Dokument & lagar (309 träffar)

Omröstning 2013/14:JuU15p28 Påföljder för brott

Votering: betänkande 2013/14:JuU15 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 28 Påföljder för brott Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju429 yrkande 12. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18 M 97 0 0 10 MP 0 24 0

2014-03-05

Omröstning 2013/14:JuU15p29 Ersättning vid frihetsberövanden

Votering: betänkande 2013/14:JuU15 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 29 Ersättning vid frihetsberövanden Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju377 yrkandena 1 och 2. Datum: 2014-03-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18 M 98 0 0

2014-03-05

Utskottsmöte 2013/14:18 Torsdag 2014-02-27 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18 Datum och tid: 2014-02-27 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information inför RIF-rådsmöte 2. Justering av protokoll 3. Våldsbrott och brottsoffer JuU18 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: AB 4. EU-frågor 5. Inkomna skrivelser

2014-02-27 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:17 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17 Datum och tid: 2014-02-20 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Kriminalvårdsfrågor JuU17 Justering Motioner Föredragande: CB 3. Unga lagöverträdare JuU19 Justering Motioner Föredragande: MK 4. Förstärkt tillträdesförbud

2014-02-20 10:00:00

Omröstning 2013/14:JuU14p8 Gärningsmannabeskrivningar

Votering: betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 8 Gärningsmannabeskrivningar Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju205 av Kent Ekeroth SD och 2013/14:Ju338 av Kent Ekeroth SDDatum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96

2014-02-20

Omröstning 2013/14:JuU14p31 Sekretess vid utredning av misstänkt organiserad brottslighet

Votering: betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 31 Sekretess vid utredning av misstänkt organiserad brottslighet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju288 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 5 och 2013/14:Ju344 av Kent Ekeroth och Richard Jomshof båda SD yrkande 5. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan

2014-02-20

Omröstning 2013/14:JuU14p17 Förebyggande åtgärder mot rekrytering av unga till kriminella organisationer

Votering: betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 17 Förebyggande åtgärder mot rekrytering av unga till kriminella organisationer Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju207 av Lena Olsson m.fl. VDatum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-02-20

Omröstning 2013/14:JuU14p10 Brottsprovokation

Votering: betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 10 Brottsprovokation Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju385 av Kent Ekeroth SD2012/13:Ju396 av Erik Almqvist och Kent Ekeroth båda SD yrkande 2 och 2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 29. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2014-02-20

Omröstning 2013/14:JuU14p49 Eritreas tvångsbeskattning av exileritreaner

Votering: betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 49 Eritreas tvångsbeskattning av exileritreaner Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju340 av Arhe Hamednaca m.fl. S och 2013/14:Ju358 av Fredrik Malm FPDatum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 36 S, MP, V Parti Ja Nej

2014-02-20

Omröstning 2013/14:JuU14p6 Lag och ordning i problemområden

Votering: betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 6 Lag och ordning i problemområden Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju247 av Kent Ekeroth SD och 2013/14:Ju345 av Kent Ekeroth och Richard Jomshof båda SDDatum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej

2014-02-20

Omröstning 2013/14:JuU14p33 Tiggeri

Votering: betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 33 Tiggeri Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 25 och 2013/14:Sf381 av Kent Ekeroth SD yrkande 1. Datum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2014-02-20

Omröstning 2013/14:JuU14p20 Straffskalan för vapenbrott

Votering: betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 20 Straffskalan för vapenbrott Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju280 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson båda M2013/14:Ju282 av Annelie Enochson KD2013/14:Ju298 av Shadiye Heydari S yrkandena 1 och 2, 2013/14:Ju343 av Kent Ekeroth och

2014-02-20

Omröstning 2013/14:JuU14p11 Polisens uniformer

Votering: betänkande 2013/14:JuU14 Polisfrågor, förslagspunkt 11 Polisens uniformer Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju214 av Kent Ekeroth SD2012/13:Ju224 av Richard Jomshof och Björn Söder båda SD2013/14:Ju331 av Kent Ekeroth SD och 2013/14:Ju392 av Richard Jomshof m.fl. SDDatum: 2014-02-20 Omröstning i sakfrågan

2014-02-20

Utskottsmöte 2013/14:16 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:16 Datum och tid: 2014-02-18 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Straffrättsliga frågor JuU15 Justering Motioner Föredragande: AB 3. Översyn av våldtäktsbrottet JuU37 Utskottsinitiativ Justering Motioner Föredragande:

2014-02-18 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:15 Torsdag 2014-02-06 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15 Datum och tid: 2014-02-06 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Unga lagöverträdare JuU19 Beredning Motioner Föredragande:MK 3. Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang JuU21 Beredning Proposition 2013/14:68

2014-02-06 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:14 Tisdag 2014-02-04 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:14 Datum och tid: 2014-02-04 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Polisfrågor JuU14 Justering Motioner Föredragande: LG 3. Våldsbrott och brottsoffer JuU18 Justering Motioner Föredragande: MK 4. Några ändringar

2014-02-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:13 Torsdag 2014-01-30 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13 Datum och tid: 2014-01-30 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Överläggning och EU-information från regeringen 2. Justering av protokoll 3. Straffrättsliga frågor JuU15 Beredning Motioner Föredragande: AB 4. Kriminalvårdsfrågor JuU17 Beredning

2014-01-30 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:12 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12 Datum och tid: 2014-01-21 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information om digital mötestjänst projektledaren Anne Rymer-Rythén 2. Justering av protokoll 3. Polisfrågor JuU14 Beredning Motioner Föredragande: LG 4. Våldsbrott och brottsoffer

2014-01-21 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-12-19 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2013/14:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11 Datum och tid: 2013-12-19 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justitieministern, Säkerhetspolisen och Post- och telestyrelsen informerar 2. Justering av protokoll 3. Nytt säte för Europeiska polisakademin Cepol Subsidiaritetsprövning Beredning

2013-12-19 10:00:00

Omröstning 2013/14:JuU1p85 Vittnesskydd

Votering: betänkande 2013/14:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 85 Vittnesskydd Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju234 av Billy Gustafsson S2013/14:Ju309 av Mats Pertoft MP2013/14:Ju344 av Kent Ekeroth och Richard Jomshof båda SD yrkande 12, 2013/14:Ju367 av Metin Ataseven M2013/14:Ju370 av Robert Halef

2013-12-10