Dokument & lagar (44 träffar)

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny nationell hbtq-strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: UU 2018/19:AU8 2018/19:CU7 2018/19:KrU10 2018/19:KrU7 2018/19:KU27 2018/19:SfU16 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. L Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställdhetsintegrering som strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: UU 2018/19:AU10 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:JuU13 2018/19:SfU21 2018/19:SoU8 2018/19:UbU10 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 137 kB)

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. L Sveriges roll i Europeiska unionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Sveriges roll i EU:s reformarbete och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mänskliga


Utskottsberedning: 2018/19:AU8 2018/19:FiU20 2018/19:FiU22 2018/19:FiU5 2018/19:FöU6 2018/19:JuU10 2018/19:KU22 2018/19:KU26 2018/19:KU27 2018/19:KU28 2018/19:KU30 2018/19:KU32 2018/19:MJU17 2018/19:MJU4 2018/19:MJU5 2018/19:NU13 2018/19:NU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU18 2018/19:SkU12 2018/19:TU5 2018/19:UbU14 2018/19:UU10 2018/19:UU12
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 33 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 123 kB)

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för lika rättigheter mp601 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 8 3.1 Ett samhälle för alla på riktigt 8 3.2 En politik för lika rättigheter 9 4 Åtgärder mot diskriminering 10


Utskottsberedning: -2008/09:AU1 2008/09:AU6 2008/09:CU10 2008/09:CU12 2008/09:CU30 2008/09:FiU29 2008/09:FiU33 2008/09:JuU1 2008/09:JuU20 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:KrU8 2008/09:KU23 2008/09:KU9 2008/09:NU16 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:SoU10 2008/09:SoU13 2008/09:TU13 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU7 2009/10:AU8 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 192 kB)

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. mp En företagarpolitik för framtiden mp303 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: -2007/08:AU1 2007/08:AU6 2007/08:CU7 2007/08:FiU1 2007/08:NU1 2007/08:NU3 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2007/08:SkU19 2007/08:TU6 2007/08:UbU1 2007/08:UbU5 2008/09:CU5 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 100 kB)

Motion 2001/02:A229 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:A229 av Lars Leijonborg m.fl. fp En liberal jämställdhetsoffensiv för 2000-talet Innehållsförteckning Innehållsförteckning 37 Förslag till riksdagsbeslut 38 Liberal offensiv för ökad jämställdhet 41 Liberal feminism 41 Rättvis lön oavsett kön 44 Lönefrågan en knäckfråga för jämställdheten 44


Utskottsberedning: 2001/02:AU10 2001/02:AU3 2001/02:AU4 2001/02:AU6 2001/02:FiU27 2001/02:FöU3 2001/02:JuU10 2001/02:JuU11 2001/02:JuU7 2001/02:LU13 2001/02:LU8 2001/02:NU12 2001/02:SfU1 2001/02:SfU8 2001/02:SkU14 2001/02:SoU13 2001/02:UbU1 2001/02:UbU12 2001/02:UbU6
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub816 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub816 av Hammarström, Matz mp Utbildning och forskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om utveckling av barnomsorg, förskola och grundskola. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU10 2000/01:UbU13 2000/01:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub316 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub316 av Svensson, Alf kd En skola som ger lust att lära och leva 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om specialdestinerade statliga bidrag till skolan. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------2000/01:SfU2 2000/01:UbU1 2000/01:UbU11 2000/01:UbU12 2000/01:UbU13 2000/01:UbU8
Riksdagsbeslut (92 yrkanden): , , 61 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub276 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub276 av Schyman, Gudrun v En betygsfri skola Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att ett betygsfritt antagningssystem till gymnasieskolan bör införas. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att en möjlighet att överklaga


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU10 2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub274 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub274 av Schyman, Gudrun v Fristående skolor Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av skollagen så att samma krav på pedagogisk kompetens ställs på lärare i fristående skolor som på lärare i det offentliga skolväsendet. 2. Riksdagen


Utskottsberedning: -------2000/01:UbU9
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub246 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub246 av Schyman, Gudrun v Sex- och samlevnadsundervisningen Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att läroplanernas kunskapsmål för grundskolan och gymnasieskolan bör kompletteras med ett kunskapsmål


Utskottsberedning: -------------2000/01:UbU13 2000/01:UbU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub236 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub236 av Leijonborg, Lars fp Gymnasieskola för individen Sammanfattning Avskaffa det individuella programmet ingen ska påbörja gymnasiet utan betyget godkänt i svenska, engelska och matematik. Mer valfrihet i gymnasiet tvinga inte alla elever att läsa till högskole- kompetens. Öka läraryrkets


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------2000/01:UbU1 2000/01:UbU10 2000/01:UbU11 2000/01:UbU13 2000/01:UbU15 2000/01:UbU8 2000/01:UbU9
Riksdagsbeslut (101 yrkanden): , , 67 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub227 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub227 av Leijonborg, Lars fp Läsning Sammanfattning 1. Fakta om svenskarnas läsvanor rymmer både uppmuntrande och oroande inslag. I ett internationellt perspektiv är läsförståelsen god och läsandet högt. Men bland ungdomar minskar bådadera. Och de sociala klyftorna i läsandet förstärks.


Utskottsberedning: -------------2000/01:FiU1 2000/01:KrU5 2000/01:UbU1 2000/01:UbU10 2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub225 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub225 av Leijonborg, Lars fp En grundskola som klarar sin uppgift Innehållsförteckning Sammanfattning Grundskolan måste ges förutsättningar att klara sin uppgift. Det måste slås fast att grundskolan, vid sidan av det som kan ske i förskolan, har det fulla ansvaret för att lära barn och


Utskottsberedning: -------------------------------------------2000/01:UbU1 2000/01:UbU10 2000/01:UbU11 2000/01:UbU13 2000/01:UbU9
Riksdagsbeslut (65 yrkanden): , , 43 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:U512 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:U512 av Svensson, Alf kd Europapolitiken 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inom EU och WTO verka för en mer generös handelspolitik gentemot u-länder, i synnerhet vad gäller jordbruksprodukter.1


Utskottsberedning: ---------------2000/01:JuU6 2000/01:KUU1 2000/01:NU10 2000/01:NU9 2000/01:SfU9 2001/02:MJU3 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , 2 bifall, 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So547 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So547 av Leijonborg, Lars fp Satsning mot det växande missbruket bland unga 1 Sammanfattning Missbruket av alkohol och narkotika breder ut sig bland unga. Larmklockorna har ringt länge. Skolfolk och socialarbetare på många orter kan berätta om en alltmer oroande situation. Problemen håller


Utskottsberedning: -------------2000/01:JuU1 2000/01:NU7 2000/01:SkU1 2000/01:SoU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So543 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:So543 av Hammarström, Matz mp Brottsförebyggande arbete ungdomsbrottslighet 1 Innehållsförteckning 2 3 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om en tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet.1 2. Riksdagen


Utskottsberedning: ---------------2000/01:JuU1 2000/01:SoU7 2000/01:UbU13 2000/01:UbU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So450 av Matz Hammarström m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:So450 av Hammarström, Matz mp Våldet i samhället 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att barn som bevittnar familjevåld skall klassas som brottsoffer. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i


Utskottsberedning: ---------------------------------2000/01:JuU14 2000/01:JuU20 2000/01:JuU32 2000/01:KrU4 2000/01:SfU9 2000/01:SoU18 2000/01:SoU7 2000/01:UbU11 2000/01:UbU13 2000/01:UbU8 2000/01:UU4 2001/02:AU3
Riksdagsbeslut (52 yrkanden): , , 33 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So358 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:So358 av Daléus, Lennart c Livskvalitet 1 Sammanfattning Människor söker det som ger livet kvalitet. Livskvalitet handlar både om hälsoaspekter, om upplevelser av lycka och om tillfredsställelse med livet i övrigt. Den tar sin utgångspunkt i individens egna upplevelser. Mycket av livskvalitet


Utskottsberedning: ----------2000/01:AU1 2000/01:BoU1 2000/01:JuU1 2000/01:KrU4 2000/01:KU12 2000/01:SfU1 2000/01:SoU10 2000/01:UbU11 2000/01:UbU13 2001/02:AU4 2001/02:KrU15
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So304 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:So304 av Daléus, Lennart c Barn- och familjepolitik 1 Sammanfattning Barn har behov av trygghet, självbestämmande och livskvalitet. Detta är utgångspunkten i FN:s barnkonvention och principerna om barns bästa, deras rättigheter och om vikten att lyssna till barnet och om dess rätt till


Utskottsberedning: ---------------2000/01:SfU1 2000/01:SfU2 2000/01:SoU18 2000/01:SoU7 2000/01:UbU13
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Paginering