Dokument & lagar (5 147 träffar)

Motion 2013/14:Ub582 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:Ub582 av Carina Herrstedt SD Ett förbud mot konfessionella inslag under skoltid SD381 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbud mot konfessionella inslag under skoltid. Motivering Fristående skolor med konfessionell

2013-10-03

Motion 2013/14:Ub582 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson S Översyn av utbyggnaden av privata och fristående skolor S3128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av utbyggnaden av privata och fristående skolor.

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub414 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub414 av Åsa Lindestam m.fl. S Barngruppers storlek i förskolan S3059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av barngruppernas storlek och sammansättning i relation till personaltäthet och personalens pedagogiska

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub414 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub412 av Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub412 av Helén Pettersson i Umeå S Rätten till modersmålsundervisning S3183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och ändra kraven på grundläggande kunskaper för modersmålsundervisning. Motivering Under

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub412 av Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub411 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub411 av Åsa Lindestam S Krav på lärarutbildningen S3191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärarutbildningen måste innehålla större inslag av olika lärstilar. Motivering Varje elev som går ut grundskolan utan

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub411 av Åsa Lindestam (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub406 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub406 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson S Teckenspråk från årskurs 3 S3127 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om teckenspråk från årskurs 3. Motivering Det är en rättighet att få vara som man är, det bör också

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub406 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub405 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub405 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist S En förskola med god kvalitet och goda resurser S3104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kvaliteten i förskolan ska säkerställas genom en kvalitetslag. Riksdagen

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub405 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub404 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub404 av Monica Green S Organisera ett introduktionsår för lärare S3189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att organisera ett introduktionsår för lärare. Motivering Från och med ifjol ska alla nyexaminerade lärare

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub404 av Monica Green (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub409 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub409 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist S Validering S3129 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över effektiviteten i valideringsprocessen. Motivering Ofta möter vi människor som vittnar om att de arbetar

2012-10-03

Motion 2012/13:Ub409 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub410 av Raimo Pärssinen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub410 av Raimo Pärssinen m.fl. S Utbildningsnivån i Gävleborgs län S3148 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Högskolan i Gävles betydelse för utbildningsnivå, näringslivsutveckling och folkhälsa i Gävleborgs län.

2012-10-02

Motion 2012/13:Ub410 av Raimo Pärssinen m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub413 av Abdirizak Waberi (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub413 av Abdirizak Waberi M Körkort för möjlighet till jobb M1584 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att ungdomar tidigt tar körkort. Motivering För några år sedan påstod tidningen the Economist att man

2012-09-28

Motion 2012/13:Ub413 av Abdirizak Waberi (M) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub403 av Staffan Anger (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub403 av Staffan Anger M Svensk klimatforskningssatellit M1106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en svensk klimatforskningssatellit. Motivering Sverige har sedan 1970-talet byggt upp en kompetens att utveckla

2012-09-20

Motion 2012/13:Ub403 av Staffan Anger (M) (doc, 56 kB)

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för lika rättigheter mp601 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 8 3.1 Ett samhälle för alla på riktigt 8 3.2 En politik för lika rättigheter 9 4 Åtgärder mot diskriminering 10


Utskottsberedning: -2008/09:AU1 2008/09:AU6 2008/09:CU10 2008/09:CU12 2008/09:CU30 2008/09:FiU29 2008/09:FiU33 2008/09:JuU1 2008/09:JuU20 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:KrU8 2008/09:KU23 2008/09:KU9 2008/09:NU16 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:SoU10 2008/09:SoU13 2008/09:TU13 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU7 2009/10:AU8 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 192 kB)

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. mp En företagarpolitik för framtiden mp303 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: -2007/08:AU1 2007/08:AU6 2007/08:CU7 2007/08:FiU1 2007/08:NU1 2007/08:NU3 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2007/08:SkU19 2007/08:TU6 2007/08:UbU1 2007/08:UbU5 2008/09:CU5 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 100 kB)

Motion 2007/08:Ub321 av Tobias Krantz (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub321 av Tobias Krantz fp Utbildning och forskning i Norrbotten fp1280 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i Norrbotten. Motivering God utbildning och forskning är avgörande för Norrbotten.

2007-10-03

Motion 2007/08:Ub321 av Tobias Krantz (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub286 av Ann-Kristine Johansson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub286 av Ann-Kristine Johansson s Kvalificerad yrkesutbildning för entreprenörer s80007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalificerad yrkesutbildning för entreprenörer. Motivering Att starta ett eget företag

2007-10-02

Motion 2007/08:Ub286 av Ann-Kristine Johansson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub252 av Ameer Sachet (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub252 av Ameer Sachet s Den kvalificerade yrkesutbildningen s80086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kvalificerade yrkesutbildningar. Motivering Arbetsmarknadsutbildningar och i synnerhet kvalificerade

2007-09-27

Motion 2007/08:Ub252 av Ameer Sachet (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ub238 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub238 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m Samma betygssteg för alla m1167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betyg i särskolan. Motivering Vår grundinställning är att alla människor ska behandlas lika inför lagen

2007-09-26

Motion 2007/08:Ub238 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ub211 av Fredrik Olovsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub211 av Fredrik Olovsson s Utbildning av kvalificerad arbetskraft inom området eldistribution s80033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av utbildning av kvalificerad arbetskraft inom området eldistribution.

2007-09-21

Motion 2007/08:Ub211 av Fredrik Olovsson (s) (doc, 39 kB)

Motion 2001/02:Ub18 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub18 av Erling Wälivaara m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:35 Fristående skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2001/02:35 Fristående skolor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dispens från kravet


Utskottsberedning: 2001/02:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation