Dokument & lagar (7 träffar)

Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. L, M, C, KD med anledning av prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti. Motivering Regeringen har föreslagit att det ska införas


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3910 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist båda SD med anledning av prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti. Motivering Syftet med den åtgärdsgaranti


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3906 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:724 av Teresa Carvalho (S)

Motion till riksdagen 2017/18:724 av Teresa Carvalho S Avgiftsfri YH-utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över regelverket för avgiftsbelagda moment inom yrkeshögskolans verksamheter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Yrkeshögskolans


Utskottsberedning: 2017/18:UbU15

Motion 2017/18:724 av Teresa Carvalho (S) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:724 av Teresa Carvalho (S) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:853 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2017/18:853 av Robert Hannah L Förbjud terapi som ska bota hbtq-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en kartläggning om fenomenet omvandlingsterapi bör göras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14 2017/18:KrU3 2017/18:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:853 av Robert Hannah (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:853 av Robert Hannah (L) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:470 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:470 av Cecilia Widegren M Stärk internationell utbildning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbildningar med internationell inriktning bör bedömas efter samma standard som svenska, inte särbehandlas, och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:UbU16

Motion 2017/18:470 av Cecilia Widegren (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:470 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:368 av Birgitta Ohlsson och Nina Lundström (båda L)

Motion till riksdagen 2017/18:368 av Birgitta Ohlsson och Nina Lundström båda L Obligatoriska jämställdhetsplaner i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa obligatoriska jämställdhetsplaner i förskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:UbU13

Motion 2017/18:368 av Birgitta Ohlsson och Nina Lundström (båda L) (docx, 54 kB) Motion 2017/18:368 av Birgitta Ohlsson och Nina Lundström (båda L) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:282 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:282 av Jan Lindholm MP One Health Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att Sverige fortsätter arbetet med att i internationella forum sprida tänkesättet One Health och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10 2017/18:SoU15 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:282 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:282 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 75 kB)