Dokument & lagar (43 träffar)

Motion 2012/13:Sk14 av Jacob Johnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk14 av Jacob Johnson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:134 Investeraravdrag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:134 Investeraravdrag. Propositionens innehåll Regeringen föreslår i sin proposition 2012/13:134 Investeraravdrag


Utskottsberedning: 2013/14:SkU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk14 av Jacob Johnson m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden S20005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nya distriktsindelningen så långt möjligt ska motsvara församlingsindelningen


Utskottsberedning: 2012/13:SkU25
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Sk10 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Sk9 av Jacob Johnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk9 av Jacob Johnson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden V035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återkomma med förslag om dubbel folkbokföring av barn vid s.k. växelvis boende.


Utskottsberedning: 2012/13:SkU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Sk9 av Jacob Johnson m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:48 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag S20004 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag på hur Skatteverket ska ge regering och riksdag en adekvat information om utvecklingen


Utskottsberedning: 2012/13:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 65 kB)

Motion 2012/13:Sk7 av Mats Pertoft m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk7 av Mats Pertoft m.fl. MP med anledning av skr. 2012/13:48 Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag MP023 Sammanfattning Miljöpartiet ställer sig bakom Riksrevisionens rapport om rekommendationer rörande regeringens styrning av Skatteverket angående Skatteverkets skattekontroll


Utskottsberedning: 2012/13:SkU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk7 av Mats Pertoft m.fl. (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:34 Personalliggare för tvätteribranschen S20003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen senast den 31 mars 2013 återkommer med ett förslag om personalliggare och oannonserade kontrollbesök inom byggbranschen.


Utskottsberedning: 2012/13:SkU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2012/13:Sk6 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Sk5 av Jacob Johnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk5 av Jacob Johnson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:34 Personalliggare för tvätteribranschen Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett lagförslag som innebär krav på personalliggare och oannonserade kontrollbesök


Utskottsberedning: 2012/13:SkU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:Sk5 av Jacob Johnson m.fl. (V) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem S11004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till statlig planeringsram på 522 miljarder kronor för transportinfrastruktur för perioden 20142025.


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): 25 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. (S) (doc, 126 kB)

Motion 2012/13:Sk3 av Mats Pertoft m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk3 av Mats Pertoft m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp MP013 Sammanfattning Miljöpartiet föreslår att riksdagen avsätter 30 miljoner kronor till ideella organisationers arbete med läxhjälp för att på så sätt ge fler barn tillgång till läxhjälp oavsett


Utskottsberedning: 2012/13:SkU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Sk3 av Mats Pertoft m.fl. (MP) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:Sk2 av Jacob Johnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk2 av Jacob Johnson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp. 2 Propositionens innehåll I regeringens proposition 2012/13:14


Utskottsberedning: 2012/13:SkU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk2 av Jacob Johnson m.fl. (V) (doc, 69 kB)

Motion 2012/13:Sk4 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk4 av Leif Jakobsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp S23002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen i proposition 2012/13:14 Skattereduktion för läxhjälp. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2012/13:SkU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Sk4 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:T509 av Stina Bergström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T509 av Stina Bergström m.fl. MP Klimat och tunga transporter MP1210 Sammanfattning Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. För att komma tillrätta med de ökande utsläppen måste alla sektorer i samhället bidra. För transportsektorn är utmaningarna särskilt stora, inte minst


Utskottsberedning: 2012/13:SkU17 2012/13:SkU19 2012/13:TU1 2012/13:TU11 2012/13:TU12 2012/13:TU16 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2012/13:T509 av Stina Bergström m.fl. (MP) (doc, 320 kB)

Motion 2012/13:T508 av Åsa Romson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T508 av Åsa Romson m.fl. MP Klimatsmarta transporter i stället för Förbifart Stockholm och Österleden MP1005 Sammanfattning Att begränsa den globala klimatförändringen är en av Miljöpartiet de grönas viktigaste politiska uppgifter. Det finns stora möjligheter att skapa ett klimatsmart


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19 2012/13:TU1 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:T508 av Åsa Romson m.fl. (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. MP Flyg med förnuft MP2517 Sammanfattning Flygtrafiken ökar kraftigt, och med nuvarande ökningstakt kommer svenskarnas flygresor att orsaka större utsläpp av växthusgaser än landets samlade biltrafik om ett tiotal år. Varken utsläppshandel, teknikutveckling


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:MJU15 2012/13:SkU18 2012/13:SkU19 2012/13:TU11 2012/13:TU18 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 98 kB)

Motion 2012/13:Sk438 av Mats Pertoft m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk438 av Mats Pertoft m.fl. MP Översyn av skattesystemet MP3302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att tillsätta en parlamentarisk utredning i syfte att genomföra en bred översyn av skattesystemet. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:SkU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sk438 av Mats Pertoft m.fl. (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. V Miljöanpassad vägtrafik V544 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Allmänt om vägtrafik 3 4 Rättvisa drivmedelsskatter 4 5 Gynna hållbara drivmedel 6 5.1 Ett livscykelperspektiv på drivmedel 7 5.2 Certifiera bränslen utifrån social och


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:SkU16 2012/13:SkU19 2012/13:TU17
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 126 kB)

Motion 2012/13:Sk411 av Jacob Johnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk411 av Jacob Johnson m.fl. V 3:12-reglerna samt beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder V244 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en grundlig utvärdering av 3:12-reglerna bör göras. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:SkU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Sk411 av Jacob Johnson m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid S24001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 6 Våra förslag, sammanfattning 6 Inledning 7 En bra kulturpolitik skapar ett kreativt Sverige 7 Kunskap och arbete


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:KrU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU11 2012/13:KrU3 2012/13:KrU5 2012/13:KrU6 2012/13:KrU7 2012/13:KrU8 2012/13:KrU9 2012/13:SkU16 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2013/14:JuU14 2013/14:KU28
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 44 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 213 kB)

Motion 2012/13:Sk437 av Mats Pertoft m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk437 av Mats Pertoft m.fl. MP Avståndsbaserad lastbilsskatt MP3301 Sammanfattning Miljöpartiet ställer sig bakom den eniga Klimatberedningens förslag om att införa en avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar, en så kallad lastbilsskatt. Skatten ska utformas på ett sätt som skapar ett


Utskottsberedning: 2012/13:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Sk437 av Mats Pertoft m.fl. (MP) (doc, 77 kB)

Motion 2012/13:Sk400 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk400 av Leif Jakobsson m.fl. S Bekämpa skattefusk, ekobrott och illojal konkurrens S23001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma med förslag till lagstiftning om effektivare penningtvättsbekämpning.1


Utskottsberedning: 2012/13:JuU10 2012/13:SkU20
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2012/13:Sk400 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 75 kB)
Paginering