Dokument & lagar (39 494 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:690 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:690 av Ellen Juntti M Skärpta straff för våldtäkter Ellen Juntti har frågat mig när jag avser att tillsätta en utredning för att ta fram förslag om skärpta straff för våldtäkter av normalgraden, och när det är min ambition att en proposition med sådana förslag ska kunna lämnas till riksdagen. Sexualbrotten

Svarsdatum: 2019-06-05 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:690 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:689 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/02059/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:689 av Birger Lahti V Gränsarbetare i Norden Birger Lahti har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att underlätta för gränsarbetare med samordningsnummer, antingen genom att ge dem ett personnummer eller genom att de

Svarsdatum: 2019-06-05 Frågeställare: Birger Lahti (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:689 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:688 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:688 av Thomas Hammarberg S FN-register över företag i relation med illegala bosättningar Thomas Hammarberg har frågat mig vad som kan göras från svensk sida för att säkerställa att databasen över företag som är involverade i israeliska bosättningar

Svarsdatum: 2019-06-05 Frågeställare: Thomas Hammarberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:688 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:687 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:687 av Hans Wallmark M Inställt firande av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter Hans Wallmark har frågat mig vilka åtgärder som regeringen och jag vidtagit med anledning av mediernas uppgifter att firandet i Stockholm av 70-årsdagen av FN:s

Svarsdatum: 2019-06-05 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:687 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 83 kB)

Utskottsmöte 2018/19:39 Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2018/19:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:39 Datum och tid: 2019-06-04 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. EU-överläggning om att skapa förtroende för människocentrerad Artificiell intelligens Statsrådet Anders Ygeman, kansliråd Helena Bäckström, departementssekreterare Helena Hånell

2019-06-04 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:38 Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2018/19:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:38 Datum och tid: 2019-06-04 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2018/19:37 2. Strategisk exportkontroll 2018 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden UU9 Justering Skr. 2018/19:114 och motioner

2019-06-04 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:39 Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2018/19:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:39 Datum och tid: 2019-06-04 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2018/19:38 2. Järnvägsfrågor TU17 Justering Motioner Föredragande: AB 3. Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur

2019-06-04 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:30 Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista Skatteutskottet 2018/19:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:30 Datum och tid: 2019-06-04 11:00 Plats: RÖ 4-09 1. Justering av protokoll 2. Kanslimeddelanden Sammanträdesplan 3. Riksrevisionens granskning av Tullverkets kontroll en träffsäker verksamhet RiR 2019:12 Riksrevisor Stefan Lundgren,

2019-06-04 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:36 Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2018/19:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:36 Datum och tid: 2019-06-04 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit SfU25 Justering Prop. 2018/19:119 Föredragande: SB 3.

2019-06-04 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:37 Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2018/19:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:37 Datum och tid: 2019-06-04 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea NU15 Fortsatt beredning Tidigare behandlad 16 maj Skr. 2018/19:49 Föredragande:

2019-06-04 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:28 Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2018/19:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28 Datum och tid: 2019-06-04 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Åtgärder mot handel med hyreskontrakt CU17 Justering Prop. 2018/19:107 och motioner Föredragande: EH 3. Fler tillval för hyresgäster CU18 Justering Prop.

2019-06-04 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:33 Tisdag 2019-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:33 Datum och tid: 2019-06-04 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år AU12 Justering Prop. 2018/19:91 och motion Föredragande: Kanslichefen 3. Ri ksrevisionens

2019-06-04 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:37 Tisdag 2019-06-04 kl. 09:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:37 Datum och tid: 2019-06-04 09:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Offentlig utfrågning om skogen som resurs och livsmiljö 2. Nästa sammanträde Tisdagen den 11 juni 2019 kl. 11.00 Bilagor Punkt 1: Dagordning och deltagarförteckning Dessutom bifogas: Preliminär sammanträdesplan Utskottets

2019-06-04 09:00:00

Utskottsmöte 2018/19:49 Tisdag 2019-06-04 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2018/19:49 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:49 Datum och tid: 2019-06-04 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Granskning av regeringen 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Behandling av riksdagens skrivelser KU21 Justering Skr. 2018/19:75 Redog. 2018/19:RS4

2019-06-04 09:00:00

Svar på skriftlig fråga 2018/19:697 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/01649 TP Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:697 av Gudrun Brunegård KD Höghastighetståg kontra regional tågtrafik Gudrun Brunegård har frågat mig vilka åtgärder jag vidtar för att garantera att investering i framtida höghastighetsbanor inte sker på bekostnad

Svarsdatum: 2019-06-04 Frågeställare: Gudrun Brunegård (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:697 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:691 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/01636/TP Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:691 av Gudrun Brunegård KD Stångådalsbanan Gudrun Brunegård har frågat mig hur jag avser att i arbetet med kommande nationella transportplan tillgodose behovet av goda och likvärdiga utvecklings- och transportvillkor

Svarsdatum: 2019-06-04 Frågeställare: Gudrun Brunegård (KD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:691 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Utskottsmöte 2018/19:48 Måndag 2019-06-03 kl. 16:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2018/19:48 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:48 Datum och tid: 2019-06-03 16:30 Plats: RÖ7-08 1. Anmälningar 2. Granskning av regeringen 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Bilagor 2. Se särskild

2019-06-03 16:30:00

Utskottsmöte 2018/19:47 Onsdag 2019-05-29 kl. 09:15

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2018/19:47 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:47 Datum och tid: 2019-05-29 09:15 Plats: RÖ7-08 1. Riksdagens ombudsmän JO Information Chefsjustitieombudsman Elisabeth Rynning med medarbetare 2. Anmälningar 3. Granskning av regeringen 4. Övriga frågor 5. Nästa sammanträde

2019-05-29 09:15:00

Svar på skriftlig fråga 2018/19:686 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2018/19:686 av Betty Malmberg M Utökat tjänstemannaansvar Betty Malmberg har frågat mig när jag avser att överlämna en proposition om utökat tjänstemannaansvar till riksdagen. Jag har den senaste tiden mottagit flera riksdagsfrågor rörande detta ämne och besvarade så sent som den 22 maj 2019 en fråga från

Svarsdatum: 2019-05-29 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:686 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:685 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/02478/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:685 av Betty Malmberg M Otillräckligt skyddade personuppgifter Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta så att alla kommuner får ett fullgott skydd för sin hantering av personuppgifter. Den ökande digitaliseringen

Svarsdatum: 2019-05-29 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:685 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)