Dokument & lagar (1 093 träffar)

Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard båda SD Reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ och


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. SD E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i sitt arbete med att minska användningen av röktobak ta större hänsyn till fördelarna med e-cigaretter som ett hälsosammare


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson båda SD Snabbspår inom sjukvården vid enklare åkommor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett snabbspår i den svenska sjukvården enligt de intentioner som nämns i motionen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. V Förstärkta rättigheter för transpersoner Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning som ser över möjligheten att införa ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med


Utskottsberedning: 2017/18:KU34 2017/18:SkU19 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3596 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) (pdf, 103 kB)

Motion 2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En socialpolitik för jämlika levnadsvillkor 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 Socialpolitik och socialtjänsten 3.1 Svårt att uppfylla mål och principer 3.2 Rättigheter och bemötande 4 Våra mål för det sociala


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 112 kB) Motion 2017/18:3595 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 213 kB)

Motion 2017/18:3594 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3594 av Karin Rågsjö m.fl. V En tillgänglig och jämlik vård för människor med psykisk ohälsa 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en långsiktig handlingsplan för området psykisk ohälsa med mätbara målsättningar på nationell nivå bör


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2017/18:3594 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3594 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. V En värdig äldreomsorg 1  Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 En jämlik äldreomsorg 4 Personal 4.1 Undersköterskor är viktiga 4.2 Utbildning för chefer och handläggare i äldreomsorgen 5 Tryggt boende 5.1 Fler boendealternativ


Utskottsberedning: 2017/18:SoU14 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2017/18:3593 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik för hbt-personers rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdatering av hbt-strategin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett


Utskottsberedning: 2017/18:AU1 2017/18:AU10 2017/18:CU8 2017/18:JuU1 2017/18:KrU2 2017/18:KrU7 2017/18:KU14 2017/18:SfU15 2017/18:SfU3 2017/18:SoU1 2017/18:SoU14 2017/18:SoU15 2017/18:SoU20 2017/18:SoU9 2017/18:UbU20 2017/18:UU15 2017/18:UU2 2018/19:KU2
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 130 kB)

Motion 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. M En nationell hälso- och sjukvårdsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets- och samordningsmiljard och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14 2017/18:SoU1 2017/18:SoU14 2017/18:SoU18 2017/18:SoU22 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 25 avslag, 5 bifall,

Motion 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 145 kB)

Motion 2017/18:3555 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3555 av Kent Ekeroth SD Förhindra att kommuner använder eller upplåter offentliga resurser för EU-migranter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förhindra, eller kraftigt begränsa, att kommuner använder eller upplåter offentliga resurser


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3555 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3555 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3539 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3539 av Johnny Skalin SD Svenskt självbestämmande gällande regler för snus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om svenskt självbestämmande gällande regler för snus och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det svenska snuset har varit


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3539 av Johnny Skalin (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3539 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3510 av Johanna Jönsson (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3510 av Johanna Jönsson C Princip om skademinimering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vård av och omsorg om människor med missbruksproblem och tillkännager detta för regeringen. Motivering I den svenska drog- och alkoholpolitiken har


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3510 av Johanna Jönsson (C) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3510 av Johanna Jönsson (C) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:3507 av Johan Hedin (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3507 av Johan Hedin C Systembolagets roll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra Systembolagets roll och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har en tradition av en strikt och ansvarsfull alkoholpolitik. En komponent


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3507 av Johan Hedin (C) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3507 av Johan Hedin (C) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3505 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3505 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson båda C Ändringar av Allmänna arvsfondens bestämmelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda ändringar i bestämmelserna i den lag som styr Allmänna arvsfondens utdelning,


Utskottsberedning: 2017/18:SoU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3505 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3505 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3478 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3478 av Kerstin Lundgren C Kortare väntetider i cancervården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att korta ned väntetiderna i cancervårdens hela kedja och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3478 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3478 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3471 av Johanna Jönsson (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3471 av Johanna Jönsson C Förebyggande av psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om personlig utveckling och förebyggande av psykisk ohälsa och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en alltmer komplex och instabil omvärld


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3471 av Johanna Jönsson (C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3471 av Johanna Jönsson (C) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3449 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3449 av Fredrik Schulte M Avveckla Systembolagets monopol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avveckla Systembolagets monopol på alkoholförsäljning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Systembolagets monopol på alkoholförsäljning


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3449 av Fredrik Schulte (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3449 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3440 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3440 av Fredrik Schulte M Rätt till en värdig död Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en legalisering av läkarassisterad dödshjälp bör införas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att respektera den enskildes rätt och möjlighet


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3440 av Fredrik Schulte (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3440 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. M En trygg gemensam hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst av hög kvalitet i rätt tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets- och samordningsmiljard


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU15 2017/18:SoU16 2017/18:SoU18 2017/18:SoU22 2017/18:SoU9 2017/18:TU6 2017/18:UbU14 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (89 yrkanden): 83 avslag, 6 bifall,

Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (docx, 114 kB) Motion 2017/18:3421 av Cecilia Widegren m.fl. (M) (pdf, 214 kB)

Motion 2017/18:3342 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3342 av Désirée Pethrus KD Ensamkommandes situation i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att särskilt uppmärksamma ensamkommande flickors situation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:AU7 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3342 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3342 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 77 kB)