Dokument & lagar (2 239 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2013/14:49 EU-nämndens sammanträde 2014-07-18

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2013/14:49 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-07-18 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Utrikes frågor Kabinettssekreterare Frank Belfrage Återrapport från möte i rådet den 23 juni delas i postfacken Information och samråd inför möte i rådet den

2014-07-18

Kallelse och föredragningslista 2013/14:48 EU-nämndens sammanträde 2014-07-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2013/14:48 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-07-16 kl. Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Återrapportering från Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Återrapportering från extrainsatt möte i Europeiska rådet den 16 juli 2014 ev.Övrigt Anm.Nästa

2014-07-16

Kallelse och föredragningslista 2013/14:47 EU-nämndens sammanträde 2014-07-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2013/14:47 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-07-16 kl. 15:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Europeiska rådet Statsminister Fredrik Reinfeldt Information och samråd inför extrainsatt möte i Europeiska rådet den 16 juli ev.Övrigt Anm.Nästa sammanträde

2014-07-16

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar EUAM Ukraina respektive GNSS Samrådet avslutades den 16 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-07-16

Svar på skriftlig fråga 2013/14:719 besvarad av Helena Leander (MP)

Dnr L2014/1920/POL Landsbygdsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:719 av Helena Leander MP Likvärdiga villkor för komjölk och växtbaserad mjölk Helena Leander har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att skapa likvärdiga villkor för berikning av komjölk och växtbaserad

Svarsdatum: 2014-07-15 Frågeställare: Helena Leander (MP)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:719 besvarad av Helena Leander (MP) (docx, 38 kB)

Kallelse och föredragningslista 2013/14:46 EU-nämndens sammanträde 2014-07-11

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2013/14:46 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-07-11 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Jordbruk och fiske Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Återrapport från möte i rådet den 16-17 juni Information och samråd inför möte i rådet den 14 juli Justering

2014-07-11

Svar på skriftlig fråga 2013/14:715 besvarad av Hans Hoff (S)

Dnr S2014/5183/FST Socialdepartementet Barn- och äldreministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:715 av Hans Hoff S Försämring av arbetsvillkor för personliga assistenter Hans Hoff har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bättre kontroll av assistansersättningen inte leder till sämre arbetsvillkor

Svarsdatum: 2014-07-09 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:715 besvarad av Hans Hoff (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:709 besvarad av Hillevi Larsson (S)

Dnr S2014/5182/FST Socialdepartementet Barn- och äldreministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:709 av Hillevi Larsson S Stöd till svenska familjer i andra länder Hillevi Larsson har frågat mig om regeringen kan tänka sig att ta initiativ till en nordisk överenskommelse som går ut på att omhändertagna barn som

Svarsdatum: 2014-07-09 Frågeställare: Hillevi Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:709 besvarad av Hillevi Larsson (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:690 besvarad av Jennie Nilsson (S)

Dnr S2014/4942/FST Socialdepartementet Barn- och äldreministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:690 av Jennie Nilsson S Nationell handlingsplan för de mest utsatta barnen Jennie Nilsson har frågat mig om jag avser ta fram en nationell handlingsplan för att få en tydlig bild av vad som behöver göras för att motverka

Svarsdatum: 2014-07-09 Frågeställare: Jennie Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:690 besvarad av Jennie Nilsson (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:716 besvarad av Pia Nilsson (S)

Dnr Ju/2014/4318/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:716 av Pia Nilsson S Lokala polisstationer Pia Nilsson har frågat mig om vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att omorganisationen till en nationell polismyndighet inte ska leda till färre lokala polisstationer.

Svarsdatum: 2014-07-08 Frågeställare: Pia Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:716 besvarad av Pia Nilsson (S) (doc, 60 kB) Svar på skriftlig fråga 2013/14:716 besvarad av Pia Nilsson (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:708 besvarad av Anna Wallén (S)

Dnr Ju2014/4317 Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:708 av Anna Wallén S Översyn av våldtäktslagstiftningen Anna Wallén har, mot bakgrund av ett riksdagsinitiativ rörande bl.a. en översyn av våldtäktslagstiftningen, frågat mig när utredningsdirektivet kommer. Det är viktigt

Svarsdatum: 2014-07-08 Frågeställare: Anna Wallén (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:708 besvarad av Anna Wallén (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:714 besvarad av Lars Eriksson (S)

Dnr N2014/2973/E Näringsdepartementet It- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:714 av Lars Eriksson S Inledda prov med ryskt kärnbränsle Lars Eriksson har frågat mig om jag anser att Vattenfalls inledda prov med ryskt kärnbränsle harmoniserar med EU:s arbete för att minska beroendet av rysk energi

Svarsdatum: 2014-07-07 Frågeställare: Lars Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:714 besvarad av Lars Eriksson (S) (docx, 34 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:712 besvarad av Carina Adolfsson Elgestam (S)

N2014/2971/ENT Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:712 av Carina Adolfsson Elgestam S Regelförenklingar för att starta och driva företag Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vad jag och regeringen tänker vidta för åtgärder för att regelförenklingsarbetet utvecklas och blir

Svarsdatum: 2014-07-07 Frågeställare: Carina Adolfsson Elgestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:712 besvarad av Carina Adolfsson Elgestam (S) (docx, 42 kB)

Kallelse och föredragningslista 2013/14:45 EU-nämndens sammanträde 2014-07-04

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2013/14:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2014-07-04 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Statsrådet Peter Norman Återrapport från möte i rådet den 20 juni Information och samråd inför möte i rådet den 8 juli Justering

2014-07-04

Svar på skriftlig fråga 2013/14:710 besvarad av Markus Wiechel (SD)

Dnr 2014/5196/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:710 av Markus Wiechel SD Könsstympning Markus Wiechel har frågat justitieministern om denna inte anser att det är dags att stärka lagstiftningen kring könsstympning ytterligare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är

Svarsdatum: 2014-07-03 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:710 besvarad av Markus Wiechel (SD) (docx, 62 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:706 besvarad av Richard Jomshof (SD)

Dnr Ju2014/4262/Statssekr Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:706 av Richard Jomshof SD Terrorresor Richard Jomshof har frågat mig om jag delar Sverigedemokraternas uppfattning att den som trots avrådan och varning väljer att lämna Sverige för att strida för exempelvis al-Qaida

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Richard Jomshof (SD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:706 besvarad av Richard Jomshof (SD) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:705 besvarad av Richard Jomshof (SD)

Dnr Ju2014/4261 Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:705 av Richard Jomshof SD Att införa brottsrubriceringen grovt sexköpsbrott Richard Jomshof har frågat mig om jag är nöjd med dagens situation vad gäller sexköp i allmänhet och sexköp av barn i synnerhet. Han undrar dessutom

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Richard Jomshof (SD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:705 besvarad av Richard Jomshof (SD) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:704 besvarad av Richard Jomshof (SD)

Dnr Ju2014/4260 Justitiedepartementet Justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:704 av Richard Jomshof SD Förbud mot hitrest tiggeri Richard Jomshof har frågat mig om jag är villig att utreda möjligheten att införa ett svenskt förbud mot det hitresta tiggeriet. Tiggeri som sådant är inte olagligt i Sverige.

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Richard Jomshof (SD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:704 besvarad av Richard Jomshof (SD) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:703 besvarad av Markus Wiechel (SD)

Dnr Ju 2014/4274 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:703 av Marcus Wiechel SD Avskaffande av EBO-lagen Marcus Wiechel har frågat civil- och bostadsministern om regeringen kan tänka sig att avskaffa den så kallade EBO-lagen, och om inte, vad ska då minska risken för ökad bostadssegregation

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:703 besvarad av Markus Wiechel (SD) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:700 besvarad av Pia Nilsson (S)

Dnr A2014/2449/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:700 av Pia Nilsson S Ungdomsarbetslösheten i Sala Pia Nilsson har frågat mig vad jag tänker göra för att minska ungdomsarbetslösheten i Sala. Jag har nyligen svarat på snarlika frågor om ungdomsarbetslösheten

Svarsdatum: 2014-07-02 Frågeställare: Pia Nilsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2013/14:700 besvarad av Pia Nilsson (S) (docx, 40 kB)