Dokument & lagar (15 träffar)

Motion 2012/13:Ju358 av Désirée Pethrus och Irene Oskarsson (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju358 av Désirée Pethrus och Irene Oskarsson KD Bekämpandet av barnsexhandeln KD701 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att inrätta en interdepartemental arbetsgrupp mot barnsexhandel.

2012-10-05

Motion 2012/13:Ju358 av Désirée Pethrus och Irene Oskarsson (KD) (doc, 69 kB)

Motion 2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson S Översyn av utbyggnaden av privata och fristående skolor S3128 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av utbyggnaden av privata och fristående skolor.

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub415 av Shadiye Heydari och Lars Johansson (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub414 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub414 av Åsa Lindestam m.fl. S Barngruppers storlek i förskolan S3059 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av barngruppernas storlek och sammansättning i relation till personaltäthet och personalens pedagogiska

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub414 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub412 av Helén Pettersson i Umeå (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub412 av Helén Pettersson i Umeå S Rätten till modersmålsundervisning S3183 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över och ändra kraven på grundläggande kunskaper för modersmålsundervisning. Motivering Under

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub412 av Helén Pettersson i Umeå (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub411 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub411 av Åsa Lindestam S Krav på lärarutbildningen S3191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärarutbildningen måste innehålla större inslag av olika lärstilar. Motivering Varje elev som går ut grundskolan utan

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub411 av Åsa Lindestam (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub406 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub406 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson S Teckenspråk från årskurs 3 S3127 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om teckenspråk från årskurs 3. Motivering Det är en rättighet att få vara som man är, det bör också

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub406 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub405 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub405 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist S En förskola med god kvalitet och goda resurser S3104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kvaliteten i förskolan ska säkerställas genom en kvalitetslag. Riksdagen

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub405 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub404 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub404 av Monica Green S Organisera ett introduktionsår för lärare S3189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att organisera ett introduktionsår för lärare. Motivering Från och med ifjol ska alla nyexaminerade lärare

2012-10-04

Motion 2012/13:Ub404 av Monica Green (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Ub409 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub409 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist S Validering S3129 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över effektiviteten i valideringsprocessen. Motivering Ofta möter vi människor som vittnar om att de arbetar

2012-10-03

Motion 2012/13:Ub409 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub410 av Raimo Pärssinen m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub410 av Raimo Pärssinen m.fl. S Utbildningsnivån i Gävleborgs län S3148 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Högskolan i Gävles betydelse för utbildningsnivå, näringslivsutveckling och folkhälsa i Gävleborgs län.

2012-10-02

Motion 2012/13:Ub410 av Raimo Pärssinen m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ju361 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju361 av Börje Vestlund m.fl. S Körskola i fängelset S5026 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten för fängelseinterner att genomgå körkortsutbildning. Motivering Varje dag döms människor i våra domstolar

2012-10-01

Motion 2012/13:Ju361 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ju359 av Carin Runeson och Peter Hultqvist (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju359 av Carin Runeson och Peter Hultqvist S Sexuella övergrepp mot barn S32145 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sexuella övergrepp mot barn. Motivering Många barn och ungdomar i Sverige utsätts varje år för

2012-10-01

Motion 2012/13:Ju359 av Carin Runeson och Peter Hultqvist (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ub413 av Abdirizak Waberi (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub413 av Abdirizak Waberi M Körkort för möjlighet till jobb M1584 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att ungdomar tidigt tar körkort. Motivering För några år sedan påstod tidningen the Economist att man

2012-09-28

Motion 2012/13:Ub413 av Abdirizak Waberi (M) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ju360 av Åsa Lindestam m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju360 av Åsa Lindestam m.fl. S Status för polis och domare S7034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en handlingsplan för att höja statusen för polis och domare som arbetar med brott som berör barn. Motivering Det

2012-09-26

Motion 2012/13:Ju360 av Åsa Lindestam m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Ub403 av Staffan Anger (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub403 av Staffan Anger M Svensk klimatforskningssatellit M1106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en svensk klimatforskningssatellit. Motivering Sverige har sedan 1970-talet byggt upp en kompetens att utveckla

2012-09-20

Motion 2012/13:Ub403 av Staffan Anger (M) (doc, 56 kB)