Dokument & lagar (6 träffar)

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. mp En företagarpolitik för framtiden mp303 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: -2007/08:AU1 2007/08:AU6 2007/08:CU7 2007/08:FiU1 2007/08:NU1 2007/08:NU3 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2007/08:SkU19 2007/08:TU6 2007/08:UbU1 2007/08:UbU5 2008/09:CU5 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 100 kB)

Motion 2007/08:Ub321 av Tobias Krantz (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub321 av Tobias Krantz fp Utbildning och forskning i Norrbotten fp1280 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i Norrbotten. Motivering God utbildning och forskning är avgörande för Norrbotten.

2007-10-03

Motion 2007/08:Ub321 av Tobias Krantz (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub286 av Ann-Kristine Johansson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub286 av Ann-Kristine Johansson s Kvalificerad yrkesutbildning för entreprenörer s80007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalificerad yrkesutbildning för entreprenörer. Motivering Att starta ett eget företag

2007-10-02

Motion 2007/08:Ub286 av Ann-Kristine Johansson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub252 av Ameer Sachet (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub252 av Ameer Sachet s Den kvalificerade yrkesutbildningen s80086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kvalificerade yrkesutbildningar. Motivering Arbetsmarknadsutbildningar och i synnerhet kvalificerade

2007-09-27

Motion 2007/08:Ub252 av Ameer Sachet (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ub238 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub238 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m Samma betygssteg för alla m1167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betyg i särskolan. Motivering Vår grundinställning är att alla människor ska behandlas lika inför lagen

2007-09-26

Motion 2007/08:Ub238 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ub211 av Fredrik Olovsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub211 av Fredrik Olovsson s Utbildning av kvalificerad arbetskraft inom området eldistribution s80033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av utbildning av kvalificerad arbetskraft inom området eldistribution.

2007-09-21

Motion 2007/08:Ub211 av Fredrik Olovsson (s) (doc, 39 kB)