Dokument & lagar (51 träffar)

Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti. Motivering Regeringen har föreslagit att det ska införas


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist båda SD med anledning av prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti. Motivering Syftet med den åtgärdsgaranti


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2001/02:Ub18 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:Ub18 av Erling Wälivaara m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:35 Fristående skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i proposition 2001/02:35 Fristående skolor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dispens från kravet


Utskottsberedning: 2001/02:UbU7
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub48 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub48 av Nilsson, Ulf fp med anledning av prop. 2000/01:115 Asylsökande barns skolgång m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommuner skall vara skyldiga att erbjuda utbildning inom det offentliga skolväsendet,


Utskottsberedning: -2001/02:UbU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub47 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub47 av Wälivaara, Erling kd med anledning av prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fördelningen av korttidsstudiestödet. 2. Riksdagen


Utskottsberedning: -------2000/01:UbU18
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub46 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub46 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor. 2. Riksdagen begär hos regeringen


Utskottsberedning: --2000/01:UbU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub45 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub45 av Nilsson, Ulf fp med anledning av prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till förändringar i lagen 1976:1046 om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU18
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub44 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub44 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 2000/2001:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2000/01:107. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub43 av Lennart Fridén (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub43 av Fridén, Lennart m med anledning av prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att studiestödslagen omedelbart omarbetas för att förhindra


Utskottsberedning: -2000/01:UbU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub42 av Maud Ekendahl och Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub42 av Ekendahl, Maud m med anledning av prop. 2000/01:71 Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de enskilda vårdhögskolorna ges samma ekonomiska resurser som de


Utskottsberedning: ----2000/01:UbU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub41 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub41 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 2000/01:71 Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de fristående vårdhögskolorna, i jämförelse med de offentligt


Utskottsberedning: -2000/01:UbU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub40 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub40 av Odenberg, Mikael m med anledning av förs. 2000/01:RR12 Svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till förändringar av sfi enligt Riksdagens revisorers förslag i enlighet med


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU15 2001/02:AU5 2001/02:SoU5
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub39 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub39 av Wälivaara, Erling kd med anledning av förs. 2000/01:RR12 Svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att sfi-undervisning bör förekomma på flera olika


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU15 2001/02:AU5
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub38 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub38 av Narti, Ana Maria fp med anledning av förs. 2000/01:RR12 Svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om decentralisering av svenskundervisningen och


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU15 2001/02:AU5 2001/02:SoU5
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub37 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub37 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av förs. 2000/01:RR12 Svenskundervisning för invandrare och invandrarnas arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrensutsättning av svenskundervisning


Utskottsberedning: -2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub36 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub36 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att forsknings- och kompetensutvecklingsmedel bör tillföras


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub35 av Christina Pettersson och Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub35 av Pettersson, Christina s med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om studieförbundens roll i vuxenutbildningen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: -2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub34 av Laila Bäck och Mariann Ytterberg (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub34 av Bäck, Laila s med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den utredning som skall göras bör ha en parlamentarisk förankring


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub33 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub33 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta ett kvalitetsinstitut. 2. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: ---------2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub32 av Beatrice Ask m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub32 av Ask, Beatrice m med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar om ändring i skollagen 1985:1100 i enlighet med vad i motionen anförs. 2. Riksdagen beslutar om ändring i lagen 1991:1108


Utskottsberedning: ------2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Paginering