Dokument & lagar (1 093 träffar)

Motion 2017/18:3329 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3329 av Sten Bergheden M Äldres rätt att välja mat, boende och omvårdnad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur äldres rätt att välja mat, boende och omvårdnad kan stärkas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Våra


Utskottsberedning: 2017/18:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3329 av Sten Bergheden (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3329 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3321 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3321 av Boriana Åberg M Försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förbjuda kommuner att ge ekonomiskt stöd till personer som befinner sig illegalt i


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3321 av Boriana Åberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3321 av Boriana Åberg (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:3303 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3303 av Erik Bengtzboe M Låt staten överta finansieringsansvaret för allmän tjänstgöring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över finansieringsansvaret för allmän tjänstgöring gällande läkare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3303 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3303 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. S Äldres rätt till särskilt boende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att praxis ändras genom lagstiftning och motivtexter innebärande att äldre personer som känner oro och otrygghet ska ha rätt till


Utskottsberedning: 2017/18:SoU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3297 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:3296 av Åsa Westlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:3296 av Åsa Westlund m.fl. S Bra vård vid endometrios Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om endometrios och drabbade kvinnors behov av rätt vård och tillkännager detta för regeringen. Motivering Endometrios är en kronisk, inflammatorisk sjukdom


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3296 av Åsa Westlund m.fl. (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3296 av Åsa Westlund m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:3281 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3281 av Erik Bengtzboe M Inför en anmälan till donationsregistret via deklarationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Skatteverket i uppdrag att samla in uppgifter till donationsregistret i samband med deklarationen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3281 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3281 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3252 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3252 av Erik Bengtzboe M Sälj Apoteket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sälja Apoteket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska staten är genom sitt ägande av Apoteket en stor aktör på apoteksmarknaden. Apoteksmarknaden


Utskottsberedning: 2017/18:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3252 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3252 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:3245 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3245 av Erik Bengtzboe M Erbjud HPV-vaccin även till unga män Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att erbjuda HPV-vaccin även till unga män på samma villkor som till unga kvinnor inom ramen för högkostnadsskyddet,


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3245 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3245 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3241 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3241 av Erik Bengtzboe M Gör det återigen möjligt att köpa paracetamol i dagligvaruhandeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åter möjliggöra försäljning av paracetamol i dagligvaruhandeln och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3241 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3241 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. M Gör Halland till ett försökslän för gårdsförsäljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra Halland till ett försökslän för gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag förs


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:3224 av Michael Svensson m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. M Reformer för en bättre hbtq-politik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftningen om hatbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvidga straffbestämmelsen


Utskottsberedning: 2017/18:AU10 2017/18:CU14 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:KrU2 2017/18:KU16 2017/18:SfU3 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU15 2017/18:SoU20 2017/18:SoU9 2017/18:UbU1 2017/18:UU2 2018/19:KU2
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:3215 av Olof Lavesson m.fl. (M) (pdf, 135 kB)

Motion 2017/18:3206 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3206 av Lars Beckman M LSS och rätten att välja utförare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna LSS och rätten för den som har personlig assistans att välja utförare av assistansen och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3206 av Lars Beckman (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3206 av Lars Beckman (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3195 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3195 av Lars Beckman M Översyn av gällande alkohollagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn för att krogar och restauranger i normalfallet ska kunna ha öppet till kl. 5.00 i alla kommuner och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3195 av Lars Beckman (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3195 av Lars Beckman (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3172 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3172 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Embryoadoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till embryoadoption och embryodonation i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3172 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3172 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3171 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3171 av Ulrika Karlsson i Uppsala M Vaccinationstvång Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de obligatoriska momenten gällande vaccination av barn och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3171 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3171 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2017/18:3151 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3151 av Betty Malmberg M Post till rättspsykiatriska patienter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra lagen så att rättspsykiatriska regionkliniker på ett enklare sätt ges lov att granska patienternas inkommande post och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3151 av Betty Malmberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3151 av Betty Malmberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3149 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3149 av Betty Malmberg M Organ- och vävnadsdonationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det svenska systemet för att hantera organ- och vävnadsdonation måste bli mer effektivt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3149 av Betty Malmberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3149 av Betty Malmberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3133 av Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3133 av Eva Lohman M Översyn av stöd till hörselinstruktörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av stödet till hörselinstruktörer i syfte att hörselinstruktörerna ska kunna nå ut till fler, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3133 av Eva Lohman (M) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:3133 av Eva Lohman (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3109 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3109 av Saila Quicklund M Statlig finansiering av den svenska hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utreda huvudmannaskapet för länssjukvården/specialistsjukvården och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3109 av Saila Quicklund (M) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:3109 av Saila Quicklund (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3104 av Eva Lohman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3104 av Eva Lohman M Försäkringar för ambulanspersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om försäkringsskyddet för ambulanspersonal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska ambulanspersonalen omfattas av samma försäkringsskydd


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3104 av Eva Lohman (M) (docx, 51 kB) Motion 2017/18:3104 av Eva Lohman (M) (pdf, 72 kB)