Dokument & lagar (402 träffar)

Motion 1994/95:Ub10 av Lars Tobisson m.fl. (m, c, fp, kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Ub10 av Lars Tobisson m.fl. m, c, fp, kds med anledning av prop. 1994/95:85 Betyg i det obligatoriska skolväsendet I propositionen föreslås, utan föregående utredning eller analys, ett nytt betygssystem för det obligatoriska skolväsendet. Det av riksdagen, under föregående mandatperiod,


Utskottsberedning: -1994/95:UbU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub73 av Göthe Knutson m.fl. (m, c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub73 av Göthe Knutson m.fl. m, c med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Förslag föreligger i riksdagen om inrättandet av ett internationellt riskcentrum i Karlstad. I försvarsutskottets betänkande 1992/93:FöU13, Forskning, behandlas frågan


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub69 av Kjell Ericsson m.fl. (c, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub69 av Kjell Ericsson m.fl. c, m med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Skogsforskning i Värmland I Värmland finns en rad olika företag relaterade till skogsnäringen. Det finns verksamheter knutna till allt ifrån pappersmaskintillverkning,


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub57 av Gullan Lindblad m.fl. (m, c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub57 av Gullan Lindblad m.fl. m, c med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft Högskolan i Karlstad bör ha en nationell funktion Högskolan i Karlstad är av utomordentligt stor betydelse för Värmlands framtid, vilket vi framhållit i ett flertal


Utskottsberedning: --1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub52 av Stina Gustavsson (c) och Charlotte Branting (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub52 av Stina Gustavsson och Charlotte Branting c, fp med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft I propositionen föreslås att forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna förstärks. Detta möjliggörs genom avsättning ur Fond 92-93 till


Utskottsberedning: -1993/94:UbU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Jo22 av Stina Eliasson m.fl. (c, fp, m, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo22 av Stina Eliasson m.fl. c, m, fp, kds med anledning av prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m. Regeringen föreslår i proposition 1993/94:157 att utbildning i hippologi skall ges på högskolenivå och att SLU bör vara huvudman för den nya utbildningen.


Utskottsberedning: -1993/94:UbU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub737 av Hans Göran Franck m.fl. (s, fp, v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub737 av Hans Göran Franck m.fl. s, fp, v Forskningscentum om mänskliga rättigheter m.m. Hävdandet av mänskliga rättigheter och etablerandet av demokrati är beroende av ett fungerande rättsväsende. Rättsutveckling är därför en nödvändig faktor i tredje världen, där en rättskultur saknas


Utskottsberedning: -1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub736 av Gullan Lindblad m.fl. (m, fp, c, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub736 av Gullan Lindblad m.fl. m, fp, c, kds Högskolan i Karlstad Grundläggande högskoleutbildning Högskolan växer.Vi har under senare år kunnat glädja oss åt att en kraftig ökning kunnat ske av utbildningen vid högskolan i Karlstad och att högskolan idag har mellan 6 000 och 7 000 studenter.


Utskottsberedning: ---1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub728 av Stig Bertilsson och Kent Olsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub728 av Stig Bertilsson och Kent Olsson m Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Den resurstilldelning som i budgetpropositionen för 1994-95 föreslås för Högskolan i Trollhättan/Uddevalla HTUlandets minsta regionala högskola, innebär en neddragning jämfört med innevarande år. HTU är under


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub725 av Thage G Peterson m.fl. (s, c, v, fp, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub725 av Thage G Peterson m.fl. s, fp, c, kds, v En högre kammarmusikalisk utbildning i Stockholms län Under de senaste två decennierna har det nordiska musiklivet utvecklats och expanderat på ett mycket glädjande sätt. Det finns flera orsaker till den småskaliga och regionaliserade tillväxten


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub722 av Stina Gustavsson och Christina Linderholm (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub722 av Stina Gustavsson och Christina Linderholm c Högre utbildning och forskning Utbildningssektorn är inne i en omfattande förändringsprocess där styrsystemet utvecklas i riktning mot decentralisering. Både kvantitativ och kvalitativ upprustning sker. Flera viktiga strategiska beslut


Utskottsberedning: ----1993/94:UbU12 1993/94:UbU16 1993/94:UbU18 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub719 av Rose-Marie Frebran m.fl. (kds, s, fp, c, nyd, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub719 av Rose-Marie Frebran m.fl. kds, s, m, fp, c, nyd Stödet till icke-statliga högskolor Regeringen har beslutat ge tre teologiska icke-statliga högskoleutbildningar statligt stöd och rätt att utfärda högskoleexamen om 80 poäng. En av dessa institutioner är Örebro Missionsskola med


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub710 av Anders Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub710 av Anders Nilsson m.fl. s Högskolan i Skövde Ökad dimensionering av grundutbildningen De mindre högskolorna har en stor betydelse som motor för utvecklingen i sin region. Högskolan i Skövde har inte byggts ut på det sätt som motiveras av regionens struktur och högskolans roll som


Utskottsberedning: ---1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub705 av Erling Bager m.fl. (fp, c, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub705 av Erling Bager m.fl. fp, c, kds En konstnärlig fakultet vid Göteborgs universitet I samband med högskolereformen 1977 inordnades de separata konstnärliga högskoleenheterna i Göteborg Musikhögskolan, Scenskolan, Konstindustriskolan och Valands konstskola som institutioner i Göteborgs


Utskottsberedning: -1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub704 av Karin Israelsson m.fl. (c, m, fp, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub704 av Karin Israelsson m.fl. c, m, fp, kds Nya utbildningar vid unga universitet Den ökade internationaliseringen ställer ökade krav på juridisk kompetens i förvaltningar, företag och organisationer. Det har under lång tid varit en besvärande brist på utbildade jurister i norra Sverige.


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub665 av Karl-Erik Persson (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub665 Karl-Erik Persson v Högskolan i Örebro Sverige har de senaste åren lidit av vad vi kallar kris. Arbetslösheten har stigit till för våra förhållanden oerhört höga siffror. Vår kris är en del av en världsomfattande lågkonjunktur. Bara i EG-länderna går ca 16 miljoner människor utan


Utskottsberedning: --1993/94:AU13 1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub657 av Christer Lindblom m.fl. (fp, c, s)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub657 av Christer Lindblom m.fl. fp, s, c Högskoleutbildning utanför högskoleorterna I högskolelagen fastslås att i grundläggande högskoleutbildning ingår även fortbildning och vidareutbildning. I det nya ersättningssystemet från staten till högskolan ingår två komponenter, dels studentpeng


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub653 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, m, v, kds, c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub653 av Barbro Westerholm m.fl. fp, m, c, kds, v Forskning om etik i politiken Forskarna Mikael Gilljam och Sören Holmberg drar på grundval av de resultat de fått fram i 1991 års valundersökning slutsatsen att misstron och cynismen gentemot partier och politiker har vuxit i stort sett


Utskottsberedning: -1993/94:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub643 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, fp, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub643 av Marianne Andersson m.fl. c, m, fp, kds Inrättande av Hantverkets högskola Inom ramen för utbildningsverksamheten finns inget riktigt samlat grepp när det gäller de udda hantverksutbildningarna. I gymnasieskolan finns ett hantverksprogram som fångar upp de udda hantverksutbildningar


Utskottsberedning: -1993/94:UbU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Ub642 av Stina Gustavsson (c) och Charlotte Branting (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub642 av Stina Gustavsson och Charlotte Branting c, fp Ett skogligt FoU-centrum i Sydsverige Sveriges skogar ger landet stora exportinkomster, förutsättningar för arbete och bosättning över hela landet. Av mycket stor betydelse är därför utbildning och forskning på det skogliga området.


Utskottsberedning: -1993/94:UbU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation