Dokument & lagar (801 träffar)

Motion 2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. M Utvecklande av valfriheten och mångfalden i välfärden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa nationella regler för vårdval och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:FiU26 2017/18:SoU14 2017/18:SoU9 2017/18:UbU14 2017/18:UbU18
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3451 av Fredrik Schulte m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh V Hedersförtryck, utbildningsinsatser och samhällsorientering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla nyanlända flyktingar inte bara ska få lära sig svenska i sfi-undervisningen utan tidigt också få lära sig


Utskottsberedning: 2017/18:AU10 2017/18:AU7 2017/18:JuU1 2017/18:KrU3 2017/18:SoU9 2017/18:UbU16 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:1752 av John Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1752 av John Widegren M Utöka utbildningen för avancerade specialistsjuksköterskor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att AVSP-utbildningen bör utvecklas samt stödjas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1752 av John Widegren (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1752 av John Widegren (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. S Yrkeslegitimation för undersköterskor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att det införs yrkeslegitimation för undersköterskor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:626 av Suzanne Svensson m.fl. (S) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:499 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2017/18:499 av Robert Hannah L Hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck kan göras till ett obligatoriskt inslag i grundutbildningarna för sjuksköterskor, kuratorer,


Utskottsberedning: 2017/18:AU10 2017/18:JuU1 2017/18:SoU13 2017/18:UbU16 2017/18:UbU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:499 av Robert Hannah (L) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:499 av Robert Hannah (L) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:439 av Robert Hannah och Lars Tysklind (båda L)

Motion till riksdagen 2017/18:439 av Robert Hannah och Lars Tysklind båda L Stöd till män för ett mer jämställt Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa samtycke och normkritik i läroplanen för grund- och gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:439 av Robert Hannah och Lars Tysklind (båda L) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:439 av Robert Hannah och Lars Tysklind (båda L) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:1986 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:1986 av Hans Rothenberg M Kinesisk organhandel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen tydligt ska agera gentemot Kina angående ofrivilliga och olagliga organtransplantationer i Kina och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:1986 av Hans Rothenberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1986 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:482 av Mathias Tegnér (S)

Motion till riksdagen 2017/18:482 av Mathias Tegnér S Om sexuell och reproduktiv hälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta rätten till fri abort i svensk utrikes- och biståndspolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9 2017/18:UU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:482 av Mathias Tegnér (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:482 av Mathias Tegnér (S) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3958 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3958 av Per Ramhorn m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:64 Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2017/18:64 Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet


Utskottsberedning: 2017/18:SoU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3958 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3958 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L)

Motion till riksdagen 2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. KD, C, M, L med anledning av prop. 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa patientsäkerheten i samtliga regioner vid koncentreringen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3944 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:3884 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3884 av Martin Kinnunen SD Skadereduktion som vägledande inom tobakspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skadereduktion ska vara vägledande inom tobakspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:SkU10 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3884 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3884 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3866 av Tuve Skånberg (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3866 av Tuve Skånberg KD Tidsgränser för sena aborter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att rättsliga rådets rekommendationer efterlevs då aborter utförs efter graviditetsvecka 18, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3866 av Tuve Skånberg (KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3866 av Tuve Skånberg (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3790 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3790 av Lars-Axel Nordell KD Systembolagets detaljhandelsmonopol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om detaljhandelsmonopolet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Alkoholen är inte vilken vara som helst och därför har vi i Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3790 av Lars-Axel Nordell (KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3790 av Lars-Axel Nordell (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3764 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3764 av Per Lodenius m.fl. C Funktionshindersfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur personer som är berättigade till mindre än 20 timmar assistans ska få rättighet att välja utförare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:SoU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:3764 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3764 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 81 kB)

Motion 2017/18:3763 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3763 av Anders W Jonsson m.fl. C Socialtjänstfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur socialtjänstlagen kan förtydligas för att lyfta fram kommunernas skyldighet att erbjuda stöd med inriktning mot reguljär arbetsmarknad


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3763 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3763 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (pdf, 82 kB)

Motion 2017/18:3674 av Camilla Waltersson Grönvall och Michael Svensson (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3674 av Camilla Waltersson Grönvall och Michael Svensson båda M Nationella riktlinjer för en enhetlig vård, behandling och stöd till kvinnor med foglossning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om enhetlig vård och stöd för kvinnor med foglossningsproblematik


Utskottsberedning: 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3674 av Camilla Waltersson Grönvall och Michael Svensson (båda M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3674 av Camilla Waltersson Grönvall och Michael Svensson (båda M) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard båda SD Reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera alkoholpolitiken till förmån för lågalkoholhaltiga alternativ och


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3647 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. SD E-cigaretter som substitut till vanliga cigaretter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i sitt arbete med att minska användningen av röktobak ta större hänsyn till fördelarna med e-cigaretter som ett hälsosammare


Utskottsberedning: 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3634 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson båda SD Snabbspår inom sjukvården vid enklare åkommor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett snabbspår i den svenska sjukvården enligt de intentioner som nämns i motionen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SoU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3632 av Jonas Millard och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3555 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3555 av Kent Ekeroth SD Förhindra att kommuner använder eller upplåter offentliga resurser för EU-migranter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förhindra, eller kraftigt begränsa, att kommuner använder eller upplåter offentliga resurser


Utskottsberedning: 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3555 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3555 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 67 kB)