Dokument & lagar (309 träffar)

Omröstning 2013/14:JuU1p80 Nationell djurskyddspolis m.m.

Votering: betänkande 2013/14:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 80 Nationell djurskyddspolis m.m. Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju431 av Richard Jomshof m.fl. SD och 2013/14:MJ501 av Markus Wiechel SD yrkandena 2 och 3. Datum: 2013-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-12-10

Omröstning 2013/14:JuU1p78 Ökad kunskap inom polisen om arbetsmiljörelaterade brott

Votering: betänkande 2013/14:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 78 Ökad kunskap inom polisen om arbetsmiljörelaterade brott Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju316 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 2. Datum: 2013-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 55 S, V Parti Ja Nej Avstående

2013-12-10

Omröstning 2013/14:JuU1p51 Statistik över händelser vid flyktingförläggningar m.m.

Votering: betänkande 2013/14:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 51 Statistik över händelser vid flyktingförläggningar m.m. Riksdagen avslår motion 2012/13:Sf231 av Maria Ferm och Bodil Ceballos båda MPDatum: 2013-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 33 MP, SD, V Parti Ja Nej

2013-12-10

Omröstning 2013/14:JuU1p27 Antagningen till polisutbildningen

Votering: betänkande 2013/14:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 27 Antagningen till polisutbildningen Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju441 av Kent Ekeroth SD yrkandena 1 och 3-5. Datum: 2013-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-12-10

Omröstning 2013/14:JuU1p21 Tillgänglig polis i hela landet

Votering: betänkande 2013/14:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 21 Tillgänglig polis i hela landet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju267 av Sten Bergheden M yrkande 1, 2013/14:Ju316 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 8, 2013/14:Ju350 av Ulf Berg m.fl. M2013/14:Ju381 av Göran Lindell och Helena Lindahl

2013-12-10

Omröstning 2013/14:JuU1p75 Diskriminering inom rättsväsendet

Votering: betänkande 2013/14:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 75 Diskriminering inom rättsväsendet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. MP yrkandena 5 och 6 samt 2013/14:Ju214 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 3. Datum: 2013-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-12-10

Omröstning 2013/14:JuU1p66 Kulturarvsbrott

Votering: betänkande 2013/14:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 66 Kulturarvsbrott Riksdagen avslår motion 2013/14:Kr204 av Björn Söder SD yrkande 3. Datum: 2013-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 45 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 0 12 M 101 0

2013-12-10

Omröstning 2013/14:JuU1p4 Polisens arbete mot organiserad brottslighet

Votering: betänkande 2013/14:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 4 Polisens arbete mot organiserad brottslighet Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju344 av Kent Ekeroth och Richard Jomshof båda SD yrkandena 3 och 4. Datum: 2013-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja

2013-12-10

Omröstning 2013/14:JuU1p86 Permanenta säkerhetskontroller

Votering: betänkande 2013/14:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 86 Permanenta säkerhetskontroller Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 31. Datum: 2013-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 64 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-12-10

Omröstning 2013/14:JuU1p74 Bemötande av brottsoffer

Votering: betänkande 2013/14:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 74 Bemötande av brottsoffer Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 54. Datum: 2013-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 51 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100

2013-12-10

Omröstning 2013/14:JuU1p28 Polisutbildning på högskola eller universitet

Votering: betänkande 2013/14:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 28 Polisutbildning på högskola eller universitet Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju213 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 6, 2013/14:Ju316 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 1 och 2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 19. Datum:

2013-12-10

Omröstning 2013/14:JuU1p15 Obligatorisk personalhandledning

Votering: betänkande 2013/14:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 15 Obligatorisk personalhandledning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju213 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 5 och 2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 22. Datum: 2013-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-12-10

Omröstning 2013/14:JuU1p8 Indikatorer för måluppfyllelse och kvalitet

Votering: betänkande 2013/14:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 8 Indikatorer för måluppfyllelse och kvalitet Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju213 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 3. Datum: 2013-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-12-10

Omröstning 2013/14:JuU1p5 Skydd för barn mot sexuell exploatering

Votering: betänkande 2013/14:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 5 Skydd för barn mot sexuell exploatering Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju419 av Mattias Karlsson och Kent Ekeroth båda SD yrkandena 1 och 2. Datum: 2013-12-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej

2013-12-10

Yttrande 2013/14:JuU3y

2013/14:JuU3y Kommissionens arbetsprogram 2014 Justitieutskottets yttrande 2013/14:JuU3y Kommissionens arbetsprogram 2014 Till utrikesutskottet Den 14 november 2013 beslutade utrikesutskottet att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens arbetsprogram för 2014 KOM2013 739 i de delar det

2013-12-06

Yttrande 2013/14:JuU3y (pdf, 56 kB)

Utskottsmöte 2013/14:10 Torsdag 2013-12-05 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10 Datum och tid: 2013-12-05 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram för 2014 JuU3y Yttrande till utrikesutskottet Justering KOM2013 739 Föredragande: MK 3. EU-frågor 4. Inkomna skrivelser

2013-12-05 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-28 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9 Datum och tid: 2013-11-28 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 5-6 december 2013 2. Protokollsjustering 3. Överlämnande av motionsyrkande Omedelbar justering Motion 2013/14:Ju429

2013-11-28 10:00:00

Omröstning 2013/14:JuU6p1 Kontaktförbud avseende gemensam bostad

Votering: betänkande 2013/14:JuU6 Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer, förslagspunkt 1 Kontaktförbud avseende gemensam bostad Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1988:688 om kontaktförbud. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:186 och avslår motionerna 2012/13:Ju373

2013-11-27

Omröstning 2013/14:JuU6p3 Överträdelse av kontaktförbud

Votering: betänkande 2013/14:JuU6 Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer, förslagspunkt 3 Överträdelse av kontaktförbud Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju219 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 2 och 2013/14:Ju205 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 2. Datum: 2013-11-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-11-27

Omröstning 2013/14:JuU6p2 Tillämpning av reglerna om kontaktförbud

Votering: betänkande 2013/14:JuU6 Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer, förslagspunkt 2 Tillämpning av reglerna om kontaktförbud Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju2 av Richard Jomshof SD yrkandena 2 och 3, 2013/14:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. S och 2013/14:Ju412 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande

2013-11-27