Dokument & lagar (14 111 träffar)

Motion 2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. KD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Kristdemokraternas syn på arbetslivet Läget på svensk arbetsmarknad Kristdemokraternas arbetsmarknadspolitik Riktade jobbskatteavdrag Inträdesjobb


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:AU2 2018/19:AU6 2018/19:AU8 2018/19:AU9 2018/19:SfU21 2018/19:SkU10 2018/19:UbU1
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 31 avslag, 5 bifall,

Motion 2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) (docx, 115 kB) Motion 2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD) (pdf, 204 kB)

Motion 2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. L Liberal integrationspolitik: Stärk indviden och motverka parallellsamhällen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att integration kräver ett tydligt fokus på jämställdhet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU2 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:CU11 2018/19:CU8 2018/19:JuU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU19 2018/19:SoU9 2018/19:UbU10 2018/19:UbU12 2018/19:UbU13 2018/19:UbU7 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 35 avslag

Motion 2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. M Ett ja ska vara ett ja Sverige måste ta tag i integrationen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fokus på jobb, språk och utbildning från dag ett och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2018/19:AU7 2018/19:AU9 2018/19:CU11 2018/19:JuU14 2018/19:SfU16 2018/19:SfU19 2018/19:SfU20 2018/19:SfU21 2018/19:SkU10 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU11 2018/19:UbU12 2018/19:UbU7 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 28 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 135 kB)

Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. KD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Tabeller Nyanlända invandrares etablering Ankomsten till Sverige Asylprogram Eget boende EBO Hälsoundersökningar Arbete och sysselsättning


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:CU11 2018/19:JuU1 2018/19:JuU14 2018/19:KU1 2018/19:SfU16 2018/19:SoU1 2018/19:SoU8 2018/19:UbU1
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 22 avslag, 7 bifall,

Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 100 kB) Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 164 kB)

Motion 2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. C Klyvningen av svensk arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att införa inträdesjobb i syfte att skapa fler enkla jobb och sänka trösklarna för nyanlända och unga som står långt


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:AU2 2018/19:AU6 2018/19:AU7 2018/19:AU7,2018/19:AU7 2018/19:AU9 2018/19:SkU10 2018/19:SoU9 2018/19:UbU12 2018/19:UbU13 2018/19:UbU7 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) (pdf, 107 kB)

Motion 2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. M Hela Sverige ska jobba Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka drivkrafterna att arbeta genom att sänka skatten på arbete för alla som jobbar och särskilt för dem med låga inkomster och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:AU6 2018/19:AU9 2018/19:SkU10 2018/19:SkU11 2018/19:SoU9 2018/19:UbU12 2018/19:UbU13 2018/19:UbU15
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 26 avslag

Motion 2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 149 kB)

Motion 2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. M Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka deltagandet på arbetsmarknaden bland utrikes födda kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:AU10 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:JuU11 2018/19:JuU14 2018/19:KrU10 2018/19:SfU21 2018/19:SkU10 2018/19:SoU15 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU10 2018/19:UbU13 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (docx, 93 kB) Motion 2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) (pdf, 148 kB)

Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. L Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställdhetsintegrering som strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: UU 2018/19:AU10 2018/19:AU7 2018/19:AU8 2018/19:JuU13 2018/19:SfU21 2018/19:SoU8 2018/19:UbU10 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 137 kB)

Utskottsmöte 2018/19:12 Torsdag 2018-11-29 kl. 10:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2018/19:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12 Datum och tid: 2018-11-29 10:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Centrala studiestödsnämnden Generaldirektören Christina Forsberg, stabschefen Kristina Ericson och avdelningschefen för utbetalningsavdelningen Kristiina Kulluvaara

2018-11-29 10:00:00

Motion 2018/19:2353 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2353 av Kerstin Lundgren C Översyn av studiestartsstödet för integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av studiestartsstödet och studiemedelssystemet för att stärka integrationen och påskynda invandrade kvinnors tillträde till


Utskottsberedning: 2018/19:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2353 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2353 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2345 av Magnus Ek (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2345 av Magnus Ek C Integrera pulshöjande aktivitet i skoldagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten för fler skolor att integrera pulshöjande aktiviteter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska skolelevers


Utskottsberedning: 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2345 av Magnus Ek (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2345 av Magnus Ek (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2344 av Magnus Ek (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2344 av Magnus Ek C Inför psykiska hälsokontroller för skolungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av psykiska hälsokontroller i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Psykisk ohälsa är ett problem


Utskottsberedning: 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2344 av Magnus Ek (C) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2344 av Magnus Ek (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2338 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2338 av Jonas Eriksson MP Estetiska ämnen i gymnasieskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra de estetiska ämnena som obligatoriska i gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skolan är en av samhällets


Utskottsberedning: 2018/19:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2338 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2338 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Överbrygga läsklyftorna Sammanfattning Barn och elever behöver läsa själva, bli lästa för och utveckla sin läsförståelse i samtal om olika texter och läsupplevelser. Grunden för detta läggs redan under de första levnadsåren. Redan under de första skolåren


Utskottsberedning: 2018/19:KrU13 2018/19:KrU9 2018/19:UbU10 2018/19:UbU13 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:2328 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2328 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Bättre tillgång till teckenspråksutbildning för anhöriga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av förbättrade villkor för teckenspråksutbildning för föräldrar, syskon och andra nära anhöriga och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:UbU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2328 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2328 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2314 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2314 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Sex- och samtyckesundervisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt sex- och samtyckesundervisning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2018/19:UbU13 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:2314 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2314 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:2313 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2313 av Annika Hirvonen Falk m.fl. MP Förbättra skolsituationen för elever med särskild begåvning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samla myndigheterna i ett särskilt uppdrag för särskilt begåvade barn och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:UbU10 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2018/19:2313 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2313 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. MP En jämlik skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om finansiering av jämlikhet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattepengarna ska


Utskottsberedning: 2018/19:UbU1 2018/19:UbU10 2018/19:UbU13 2018/19:UbU7 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (pdf, 111 kB)

Motion 2018/19:2236 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2236 av Roza Güclü Hedin m.fl. S Fysisk aktivitet i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fysisk aktivitet i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att ha daglig rörelse i skolan är viktigt för alla elever. Det får


Utskottsberedning: 2018/19:UbU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2236 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:2236 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2225 av Jörgen Warborn (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2225 av Jörgen Warborn M Aktivt skolval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa aktivt skolval och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns möjligheten för elever att välja skola. Denna valfrihet uppskattas


Utskottsberedning: 2018/19:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2225 av Jörgen Warborn (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2225 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 67 kB)