Dokument & lagar (11 träffar)

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande två annoteringar EUAM Ukraina respektive GNSS Samrådet avslutades den 16 juli. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-07-16

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om komplettering till troliga A-punkter v. 26 Samrådet avslutades den 27 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-06-27

EU-nämndens dokument 2013/14

Skriftligt samråd med EU-nämnden om troliga A-punkter v. 25 Samrådet avslutades den 19 juni. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Inga avvikande meningar har anmälts.

2014-06-19

Yttrande 2013/14:eun1Y

EU-nämndens yttrande 2013/14:EUN1y Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 skr. 2013/14:115 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 20 mars 2014 att ge EU-nämnden tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013. Regeringens skrivelse I skrivelsen

2014-01-01

Yttrande 2013/14:eun1Y (docx, 42 kB)

Yttrande 1990/91:BoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91:BoU7y Villkoren för bostadslån vid byggande av gruppbostäder för äldre och handikappade m.m. 1990/91 BoU7y Till socialutskottet Inledning Socialutskottet har berett bostadsutskottet tillfålle att yttra sig över proposilion

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU7 (pdf, 172 kB)

Yttrande 1990/91:BoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91 BoU6y Vissa förslag i kompletteringspropositionen avseende bostadsutskottets beredningsområde 1990/91 BoU6y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 2 maj 1991 bereda bostadsutskottet tillfålle all yttra sig över

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU6 (pdf, 764 kB)

Yttrande 1990/91:BoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91 BoU5y Ärendefördelningen mellan riksdagens utskott m.m. 1990/91 BoUSy Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskotlet har vid sammanträde den 16 april 1991 beslutat bereda hostadsutskottct tillfälle all yttra sig bl.a.

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU5 (pdf, 115 kB)

Yttrande 1990/91:BoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91:Bo U4y Energisparande i bebyggelsen m.m. Till näringsutskottet Näringsulskottet har den 9 april 1991 berett bostadsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1990/91 88 om energipolitiken och motioner i anslutning

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU4 (pdf, 558 kB)

Yttrande 1990/91:BoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91 BoU3y En miljöbalk Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 21 mars 1991 beslutat bereda bostadsutskottet tillfålle au avge yttrande över proposition 1990/91:90 i den del som avser miljöbalken jämte molionerna

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU3 (pdf, 143 kB)

Yttrande 1990/91:BoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91 BoU2y Ansvaret för service och vård till äldre och handikappade m.m. 1990/91 BoU2y Till socialutskottet Socialutskottet har den 6 november 1990 beslutat bereda bostadsutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1990/91:14

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU2 (pdf, 283 kB)

Yttrande 1990/91:BoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Bostadsutskottets yttrande 1990/91:BoUly Viss ändring i fastighetsmäklarlagen Till lagutskottet Lagutskottet har den 21 februari 1990 beslutat att inhämta yttrande från bostadsutskottet över motionerna 1989/90:L703 av Martin Olsson och Stina Eliasson båda

1990-12-31

Yttrande 1990/91:BoU1 (pdf, 87 kB)