Dokument & lagar (605 träffar)

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny nationell hbtq-strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: UU 2018/19:AU8 2018/19:CU7 2018/19:KrU10 2018/19:KrU7 2018/19:KU27 2018/19:SfU16 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. L Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nämna de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i regeringsformen och tillkännager detta


Utskottsberedning: KrU 2018/19:KU24 2018/19:KU30 2018/19:UbU13 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 100 kB)

Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. L Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställdhetsintegrering som strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: UU 2018/19:AU10 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:JuU13 2018/19:SfU21 2018/19:SoU8 2018/19:UbU10 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 137 kB)

Motion 2018/19:2266 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2266 av Jan Björklund m.fl. L Skärpta sanktioner mot Ryssland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta sanktioner mot Ryssland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att


Utskottsberedning: 2018/19:UU10 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 8 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2266 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2266 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 102 kB)

Motion 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. L Ett tydligt avstånd till populism och diktaturer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges utrikespolitik ska ha demokrati som övergripande mål och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: UU 2018/19:KU27
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 93 kB)

Motion 2018/19:2061 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2061 av Fredrik Malm m.fl. L Liberal biståndspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att Sverige ska ha demokrati som övergripande mål för utvecklingsbistånd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: UU 2018/19:UU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2061 av Fredrik Malm m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2061 av Fredrik Malm m.fl. (L) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. L Sveriges roll i Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mänskliga


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:FiU20 2018/19:FiU22 2018/19:FiU5 2018/19:FöU6 2018/19:JuU10 2018/19:KU22 2018/19:KU26 2018/19:KU27 2018/19:KU28 2018/19:KU30 2018/19:KU32 2018/19:MJU17 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU13 2018/19:NU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU18 2018/19:SkU12 2018/19:TU5 2018/19:UbU14 2018/19:UU10 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 123 kB)

Motion 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, S, M, C, KD, L, MP)

Motion till riksdagen 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. V, S, M, C, KD, L, MP Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en undersökningskommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ledamöter från de olika partierna har årligen


Utskottsberedning: UU

Motion 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, S, M, C, KD, L, MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, S, M, C, KD, L, MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti. Motivering Regeringen har föreslagit att det ska införas


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:FöU1 2015/16:JuU7 2015/16:UU19 2016/17:FöU3 2017/18:UU11 2017/18:UU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 9 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3125 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2002/03:Fö271 av Lars Ångström m.fl. (mp, fp, v)

Motion till riksdagen 2002/03:Fö271 av Lars Ångström m.fl. mp, fp, v Svenskt stöd till humanitär minröjning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att Sverige och Sida åtminstone inte minskar, utan snarare ökar, sitt stöd till humanitär minröjning.


Utskottsberedning: 2002/03:FöU1 2002/03:UU1 2004/05:UU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 8 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub46 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub46 av Jonsson, Sofia c med anledning av prop. 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:107 Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor. 2. Riksdagen begär hos regeringen


Utskottsberedning: --2000/01:UbU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub36 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub36 av Fleetwood, Elisabeth m med anledning av prop. 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att forsknings- och kompetensutvecklingsmedel bör tillföras


Utskottsberedning: ---2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub17 av Beatrice Ask m.fl. (m, kd, fp, c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub17 av Ask, Beatrice m med anledning av skr. 2000/01:28 Resursfördelningen inom Vetenskapsrådet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om utarbetandet av och innehållet i regeringens forskningspolitiska förslag. Motiv


Utskottsberedning: -2000/01:UbU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub15 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub15 av Andersson, Yvonne kd med anledning av skr. 2000/01:28 Resursfördelningen inom Vetenskapsrådet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag på fördelningen


Utskottsberedning: -------2000/01:UbU6
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub821 av Tasso Stafilidis (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub821 av Bjälkebring, Charlotta L v Sexualitet och njutning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en referensgrupp får i uppdrag att ta fram ett diskussionsunderlag för sex och samlevnad. 2. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: -----------------------2000/01:KrU2 2000/01:KU9 2000/01:SoU1 2000/01:SoU10 2000/01:SoU12 2000/01:SoU18 2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub811 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub811 av Andersson, Yvonne kd Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar för budgetåret 2001 med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 16, Utbildnings- och universitetsforskning, enligt uppställning:


Utskottsberedning: ----2000/01:UbU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub810 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub810 av Andersson, Yvonne kd Universitet och högskola Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnadstakten av högskolan. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om balansen


Utskottsberedning: ---------------------2000/01:UbU1 2000/01:UbU11 2000/01:UbU2 2000/01:UbU8
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub728 av Kristina Zakrisson (s)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub728 av Granberg, Lars U s Vårdbidragets påvekan på studiestödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av hur vårdbidraget påverkar studiestödet. Motivering En förälder till ett barn med funktionshinder


Utskottsberedning: -2000/01:UbU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub724 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub724 av Wälivaara, Erling kd Studiestödet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett nytt heltäckande studiestödssystem. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en konsekvensanalys


Utskottsberedning: ---------------------2000/01:UbU2
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation