Dokument & lagar (194 träffar)

Omröstning 2015/16:UbU17 Forskning

Votering: betänkande 2015/16:UbU17 Forskning, förslagspunkt 13 Forskning Datum: 2016-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 80 0 0 4 SD 0 42 0 6 MP 24 0 0 1 C 20 0 0 2 V 20 0 0 1 L 18 0 0 1 KD 11

2016-04-14

Omröstning 2015/16:UbU17 Forskning

Votering: betänkande 2015/16:UbU17 Forskning, förslagspunkt 11 Forskning Datum: 2016-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 80 0 0 4 SD 42 0 0 6 MP 24 0 0 1 C 0 20 0 2 V 20 0 0 1 L 18 0 0 1 KD 11

2016-04-14

Omröstning 2015/16:UbU16 Vuxenutbildning

Votering: betänkande 2015/16:UbU16 Vuxenutbildning, förslagspunkt 9 Vuxenutbildning Datum: 2016-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 79 0 0 5 SD 42 0 0 6 MP 24 0 0 1 C 19 0 0 3 V 20 0 0 1 L 0 0 17

2016-04-14

Omröstning 2015/16:UbU16 Vuxenutbildning

Votering: betänkande 2015/16:UbU16 Vuxenutbildning, förslagspunkt 6 Vuxenutbildning Datum: 2016-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 M, SD, C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 80 0 4 SD 1 41 0 6 MP 24 0 0 1 C 0 19 0 3 V 20 0 0 1 L 18

2016-04-14

Omröstning 2015/16:UbU16 Vuxenutbildning

Votering: betänkande 2015/16:UbU16 Vuxenutbildning, förslagspunkt 4 Vuxenutbildning Datum: 2016-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 0 80 4 SD 42 0 0 6 MP 24 0 0 1 C 0 0 20 2 V 20 0 0 1 L 18 0 0

2016-04-14

Omröstning 2015/16:UbU16 Vuxenutbildning

Votering: betänkande 2015/16:UbU16 Vuxenutbildning, förslagspunkt 3 Vuxenutbildning Datum: 2016-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 80 0 0 4 SD 42 0 0 6 MP 24 0 0 1 C 0 20 0 2 V 20 0 0 1 L 0

2016-04-14

Omröstning 2015/16:UbU16 Vuxenutbildning

Votering: betänkande 2015/16:UbU16 Vuxenutbildning, förslagspunkt 2 Vuxenutbildning Datum: 2016-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 80 0 4 SD 42 0 0 6 MP 24 0 0 1 C 0 20 0 2 V 20 0 0 1 L

2016-04-14

Utskottsmöte 2015/16:28 Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum och tid: 2016-04-12 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information om Yrkesprogramsutredningens betänkande SOU 2015:97 Välja yrke Amelie Zweigbergk, chef för Industriell utveckling, Teknikföretagen 2. Justering av protokoll Protokoll

2016-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid: 2016-03-22 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information om nyanlända elever i skolan Roy Melchert, sektionschef för utbildning, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting 2. Justering

2016-03-22 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-03-10 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid: 2016-03-10 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information om lärarförsörjningen i skolan Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Anders Lönn, politiskt sakkunnig, och Klas-Herman Lundgren,

2016-03-10 10:00:00

Omröstning 2015/16:UbU13 Gymnasieskolan

Votering: betänkande 2015/16:UbU13 Gymnasieskolan, förslagspunkt 7 Gymnasieskolan Datum: 2016-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106 0 0 7 M 0 78 0 6 SD 36 0 0 12 MP 21 0 0 4 C 0 22 0 0 V 20 0 0 1 L 0

2016-03-09

Omröstning 2015/16:UbU13 Gymnasieskolan

Votering: betänkande 2015/16:UbU13 Gymnasieskolan, förslagspunkt 5 Gymnasieskolan Datum: 2016-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106 0 0 7 M 5 73 0 6 SD 35 0 0 13 MP 21 0 0 4 C 22 0 0 0 V 20 0 0 1 L 16 0 0 3

2016-03-09

Omröstning 2015/16:UbU13 Gymnasieskolan

Votering: betänkande 2015/16:UbU13 Gymnasieskolan, förslagspunkt 3 Gymnasieskolan Datum: 2016-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106 0 0 7 M 78 0 0 6 SD 36 0 0 12 MP 21 0 0 4 C 0 22 0 0 V 20 0 0 1 L 16 0 0 3

2016-03-09

Omröstning 2015/16:UbU12 Grundskolan

Votering: betänkande 2015/16:UbU12 Grundskolan, förslagspunkt 5 Grundskolan Datum: 2016-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 M, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106 0 0 7 M 0 78 0 6 SD 0 36 0 12 MP 21 0 0 4 C 22 0 0 0 V 20 0 0 1 L 16 0 0 3 KD

2016-03-09

Omröstning 2015/16:UbU12 Grundskolan

Votering: betänkande 2015/16:UbU12 Grundskolan, förslagspunkt 4 Grundskolan Datum: 2016-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106 0 0 7 M 0 78 0 6 SD 0 0 36 12 MP 21 0 0 4 C 22 0 0 0 V 0 0 20 1 L 16 0 0 3 KD 13

2016-03-09

Omröstning 2015/16:UbU12 Grundskolan

Votering: betänkande 2015/16:UbU12 Grundskolan, förslagspunkt 3 Grundskolan Datum: 2016-03-09 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 106 0 0 7 M 78 0 0 6 SD 0 36 0 12 MP 21 0 0 4 C 22 0 0 0 V 20 0 0 1 L 16 0 0 3 KD

2016-03-09

Utskottsmöte 2015/16:25 Tisdag 2016-03-08 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum och tid: 2016-03-08 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Utbildning om digital mötestjänst Utbildaren Ann-Charlotte Eklund, riksdagens enhet It-verksamhetsstöd 2. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:23 Protokoll 2015/16:24

2016-03-08 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-03-03 kl. 12:45

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-03-03 12:45 Plats: RÖ 4-30 1. Anmälningar Dnr 1557-2015/16 2. Grundskola UbU12 Justering Motioner Föredragande: CM och LW UbU12 3. Anmälan till kammardebatt om UbU12 Grundskola, onsdagen den 9 mars 2016 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde Sammanträdesplan

2016-03-03 12:45:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-03-03 kl. 08:30

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-03-03 08:30 Plats: Förstakammarsalen Öppen utfrågning inför proposition om forskning och innovation Program Deltagarlista Bilagor Inkommen promemoria från Almega Inkommen promemoria från Energimyndigheten

2016-03-03 08:30:00

Omröstning 2015/16:UbU11 Förskolan

Votering: betänkande 2015/16:UbU11 Förskolan, förslagspunkt 17 Förskolan Datum: 2016-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 74 0 10 SD 0 0 45 3 MP 23 0 0 2 C 0 0 22 0 V 0 0 17 4 L 15 0 0 4 KD 12

2016-03-02