Dokument & lagar (181 träffar)

Proposition 2005/06:24

Regeringens proposition 2005/06:24 Förändrad länsindelning m.m. Prop. 2005/06:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 oktober 2005 Göran Persson Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen gör regeringen bedömningen att beslutsformer


Utskottsberedning: 2005/06:KU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:24 (pdf, 200 kB)

Proposition 2005/06:201

Regeringens proposition 2005/06:201 Morgondagens nyheter Prop. nya villkor för driftsstödet till dagstidningar 2005/06:201 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 april 2006 Göran Persson Leif Pagrotsky Utbildnings- och kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (10 förslag): , 10 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2005/06:201 (pdf, 213 kB)

Proposition 2005/06:173

Regeringens proposition 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen Prop. 2005/06:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås reformer som syftar till att underlätta


Utskottsberedning: 2005/06:KU37
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:173 (pdf, 403 kB)

Proposition 2005/06:162

Regeringens proposition 2005/06:162 Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala Prop. företag m.m. 2005/06:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2005/06:KU36
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:162 (pdf, 144 kB)

Proposition 2005/06:161

Regeringens proposition 2005/06:161 Sekretessfrågor Skyddade adresser, m.m. Prop. 2005/06:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i sekretesslagen


Utskottsberedning: 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:161 (pdf, 1029 kB)

Proposition 2005/06:156

Regeringens proposition 2005/06:156 Sekretess i Donationsregistret Prop. 2005/06:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson Ylva Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det i sekretesslagen 1980:100 skall


Utskottsberedning: 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:156 (pdf, 348 kB)

Proposition 2005/06:150

Europakooperativ Regeringens proposition 2005/06:150 Europakooperativ Prop. 2005/06:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I augusti 2006 skall EG:s förordning om europeiska kooperativa


Utskottsberedning: 2005/06:FiU22 2005/06:LU30 2005/06:LU31
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:150 (pdf, 1524 kB)

Proposition 2005/06:149

Regeringens proposition 2005/06:149 Kvalificerad skyddsidentitet Prop. 2005/06:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om kvalificerade skyddsidentiteter


Utskottsberedning: 2005/06:JuU31 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2005/06:149 (pdf, 1060 kB)

Proposition 2005/06:138

Regeringens proposition 2005/06:138 Personsäkerhet Prop. 2005/06:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny bestämmelse införs i polislagen. Av bestämmelsen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU36 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:138 (pdf, 530 kB)

Proposition 2005/06:133

Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle Regeringens proposition 2005/06:133 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle Prop. 2005/06:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2005/06:FöU9 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:133 (pdf, 835 kB)

Proposition 2005/06:129

Regeringens proposition 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av Prop. passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier 2005/06:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Barbro Holmberg Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2005/06:KU35 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2005/06:129 (pdf, 502 kB)

Proposition 2005/06:100

2006 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till


Utskottsberedning: 2005/06:FiU20 2005/06:FiU21 2005/06:KU21 2005/06:NU17
Riksdagsbeslut (39 förslag): , 39 bifall,
Följdmotioner: 7

Proposition 2005/06:100 (pdf, 2357 kB)

Proposition 2005/06:1

Budgetpropositionen för 2006 Förslag till statsbudget för 2006, finansplan skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006 Förslag till statsbudget för 2006, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:BoU1 2005/06:FiU1 2005/06:FiU11 2005/06:FiU2 2005/06:FiU3 2005/06:FiU4 2005/06:FiU5 2005/06:FöU1 2005/06:JuU1 2005/06:KrU1 2005/06:KU1 2005/06:KU11 2005/06:MJU1 2005/06:MJU2 2005/06:NU1 2005/06:NU2 2005/06:NU3 2005/06:NU8 2005/06:SfU1 2005/06:SfU2 2005/06:SkU1 2005/06:SoU1 2005/06:TU1 2005/06:UbU1 2005/06:UbU2 2005/06:UU1 2005/06:UU2 2005/06:UU7 2006/07:FiU20
Riksdagsbeslut (252 förslag): , 252 bifall,

Proposition 2005/06:1 (pdf, 1614 kB)

Proposition 2005/06:196

Regeringens proposition 2005/06:196 Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag, Prop. m.m. 2005/06:196 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2006 Göran Persson Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa


Utskottsberedning: 2005/06:FiU28 2005/06:LU31
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2005/06:196 (pdf, 562 kB)

Proposition 2005/06:193

Regeringens proposition 2005/06:193 Förlängd försöksverksamhet med vidgad samordnad Prop. länsförvaltning i Gotlands län 2005/06:193 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Under


Utskottsberedning: 2005/06:KU38
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:193 (pdf, 119 kB)

Proposition 2005/06:7

Regeringens proposition 2005/06:7 Vissa kommunalekonomiska frågor Prop. 2005/06:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2005 Bosse Ringholm Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I de kommunala utjämningssystemen systemet för kommunalekonomisk


Utskottsberedning: 2005/06:FiU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2005/06:7 (pdf, 355 kB)

Proposition 2005/06:56

Regeringens proposition 2005/06:56 En moderniserad rättsprövning, m.m. Prop. 2005/06:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 december 2005 Göran Persson Bosse Ringholm Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i syfte att


Utskottsberedning: 2005/06:KU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:56 (pdf, 170 kB)

Proposition 2005/06:55

Regeringens proposition 2005/06:55 Stärkt revision och ansvarsprövning Prop. i kommuner och landsting 2005/06:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 2005 Göran Persson Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger


Utskottsberedning: 2005/06:KU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:55 (pdf, 321 kB)

Proposition 2005/06:45

Finansiella konglomerat Regeringens proposition Prop. 2005/06:45 2005/06:45 Finansiella konglomerat Prop. 2005/06:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 februari 2006 Göran Persson Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2005/06:FiU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:45 (pdf, 3260 kB)

Proposition 2005/06:86

Regeringens proposition 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande Prop. 2005/06:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2006 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas regeringens utgångspunkter


Utskottsberedning: 2005/06:KU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2005/06:86 (pdf, 543 kB)