18 M 98 0 0 9 MP 24 0 0 1 FP 20 0 0

2014-03-05

Omröstning 2013/14:JuU15p5 Kontakt med barn i sexuellt syfte

Votering: betänkande 2013/14:JuU15 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 5 Kontakt med barn i sexuellt syfte Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju209. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 94 0 18 M 98 0 0 9 MP 24 0 0

2014-03-05

Omröstning 2013/14:JuU15p23 Avkriminalisera eget bruk av narkotika

Votering: betänkande 2013/14:JuU15 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 23 Avkriminalisera eget bruk av narkotika Riksdagen avslår motionerna 2012/13:So20 yrkande 23 och 2013/14:So616 yrkande 30. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-03-05

Omröstning 2013/14:JuU15p7 Skärpt minimistraff för brottet köp av sexuell tjänst av barn

Votering: betänkande 2013/14:JuU15 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 7 Skärpt minimistraff för brottet köp av sexuell tjänst av barn Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju378. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18 M

2014-03-05