Dokument & lagar (104 träffar)

Motion 2005/06:K32 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skälen för presstödets avvecklande. Riksdagen avslår regeringens proposition 2005/06:201 i sin helhet. Riksdagen beslutar att avskaffa driftsstödet och utvecklingsstödet fr.o.m. den 1 januari 2007. Riksdagen begär


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2005/06:K32 av Helena Bargholtz m.fl. (fp) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:K31 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om analys av neddragning av stödet till storstadstidningarna jämfört med landsortstidningarna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning av sammanslagna och uppköpta tidningar.


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:K31 av Ingvar Svensson m.fl. (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det sammanlagda årliga allmänna driftsstöd en storstadstidning högst kan berättigas till sänks med 4,5 miljoner kronor och att sänkningen skall ske stegvis med 1,5 miljoner kronor per år. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:K33 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 49 kB)

Motion 2005/06:K30 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:201. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en avveckling av presstödet. Tryckfrihetens ideal Informationsfriheten är central för det demokratiska samhället. Regeringsformen och tryckfrihetsförordningen garanterar varje


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:K30 av Göran Lennmarker m.fl. (m) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:K29 av Gustav Fridolin (mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ett reformerat inkomstgarantisystem för riksdagens ledamöter i enlighet med vad som anförs i motionen. Sammanfattning Uppdraget som riksdagsledamot är ett uppdrag givet av väljarna till en enskild person att driva en viss politik. Det är ett uppdrag baserat på förtroende


Utskottsberedning: 2005/06:KU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K29 av Gustav Fridolin (mp) (doc, 45 kB)

Motion 2005/06:K28 av Tobias Krantz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör införa skärpta rutiner gällande verkställandet av riksdagens beslut. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en strategi för hur hanteringen av riksdagens skrivelser till regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:KU34
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:K28 av Tobias Krantz m.fl. (fp) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:A5 av Gudrun Schyman (-)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställdhetsdepartement och jämställdhetsminister utan andra uppdrag. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om jämställdhetsutskott i riksdagen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2005/06:AU11 2005/06:KrU14 2006/07:KU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:A5 av Gudrun Schyman (-) (doc, 63 kB)

Motion 2005/06:Ub13 av Ulf Nilsson m.fl. (fp, m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att särskolan skall bevaras som egen skolform. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att särskolans former skall kunna se olika ut. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2005/06:UbU23
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2005/06:Ub13 av Ulf Nilsson m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:K26 av Tobias Krantz m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortsatta ansträngningar att förmå EG-kommissionen att ändra personuppgiftsdirektivet i enlighet med tidigare riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att även sammanställningar


Utskottsberedning: 2005/06:KU37
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:K26 av Tobias Krantz m.fl. (fp) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:K25 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:162. Bakgrund Regeringen föreslår i proposition 2005/06:162 Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag m.m. att meddelarskyddet för anställda och uppdragstagare i kommunala företag stärks och förtydligas. Förslaget innebär att anställda och


Utskottsberedning: 2005/06:KU36
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K25 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Ub12 av Ulf Nilsson m.fl. (fp, m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vuxna skall ha lagstadgad rätt till gymnasial utbildning som ger högskolebehörighet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrenskomplettering inom kommunal vuxenutbildning.


Utskottsberedning: 2005/06:UbU22
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:Ub12 av Ulf Nilsson m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 53 kB)

Motion 2005/06:K27 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med åtgärder som säkrar en rättssäker tillämpning av lagen. Bakgrund I propositionen föreslår regeringen reformer som syftar till att underlätta behandlingen av


Utskottsberedning: 2005/06:KU37
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K27 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:K24 av Ingrid Burman och Elina Linna (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslag till ändring i 14 kap. 2 sekretesslagen 1980:100Motivering Sekretesslagens betydelse inom hälso- och sjukvården är grundläggande för patientens trygghet i relation till hälso- och sjukvårdspersonalen. Det som avhandlas i relationen mellan vårdare och patienten är ofta


Utskottsberedning: 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K24 av Ingrid Burman och Elina Linna (v) (doc, 42 kB)

Motion 2005/06:Ju40 av Johan Pehrson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra 31 lagen om unga lagöverträdare LUL så att polisen i stället som huvudregel skall utreda samtliga brott. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa möjlighet


Utskottsberedning: 2005/06:JuU34 2005/06:UbU14
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2005/06:Ju40 av Johan Pehrson m.fl. (fp) (doc, 88 kB)

Motion 2005/06:Ub11 av Tomas Eneroth (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i sin utformning av kurser inom gymnasial vuxenutbildning tar hänsyn till behovet av att även framöver kunna ha kurser med mindre omfattning än 100 poäng. Motivering Vuxenutbildningen har utvecklats


Utskottsberedning: 2005/06:UbU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub11 av Tomas Eneroth (s) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:K22 av Gustav Fridolin m.fl. (mp)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Motivering 6 4.1 Avgränsningar 6 4.2 Nya konventioner och konventioner som Sverige inte ratificerat m.m. 6 4.3 Diskriminering, rasism och homofobi 8 4.3.1 Inledning 8 4.3.2 Särskilt om diskriminering på grund av kön 8


Utskottsberedning: 2005/06:KU17 2005/06:KU19
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 41 avslag

Motion 2005/06:K22 av Gustav Fridolin m.fl. (mp) (doc, 122 kB)

Motion 2005/06:K21 av Helena Höij m.fl. (kd)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 2 Etisk grund 2 Hur byggs värdegrunden upp 3 Värdekommission 3 Förstärkta fri- och rättigheter 4 Fri- och rättighetsombudsman 5 Inrätta en författningsdomstol 5 Sverige långt ifrån perfekt 6 Regeringens handlingsplan 6 Barnen


Utskottsberedning: 2005/06:KU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2005/06:K21 av Helena Höij m.fl. (kd) (doc, 92 kB)

Motion 2005/06:K20 av Kerstin Lundgren m.fl. (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kvinnors deltagande i kliniska läkemedelsprövningar måste fastställas i svensk lagstiftning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att läkemedelsförpackningarna borde märkas


Utskottsberedning: 2005/06:KU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2005/06:K20 av Kerstin Lundgren m.fl. (c) (doc, 62 kB)

Motion 2005/06:K19 av Liselott Hagberg m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att kartlägga situationen när det gäller diskrimineringen av samer. Motivering Till de mest grundläggande rättigheterna hör den att självständigt avgöra sin etniska och


Utskottsberedning: 2005/06:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K19 av Liselott Hagberg m.fl. (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2005/06:K17 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Sammanfattning 2 4 Inledning 2 5 Kritik av handlingsplanen 3 5.1 Rättighetsfrågor 3 5.1.1 Diskriminering 3 5.1.2 Barnets rättigheter 3 5.1.3 Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 3 5.1.4 Mäns våld mot kvinnor m.m. 4 5.1.5 Rättsstatliga


Utskottsberedning: 2005/06:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:K17 av Göran Lennmarker m.fl. (m) (doc, 77 kB)